Anda di halaman 1dari 1

SULIT

2611/1
Pendidikan
Seni Visual
Kertas 1
Oktober 2015
1 Jam

SMK BANDAR BARU SERI PETALING


JALAN RADIN, 57000 KUALA LUMPUR.

SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015

PENDIDIKAN SENI VISUAL


TINGKATAN DUA

Teori Seni

1 C 11 A 21 A 31 A 41 B

2 B 12 C 22 D 32 B 42 C

3 C 13 B 23 C 33 D 43 C

4 C 14 C 24 D 34 B 44 C

5 B 15 C 25 A 35 C 45 C

6 C 16 C 26 B 36 C 46 D

7 D 17 A 27 A 37 D 47 B

8 C 18 C 28 C 38 D 48 C

9 C 19 A 29 A 39 A 49 C

10 C 20 A 30 A 40 B 50 C