Anda di halaman 1dari 31

NO.

SURAT BERANAK / MY
BIL. NAMA MURID
KID

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
NAMA GURU MATA PELAJARAN:

MENGGAMBAR

JANTINA
LUKISAN CATAN GOSOKAN CAPAN

GURU BESAR
PENTAKSIRAN BAGI MATA PELAJARAN PENDID

NGGAMBAR M

TAHAP PENGUASAAN
MOZEK POSTER LUKISAN CETAKAN
MENGGAMBAR

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

U BESAR
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN

KELAS:

MEMBUAT CORAK DAN REKAAN

TAHAP PENGUASAAN
IKATAN DAN
RESIS KALIGRAFI PUALAMAN MEMBUAT CORAK DAN
CELUPAN
REKAAN

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN MENGENA

TAHAP PENGUASAAN
ASSEMBLAJ DIORAMA BONEKA MEMBENTUK DAN BATIK
MEMBUAT BINAAN

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MENGENAL KRAF TRADISIONAL

TAHAP PENGUASAAN
TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN PENDIDIKAN
UKIRAN TEMBIKAR MENGENAL KRAF SENI VISUAL
TRADISIONAL

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0

PENTAKSIRAN BAGI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN

Nama Murid : 0
No. Surat Beranak : 0
Jantina : 0
Kelas : 0
Nama Guru Pendidikan Seni Visual : 0
Tarikh Pelaporan :

Keseluruhan Prestasi Pendidikan Seni Visual Tahun 4 :

Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai :

MODUL BIL. AKTITIVI TAHAP PENGUASAAN

1 LUKISAN 0

2 CATAN 0

3 GOSOKAN 0

MENGGAMBAR

4 CAPAN 0

5 MOZEK 0

6 POSTER 0

7 LUKISAN 0

8 CETAKAN 0

9 RESIS 0

MEMBUAT CORAK DAN REKAAN

10 KALIGRAFI 0

11 PUALAMAN 0

12 IKATAN DAN CELUPAN 0

13 ASSEMBLAJ 0

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 14 DIORAMA 0

15 BONEKA 0

15 BATIK 0

MENGENAL KRAF TRADISIONAL 17 UKIRAN 0

18 TEMBIKAR 0


0
GURU MATA PELAJARAN

..
0
GURU BESAR
0
0
0

PENTAKSIRAN BAGI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN

TAFSIRAN

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A
1) GRAF LUKISAN
TAHAP PENGUASAAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4
BIL 0 0 0 0

GRAF AKTIVITI LUKISAN

TAHAP
0 1 TAHAP
0 2 TAHAP
0 3 TAHAP
0 4 TAHAP
0 5 TAHAP
0 6

3) GRAF GOSOKAN
TAHAP PENGUASAAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4
BIL 0 0 0 0

GRAF AKTIVITI GOSOKAN


1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6

5) GRAF MOZEK
TAHAP PENGUASAAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4
BIL 0 0 0 0

GRAF AKTIVITI MOZEK


1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6

7) GRAF CORAK LUKISAN


TAHAP PENGUASAAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4
BIL 0 0 0 0

GRAF AKTIVITI TEKNIK CORAK LUKISAN


1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6

9) GRAF CORAK RESIS


TAHAP PENGUASAAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4
BIL 0 0 0 0

GRAF CORAK TEKNIK RESIS


1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6

11) GRAF CORAK PUALAMAN


TAHAP PENGUASAAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4
BIL 0 0 0 0

GRAF CORAK TEKNIK PUALAMAN


1
0.8
GRAF CORAK TEKNIK PUALAMAN
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6

13) GRAF ASSEMBLAJ


TAHAP PENGUASAAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4
BIL 0 0 0 0

GRAF AKTIVITI ASSEMBLAJ


1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6

15) GRAF BONEKA


TAHAP PENGUASAAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4
BIL 0 0 0 0

GRAF BONEKA
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6
17) GRAF UKIRAN
TAHAP PENGUASAAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4
BIL 0 0 0 0

GRAF UKIRAN
1
0.8
0.6 B

0.4
0.2
0
TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6
0 2) GRAF CATAN
TAHAP 5 TAHAP 6 TAHAP PENGUASAAN TAHAP 1 TAHAP 2
0 0 BIL 0 0

SAN GRAF AKTIVITI CATAN


1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
TAHAP
0 5 TAHAP
0 6 TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP

0 4) GRAF CAPAN
TAHAP 5 TAHAP 6 TAHAP PENGUASAAN TAHAP 1 TAHAP 2
0 0 BIL 0 0

KAN GRAF AKTIVITI CAPAN


1
0.8
BIL
0.6
0.4
0.2
0
TAHAP 5 TAHAP 6 TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP

0 6) GRAF POSTER
TAHAP 5 TAHAP 6 TAHAP PENGUASAAN TAHAP 1 TAHAP 2
0 0 BIL 0 0

ZEK GRAF AKTIVITI POSTER


1
0.8
BIL 0.6
0.4
0.2
0
TAHAP 5 TAHAP 6 TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP
1
0.8
BIL 0.6
0.4
0.2
0
TAHAP 5 TAHAP 6 TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP

0 8) GRAF CORAK CETAKAN


TAHAP 5 TAHAP 6 TAHAP PENGUASAAN TAHAP 1 TAHAP 2
0 0 BIL 0 0

K LUKISAN GRAF CORAK CORAK TEKNIK C


1
0.8
BIL 0.6
0.4
0.2
0
HAP 5 TAHAP 6 TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP

0 10) GRAF CORAK KALIGRAFI


TAHAP 5 TAHAP 6 TAHAP PENGUASAAN TAHAP 1 TAHAP 2
0 0 BIL 0 0

ESIS GRAF CORAK TEKNIK KALIG


1
0.8
BIL 0.6
0.4
0.2
0
HAP 5 TAHAP 6 TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP

0 12) GRAF CORAK IKATAN DAN CELUPAN


TAHAP 5 TAHAP 6 TAHAP PENGUASAAN TAHAP 1 TAHAP 2
0 0 BIL 0 0

LAMAN GRAF CORAK TEKNIK IKATAN DA


1
0.8
LAMAN GRAF CORAK TEKNIK IKATAN DA
1
0.8
BIL 0.6
0.4
0.2
0
AHAP 5 TAHAP 6 TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHA

0 14) GRAF DIORAMA


TAHAP 5 TAHAP 6 TAHAP PENGUASAAN TAHAP 1 TAHAP 2
0 0 BIL 0 0

MBLAJ GRAF AKTIVITI DIORAM


1
0.8
BIL 0.6
0.4
0.2
0
TAHAP 5 TAHAP 6 TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP

0 16) GRAF BATIK


TAHAP 5 TAHAP 6 TAHAP PENGUASAAN TAHAP 1 TAHAP 2
0 0 BIL 0 0

GRAF BATIK
1
0.8
BIL
0.6
0.4
0.2
0
HAP 5 TAHAP 6 TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHA
0 18) GRAF TEMBIKAR
TAHAP 5 TAHAP 6 TAHAP PENGUASAAN TAHAP 1 TAHAP 2
0 0 BIL 0 0

GRAF TEMBIKAR
1
0.8
BIL 0.6
0.4
0.2
0
HAP 5 TAHAP 6 TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHA
0
TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6
0 0 0 0

TIVITI CATAN

BIL

TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6

0
TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6
0 0 0 0

KTIVITI CAPAN

BIL

3 TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6

0
TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6
0 0 0 0

TIVITI POSTER

BIL

TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6


BIL

TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6

0
TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6
0 0 0 0

RAK TEKNIK CETAKAN

BIL

3 TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6

0
TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6
0 0 0 0

TEKNIK KALIGRAFI

BIL

3 TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6

0
TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6
0 0 0 0

NIK IKATAN DAN CELUPAN


NIK IKATAN DAN CELUPAN

BIL

P3 TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6

0
TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6
0 0 0 0

TIVITI DIORAMA

BIL

3 TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6

0
TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6
0 0 0 0

RAF BATIK

BIL

P3 TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6


0
TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6
0 0 0 0

F TEMBIKAR

BIL

P3 TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6


DATA PERNYATAAN BAND

AKTIVITI 1 MODUL MENGGAMBAR - LUKISAN


TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAFSIRAN

1 Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya lukisan.

2 Menyatakan dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya lukisan.

3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya lukisan.

4 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya lukisan.

5 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggunakan media yang betul dalam penghasilan karya lukisan yang kreatif.

Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul dalam penghasilan karya lukisan serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
6
dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.

AKTIVITI 2 MODUL MENGGAMBAR - CATAN


TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAFSIRAN

1 Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya catan.

2 Menyatakan dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya catan.

3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya catan.

4 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya catan.

5 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggunakan media yang betul dalam penghasilan karya catan yang kreatif.

Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul dalam penghasilan karya catan serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
6
dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.

AKTIVITI 3 MODUL MENGGAMBAR - GOSOKAN


TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAFSIRAN

1 Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya gosokan.

2 Menyatakan dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya gosokan.

3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya gosokan.

4 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya gosokan.

5 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggunakan media yang betul dalam penghasilan karya gosokan yang kreatif.

Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul dalam penghasilan karya gosokan serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
6
dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.

AKTIVITI 4 MODUL MENGGAMBAR - CAPAN


TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAFSIRAN

1 Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya capan.

2 Menyatakan dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya capan.

3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya capan.

4 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya capan.
5 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggunakan media yang betul dalam penghasilan karya capan yang kreatif.

Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul dalam penghasilan karya capan serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
6
dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.

AKTIVITI 5 MODUL MENGGAMBAR - MOZEK


TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAFSIRAN

1 Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya mozek.

2 Menyatakan dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya mozek.

3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya mozek.

4 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya lukisan.

5 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggunakan media yang betul dalam penghasilan karya lukisan yang kreatif.

Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul dalam penghasilan karya lukisan serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
6
dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.

AKTIVITI 6 MODUL MENGGAMBAR - POSTER


TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAFSIRAN

1 Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya poster.

2 Menyatakan dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya poster.

3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya poster.

4 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya poster.

5 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggunakan media yang betul dalam penghasilan karya poster yang kreatif.

Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul dalam penghasilan karya poster serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
6
dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.

AKTIVITI 7 MODUL MEMBUAT CORAK DAN REKAAN - LUKISAN


TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAFSIRAN

1 Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya corak teknik lukisan.

2 Menyatakan dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya corak teknik lukisan.

3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya corak teknik lukisan.

4 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya corak teknik lukisan.

5 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggunakan media yang betul dalam penghasilan karya corak teknik lukisan yang kreatif.

Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul dalam penghasilan karya corak teknik lukisan serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan
6
secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.

AKTIVITI 8 MODUL MEMBUAT CORAK DAN REKAAN - CETAKAN


TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAFSIRAN

1 Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya corak teknik cetakan.

2 Menyatakan dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya corak teknik cetakan.
3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya corak teknik cetakan.

4 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya corak teknik cetakan.

5 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggunakan media yang betul dalam penghasilan karya corak teknik cetakan yang kreatif.

Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul dalam penghasilan karya corak teknik cetakan serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan
6
secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.

AKTIVITI 9 MODUL MEMBUAT CORAK DAN REKAAN - RESIS


TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAFSIRAN

1 Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya corak teknik resis.

2 Menyatakan dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya corak teknik resis.

3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya corak teknik resis.

4 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya corak teknik resis.

5 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggunakan media yang betul dalam penghasilan karya corak teknik resis yang kreatif.

Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul dalam penghasilan karya corak teknik resis serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan
6
secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.

AKTIVITI 10 MODUL MEMBUAT CORAK DAN REKAAN - KALIGRAFI


TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAFSIRAN

1 Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya corak teknik kaligrafi.

2 Menyatakan dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya orak teknik kaligrafi.

3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya orak teknik kaligrafi.

4 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya orak teknik kaligrafi.

5 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggunakan media yang betul dalam penghasilan karya orak teknik kaligrafi yang kreatif.

Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul dalam penghasilan karya orak teknik kaligrafi serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan
6
secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.

AKTIVITI 11 MODUL MEMBUAT CORAK DAN REKAAN - PUALAMAN


TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAFSIRAN

1 Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya corak teknik pualaman.

2 Menyatakan dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya corak teknik pualaman.

3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya corak teknik pualaman.

4 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya corak teknik pualaman.

5 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggunakan media yang betul dalam penghasilan karya corak teknik pualaman yang kreatif.

Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul dalam penghasilan karyacorak teknik pualaman serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan
6
rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.

AKTIVITI 12 MODUL MEMBUAT CORAK DAN REKAAN - IKATAN DAN CELUPAN


TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAFSIRAN
1 Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya corak teknik ikatan dan celupan.

2 Menyatakan dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya corak teknik ikatan dan celupan.

3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya corak teknik ikatan dan celupan.

4 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya corak teknik ikatan dan celupan.

5 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggunakan media yang betul dalam penghasilan karya corak teknik ikatan dan celupan yang kreatif.

Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul dalam penghasilan karya corak teknik ikatan dan celupan serta berhujah terhadap hasil karya sendiri
6
dan rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.

AKTIVITI 13 MODUL MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN - ASSEMBLAJ


TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAFSIRAN

1 Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya assemblaj.

2 Menyatakan dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya assemblaj.

3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya assemblaj.

4 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya assemblaj.

5 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggunakan media yang betul dalam penghasilan karya assemblaj yang kreatif.

Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul dalam penghasilan karya assemblaj serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan secara
6
lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.

AKTIVITI 14 MODUL MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN - DIORAMA


TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAFSIRAN

1 Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya diorama.

2 Menyatakan dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya diorama.

3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya diorama.

4 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya diorama.

5 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggunakan media yang betul dalam penghasilan karya diorama yang kreatif.

Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul dalam penghasilan karya diorama serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
6
dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.

AKTIVITI 15 MODUL MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN - BONEKA


TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAFSIRAN

1 Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya boneka.

2 Menyatakan dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya boneka.

3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya boneka.

4 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya boneka.

5 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggunakan media yang betul dalam penghasilan karya boneka yang kreatif.
Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul dalam penghasilan karya boneka serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
6
dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.

AKTIVITI 16 MODUL MENGENAL KRAF TRADISIONAL - BATIK


TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAFSIRAN

1 Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya batik.

2 Menyatakan dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya batik.

3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya batik.

4 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya batik.

5 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggunakan media yang betul dalam penghasilan karya batik yang kreatif.

Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul dalam penghasilan karya batik serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
6
dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.

AKTIVITI 17 MODUL MENGENAL KRAF TRADISIONAL - UKIRAN


TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAFSIRAN

1 Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya ukiran.

2 Menyatakan dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya ukiran.

3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya ukiran.

4 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya ukiran.

5 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggunakan media yang betul dalam penghasilan karya ukiran yang kreatif.

Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul dalam penghasilan karya ukiran serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
6
dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.

AKTIVITI 18 MODUL MENGENAL KRAF TRADISIONAL - TEMBIKAR


TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAFSIRAN

1 Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya tembikar.

2 Menyatakan dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya tembikar.

3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya tembikar.

4 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya tembikar.

5 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggunakan media yang betul dalam penghasilan karya tembikar yang kreatif.

Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul dalam penghasilan karya tembikar serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
6
dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.