Anda di halaman 1dari 7

Rancangan Pengajaran Harian

Tarikh : 10 Oktober 2016

Masa : 8.00 pagi 9.00 pagi

Bil. Murid : 30 Orang

Kelas : 2 Matahari

Tema : Saya Anak Malaysia

Tajuk : Bahasa Malaysia

Standard Kandungan :

3.8. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan

Standard Pembelajaran :

3.8.2. Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda
baca..

Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat :

i. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 6 kesalahan ejaan yang ada pada petikan


Gunakan Bahasa Dengan Betul.
ii. Mengedit dan memurnikan perkataan yang mengandungi ejaan yang salah pada petikan
Gunakan Bahasa Dengan Betul.
iii. Meletakkan tanda baca yang betul pada ruangan kosong dalam petikan Gunakan
Bahasa dengan Betul.
iv. Membetulkan huruf besar dan kecil pada petikan Gunakan Bahasa dengan Betul.
Sistem Bahasa : Ejaan dan tanda baca

Pengisian Kurikulum : Ilmu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

EMK TMK Belajar melalui TMK

Nilai Kepatuhan dan keberanian

Strategi P&P : Berpusatkan murid

Kaedah : Kaedah Terus

Teknik : Soal Jawab

Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) : Kemahiran Berfikir menjana idea

Pembelajaran Kontekstual - mengaplikasikan

Bahan Sumber P&P :

i. LCD
ii. Laptop
iii. Slaid Gunakan Bahasa dengan Betul.
iv. Lirik lagu Bahasa Jiwa Bangsa.
v. Gitar
Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah belajar serba sedikit tentang

kesalahan ejaan dan tanda baca.

Langka Isi Pelajaran Aktivti P&P Catatan


h / Masa

Set i. Tayangan slaid petikan yang i. Murid diminta BBM :


Induksi mempunyai ejaan yang salah : membaca petikan - LCD
- Laptop
(5 minit) yang ditayangkan
8.00 yang mengandungi
8.05 petikan tentang
Teknik :
ejaan yang salah
- Soal jawab
ii. Murid dan guru
bersoal jawab
EMK :
mengenai petikan
- TMK
tersebut

iii. Murid dan guru KBT :


bersama-sama - KB menjana
ii. Soal Jawab
- Contoh soalan : membuat idea
a) Apakah kesalahan yang ada pembetulan pada
pada petikan di atas? Nilai : Kepatuhan
petikan tersebut.
-
iv. Murid dibimbing oleh
guru dalam
melaksanakan
aktiviti.
iii. Pembetulan :
Langkah
1 i. Petikan teks Gunakan Bahasa BBM :
i. Murid diminta
(10 dengan Betul. - LCD
membaca - Laptop
minit)
- Slaid petikan
petikan teks
8.05
Gunakan
Gunakan
8.15
Bahasa dengan
Bahasa dengan
Betul.
Betul secara
beramai-ramai.

ii. Murid bersoal


Sistem Bahasa :
jawab dengan
- Ejaan
guru mengenai
petikan tersebut.

KBT :
iii. Murid diminta
ii. Soal Jawab : - KB -Menjana
- Contoh soalan : menyenaraikan
idea.
a) Senaraikan kesalahan ejaan kesalahan ejaan - Pembelajaran
yang ada dalam petikan. yang ada dalam Kontekstual -
petikan. mengaplikasika
iii. Kesalahan ejaan pada petikan : n
iv. Murid diminta
membetulkan
kesalahan ejaan
pada petikan
EMK : TMK
tersebut dengan
bimbingan guru. Teknik : Soal Jawab

v. Murid dibimbing
oleh guru dalam
Nilai : Keberanian
melaksanakan
aktiviti.

Pembetulan :

Langkah i. Tanda Baca i. Murid mendengar BBM :


a) Koma ( , )
2 guru memberi - LCD
b) Noktah ( . )
- Laptop
(10 c) Huruf besar dan huruf kecil penerangan
- Slaid petikan
minit) berkenaan tanda
Gunakan
8.15 baca dan huruf
Bahasa dengan
8.25 besar dan kecil.
Betul.

ii. Tanda baca yang betul pada


petikan : ii. Murid diminta
untuk meletakkan
tanda baca yang
Sistem Bahasa : Tanda
betul pada Baca
ruangan kosong
pada petikan
yang ada dalam
slaid.

iii. Murid diminta


mengenalpasti
kesalahan huruf
KBT :
besar dan kecil
- KB menjana
pada petikan dan
Idea
diminta untuk
- Pembelajaran
membetulkannya
Kontekstual
.
iii. Pembetulan huruf besar dan
mengaplikasika
kecil :
n

Strategi : Berpusatkan
murid.

Nilai : Keberanian.

Penutup i. Lagu Bahasa Jiwa Bangsa. i. Murid BBM :


(5 minit) menyanyikan - Lirik lagu
8.25 lagu Bahasa Gunakanlah
8.30 Jiwa Bangsa Bahasa
dengan iringan Kebangsaan
gitar oleh guru. Kita.
- Gitar.

ii. Guru
menerapkan
nilai-nilai murni Nilai : Kepatuhan

ii. Kognitif