Anda di halaman 1dari 2

BORANG SENARAI SEMAK

Nama :

Kelas :

Tarikh :

Arahan : Tandakan (/) mengikut skala 1 hingga 5 pada ruangan yang disediakan
berdasarkan kriteria yang dinilai.

(1) Sangat Lemah, (2) Lemah, (3) Sederhana, (4) Baik, (5) Cemerlang

BIL KRITERIA (3) (4) (5)


(1) (2)
.
1. Murid menunjukkan sikap menghormati guru
ketika guru masuk ke dalam bilik darjah.
2. Bersemangat untuk memulakan
pembelajaran.
3. Murid memberikan perhatian semasa guru
memberikan penerangan dan demonstrasi
berkaitan aktiviti capan.
4. Murid memberikan tindak balas terhadap
penerangan guru melalui soal jawab.
5. Murid dapat menyenaraikan alat dan bahan
yang diperlukan dalam membuat aktiviti
capan.
6. Murid dapat mengendalikan alatan seperti
berus dengan baik.
7. Murid boleh mengecap corak daun pada
permukaan kertas lukisan dengan kemas
8. Murid mampu untuk menyiapkan satu rekaan
corak melalui aktiviti mengecap.
9. Murid mempamerkan hasil kerja.

10. Murid mengemas dan menyimpan semula


semua peralatan dan bahan yang telah
digunakan.
11. Murid dapat mengikut arahan yang diberikan
oleh guru

12. Murid dapat memberikan kerjasama yang


baik semasa menjalankan aktiviti
13. Menyempurnakan tugasan yang diberi oleh
guru tepat pada waktunya