Anda di halaman 1dari 2

RUBRIK PEMARKAHAN HASIL KARYA SENI

Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan


Aktiviti : Arca Asemblaj
Tema : Objek Buatan Manusia
Tajuk : Robotku

Nama :
Kelas :
Tarikh :

INDIKATOR PRESTASI DAN PENGUKURAN


KEMAHIRAN YANG DINILAI LEMAH SEDERHANA CEMERLANG
(1 7 %) (8 15 %) (16 20 %)
PERSEPSI ESTETIK
(20 %)
Mengenal, memahami dan
menyatakan bahasa seni
visual yang ada arca teknik
asemblaj

Unsur seni
Prinsip rekaan

APLIKASI SENI LEMAH SEDERHANA CEMERLANG


(25 %) (1 7 %) ( 8 17 %) (18 - 25 %)
Mengaplikasikan
pengetahuan bahasa seni
visual, media serta proses
dan teknik dalam penghasilan
arca teknik asemblaj

Mengenal dan
menyatakan jenis-jenis
media
Mengetahui penggunaan
media, teknik dan proses
dalam penghasilan karya

EKSPRESI KREATIF LEMAH SEDERHANA CEMERLANG


(30 %) (1 10 %) ( 11 20 %) (21 - 30 %)
Mengaplikasikan
pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam
penghasilan arca teknik
asemblaj
Memilih dan
memanipulasi bahan
secara kreatif
Menggunakan unsur seni
dan prinsip rekaan dalam
APRESIASI SENI LEMAH SEDERHANA CEMERLANG
(15 %) (1 5 %) (6 10 %) (1115 %)
Membuat apresiasi terhadap
karya sendiri dan rakan
dengan menumpukan pada
aspek bahasa seni visual

Mempamerkan karya
yang dihasilkan
Menceritakan karya
sendiri secara lisan
Menghargai karya sendiri
dan rakan

SIKAP DAN SAHSIAH LEMAH SEDERHANA CEMERLANG


(5 %) ( 1 %) (2 3 %) (4 - 5 %)

Komitmen dan kolaborasi


terhadap tugasan