Anda di halaman 1dari 10

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPE

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN 201
NAMA PYD KHAIRUNNISA BINTI MAD FAZIL
NO.K.P. 861112-23-6072
JANTINA PEREMPUAN
JAWATAN PPP

BIDANG TUGAS NO SASARAN KERJA

Menyediakan rancangan pengajaran tahunan


Kurikulum 1
Bahasa Inggeris untuk tahun 5

20/40 orang murid kelas 5 Berlian berjaya


mendapat A dalam kertas pemahaman semasa
2 Peperiksaan Akhir Tahun
20/38 murid 5 Zamrud berjaya mencapai gred D
untuk kertas pemahaman Bahasa Inggeris dalam
3 Peperiksaan Akhir Tahun

10/27 murid 5 Baiduri berjaya mencapai gred D


4 untuk kertas pemahaman Bahasa Inggeris untuk
Peperiksaan Akhir Tahun
Mencapai 80 % kehadiran pelajar dalam Kelab
Ko-kurikulum 1 Beruniform Tunas Puteri

2 Menghadiri 8 kali perjumpaan unit beruniform.


Mengawasi murid dikantin ketika bertugas
Hal Ehwal Murid 1 semasa minggu bertugas

Menjalankan 100% tugas yang diberi untuk


1 program-program sekolah seperti Majlis Hari
Guru, Hari Anugerah, sukan merentas desa, dan
Tugas Sampingan program-program lain yang dirancangkan.
BILANGAN SASARAN YANG DINILAI
JUMLAH MARKAH
PENCAPAIAN
SKOR

PENILAIAN PERTAMA

PP1

PP2

PYD
ENILAIAN KOMPETENSI
AN MALAYSIA
AN TAHUN 2017
GRED JAWATAN DG41

TEMPAT BERTUGAS SK TASIK PUTERI 2

MELEBIHI
PENILAIAN PERTAMA PENILAIAN AKHIR CATATAN
SASARAN

0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
PENILAIAN AKHIR
BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPE
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN 201
NAMA PYD SHAKIRAH BINTI OMAR
NO.K.P. 860808-08-5108
JANTINA PEREMPUAN
JAWATAN PPP

PENCAPAIAN
PERTENGAHAN
BIDANG TUGAS NO SASARAN KERJA TAHUN

KURIKULUM 1 Menyediakan 2 rancangan pelajaran 2


tahunan Kimia tingkatan 4 dan 5
Menyediakan rancangan pelajaran harian
matematik untuk tingkatan 3B dan 3D 21
2 selama 42 minggu
Menyediakan rancangan pelajaran harian
3 KIMIA tingkatan 4A dan 5A selama 42
minggu
Menyediakan rancangan pelajaran harian
PJK tingkatan 2A/B/C/D dan 3A/B/C/D
4 selama 42 minggu
Menyediakan 1 set soalan UJIAN BULAN
5 MAC untuk setiap subjek MATEMATIK 1
tingkatan 3
Menyediakan 2 set soalan UJIAN BULAN
MAC untuk setiap subjek KIMIA tingkatan 4 2
6 dan tingkatan 5

Menyediakan 3 set skima pemarkahan


7 UJIAN BULAN MAC untuk setiap subjek 3
KIMIA TINGKATAN 4 DAN 5, MATEMATIK
tingkatan 3
Menyediakan 6 set soalan dan skima
pemarkahan PPT untuk subjek KIMIA 6
8 tingkatan 4 dan 5.
Menghadiri kelas tambahan matematik
9 TINGKATAN 3 pada bulan MAC pada cuti 1
penggal 1.

Menanda soalan ujian bulanan 4 kelas dan 4


peperiksaan pertengahan tahun untuk
10 tingkatan 2A/B/C/D, 3A/B/C/D, 4A dan 5A
Menanda skrip jawapan untuk 59 calon
11 PT3 MATEMATIK selepas peperiksaan PT3
dijalankan

Merangka , membuat perancangan 1 1


teachers target dan melaksanakannya
12 mengikut perancangan yang ditetapkan

13 Menghadiri 4 kali CPD untuk Teach Smart 2


2016
Menyediakan 1 fail Teach Smart 2016
yang merangkumi semua keperluan
14 sekolah amanah
15 Melaksanakan 2 kali formal observation 1
pada bulan April dan Ogos 2016

Menghias kelas 3B mengikut keperluan 1


16 Sekolah Amanah pada awal tahun.
Memasukkan 100% markah ujian,
17 peperiksaan dan sebagainya ke dalam 1
sistem pemarkahan online untuk semua
kelas yang diajar
Memastikan wang PCG Panitia Kimia
18 digunakan 100%.
1

19 Menyediakan 1 jadual penyediaan soalan 1


ujian peperiksaan pada awal tahun.

Mempengerusikan mesyuarat 4 kali 2


20 setahun mesyuarat panitia kimia.

21 Membuat minit mesyuarat panitia kimia 4 2


kali setahun.
Menyediakan 1 post mortem SPM, 1
peperiksaan pertengahan tahun dan1akhir 1
22 tahun.

23 Menyediakan 1 pelan strategik panitia 1


kimia

24 Melengkapkan 1 fail panitia kimia.

25 Menyediakan Laporan Akhir tahun


Anggaran Belanja Mengurus.

Melengkapkan 4 kelas TOV dan ETR 4


26 tingkatan 3B, 3D, 4A dan 5A dalam SAPS.
Mengisi dan mengemaskini 100% borang
27 stok bagi panitia kimia setiap hujung 1
tahun.
Mencapai 80 % kehadiran pelajar dalam
Ko-kurikulum
1 kelab koperasi.
Merancang dan melaksanakan aktiviti
kelab koperasi sebanyak 36 jam 6
2 perjumpaan setahun.
Menghadiri 4 kali perjumpaan teachsmart
3 koko.
2
Membuat learning walk untuk unit sukan
dan permainan setiap 36 jam kali
4 perjumpaan.
Menjadi hakim penamat acara balapan
5 padang.
1

80 % pelajar ahli kelab koperasi berjaya


menjalankan perniagaan pada hari
6 keusahawanan pada bulan julai.

80 % kehadiran murid dalam 36 jam


7 perjumpaan aktiviti kelab koperasi.
Melengkapkan 100% papan tanda unit
1
8 kokurikulum dan sukan.
Penyertaan sekurang-kurangnya 1 acara
sukan iaitu kawad formasi bagi setiap 1
9 rumah garuda
Menjaga koperasi 1 kali seminggu pada 1
10 hari Rabu pada waktu rehat

Hal Ehwal Murid Mengisi 100% permohonan online kwamp 1


1 sebelum bulan April.
Menguruskan 100 % pembayaran duit
2 kwamp kepada pelajar.
Mengemaskini 80% data tertanggung
3 pelajar biasiswa.

Menyediakan 100% surat penerimaan


kwamp kepada pelajar untuk urusan
4 membuka buku akaun BSN.
Mengemaskini 100% maklumat pelajar 3B
5 dalam APDM dan SAPS
1

Mencetak slip keputusan peperiksaaan 1


6 untuk 35 pelajar kelas 3B.
Melengkapkan 100 % jadual kedatangan
7 murid kelas 3B
1
Menguruskan 100 % kemasukan murid
8 baharu
2

Melengkapkan 100 % jadual kedatangan 1


9 murid kelas 3B dalam APDM

Menjalankan 100% tugas yang diberi


Tugas Sampingan 1 untuk program-program sekolah seperti 1
Majlis Hari Guru, Hari Anugerah, sukan
merentas desa, dan program-program lain
yang dirancangkan.

BILANGAN SASARAN YANG DINILAI


JUMLAH MARKAH
PENCAPAIAN
SKOR

PENILAIAN PERTAMA
PP1
PP2
PYD
GUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI
IAN PENDIDIKAN MALAYSIA
EBERHASILAN TAHUN 2016
GRED JAWATAN DG41
TEMPAT BERTUGAS SMK LEMBAH SUBANG

PENCAPAIAN PERATUS MELEBIHI


PERATUS PENCAPAIAN CATATAN
AKHIR TAHUN SASARAN
PENCAPAIAN (PT) (AT)

2/2X100 =100 2 2/2X100 =100 KEKAL

21/42X100 =50 42

1/1X100 =100 1 1/1X100 =100 KEKAL

2/2X100 =100 2 2/2X100 =100 KEKAL

3/3X100 =100 3 3/3X100 =100 KEKAL

6/6X100 =100 6 6/6X100 =100 KEKAL

1/1X100 =100 1 1/1X100 =100 KEKAL

4/4X100 =100 4 4/4X100 =100 KEKAL

1/1X100 =100 1 1/1X100 =100 KEKAL

2/4X100 =50 4
1/2X100 =50 2

1/1X100 =100 1 1/1X100 =100 KEKAL

1/1X100 =100 1 1/1X100 =100 KEKAL

1/1X100 =100 1 1/1X100 =100 KEKAL

1/1X100 =100 1 1/1X100 =100 KEKAL

2/4X100 =50 4

2/4X100 =50 4

1/3X100 =33 3

1/1X100 =100 1 1/1X100 =100 KEKAL

4/4X100 =100 4 4/4X100 =100 KEKAL

1/1X100 =100 1 1/1X100 =100 KEKAL

6/12X100 =50 12

2/4 X100 =50 4

1/1X100 =100 1 1/1X100 =100 KEKAL

1/1X100 =100 1 1/1X100 =100 KEKAL

1/1X100 =100 1 1/1X100 =100 KEKAL


1/1X100 =100 1 1/1X100 =100 KEKAL

1/1X100 =100 1 1/1X100 =100 KEKAL

1/1X100 =100 1 1/1X100 =100 KEKAL

1/1X100 =100 1 1/1X100 =100 KEKAL

1/1X100 =100 1 1/1X100 =100 KEKAL

2/2X100 =100 2 2/2X100 =100 KEKAL

1/1X100 =100 1 1/1X100 =100 KEKAL

1/1X100 =100 1 1/1X100 =100 KEKAL

PENILAIAN AKHIR