Anda di halaman 1dari 6

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


ARAS 4-8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

PELAN MENGAJAR TEORI


( THEORY LESSON PLAN )

KOD DAN NAMA


PROGRAM / PROGRAM IT-020-3:2013 COMPUTER SYSTEM OPERATION
CODE AND NAME

TAHAP / LEVEL L3

NO DAN TAJUK UNIT


KOMPETENSI /
IT-020-3:2013 -C01 COMPUTER SYSTEM SET-UP
COMPETENCY UNIT NO.
AND TITLE

1. ANALYSE JOB ORDER/ CHANGE REQUET


2. PREPARE COMPUTER SET-UP TOOLS, COMPUTER HARDWARE
NO DAN PERNYATAAN PARTS AND COMPUTER SOFTWARE
AKTIVITI KERJA / WORK 3. SET-UP COMPUTER HARDWARE
4. CARRY OUT COMPUTER SOFTWARE INSTALLATION
ACTIVITIES NO AND
5. SET-UP COMPUTER PERIPHERALS
STATEMENT 6. CARRY OUT UNIT FUNCTIONALITY

Muka Surat / Page :


NO. KOD / CODE NO. IT-020-3:2013-C01/PM(5/6) Drp / Of :

TEMPOH /
TEMPAT / PLACE : DURATION: NO. KOD / CODE NO.: Muka Surat / Page :
BILIK KULIAH IT-020-3:2013-C01/PM(5/6) Drp / Of :
1 JAM
TAJUK / TITLE :
COMPUTER PERIPHERALS

TUJUAN PENGAJARAN / INSTRUCTIONAL AIMS :

Pelatih pelatih mesti boleh / Trainees should be able to :


1. Menyenaraikan jenis-jenis kabel periferal .
2. Menerangkan keserasian pemacu periferal dengan sistem operasi komputer (OS).

ALAT BANTUAN MENGAJAR / NO. KOD /


TAJUK / TITLE
INSTRUCTIONAL AIDS CODE NO.

BAHAN PEMBELAJARAN / Kertas Penerangan C01/P(5/6)


LEARNING MATERIALS IT-020-3:2013-C01/P(5/6)
Kertas Tugasan
IT-020-3:2013-C01/T(5/6) C01/P(5/6)

ALAT PANDANG DENGAR / Power Point Slide PP


AUDIO VISUAL AIDS Whiteboard WB

KUANTITI /
PERALATAN, KELENGKAPAN DAN QUANTITY
BAHAN /
TOOLS, EQUIPMENTS AND Marker Pen 1
MATERIALS Pemadam Whiteboard 1
Laptop 1
LCD Projector 1
Kabel periferal
USB cable: 1.1, 2.0, 3.0 1
Parallel cable 1
Serial cable 1
SCSI cable 1
Firewire (IEEE 1394) 1
Thunder bolt
VGA cable 1
HDMI cable 1
PS/2 cable 1
1

NO. KOD / CODE NO.: IT-020-3:2013-C01/PM(5/6) Muka Surat / Page : Drp / Of :


ALAT BANTUAN
AKTIVITI PENGAJARAN MENGAJAR /
MASA / TIME
( INSTRUCTIONAL ACTIVITIES ) INSTRUCTIONAL
AIDS

PERSEDIAAN / PREPARATION :

1. Selesakan pelatih
Beri salam dan salam sejahtera
Tanya tentang keadaan pelajar

2. Semak kehadiran pelatih


3. Tekan aspek mengenai disiplin, tatatertib dan kerjasama.

4. Mulakan perbincangan dengan motivasi / perbincangan


dua hala / minta relaks / bertenang / ceria / jaga kesihatan

5. Dapatkan perhatian dan timbulkan minat kepada pelatih


kaitkan idea/kemahiran dengan pengalaman kerja
atau pelatihan lepas untuk dapatkan tajuk.

6. Nyatakan tajuk dan tuliskan di whiteboard.


COMPUTER PERIPHERALS

7. Berikan tujuan dan tuliskan di whiteboard.


i) Menyenaraikan jenis-jenis kabel periferal .
ii) Menerangkan keserasian pemacu periferal dengan
sistem operasi komputer (OS).

8. Nyatakan tujuan/kepentingan/faedah dari pelajaran ini.


Pelatih-pelatih akan dapat memahami jenis-jenis
kabel periferal dan menerangkan keserasian
pemacu periferal dengan sistem operasi komputer
(OS) dengan lebih jelas dan terperinci

9. Siasat pengetahuan pelatih berkenaan tajuk yang akan


dipelajari melalui sesi soal-jawab
Adakah anda tahu apa itu komputer periferal?
NO. KOD / CODE NO.: Muka Surat / Page : Drp / Of :

ALAT BANTUAN
TOPIK PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN
MENGAJAR /
( INSTRUCTIONAL ( INSTRUCTIONAL MASA / TIME
INSTRUCTIONAL
TOPIC ) ACTIVITIES )
AIDS

PENYAMPAIAN /
PRESENTATION : 1.1 Menerangkan jenis-jenis
1. Jenis kabel periferal kabel periferal sambil
menunjukkan contoh-
contoh kabel:
USB cable: 1.1, 2.0, 3.0
Parallel cable
Serial cable
SCSI cable
Firewire (IEEE 1394)
Thunder bolt
VGA cable
HDMI cable
PS/2 cable

2.1 Menerangkan keserasian


pemacu periferal dengan
2. Keserasian pemacu
sistem operasi komputer
periferal dengan sistem
(OS).
operasi komputer (OS).

3. Jenis-jenis terminal
bateri

4. Struktur binaan bateri


NO. KOD / CODE NO.: Muka Surat / Page : Drp / Of :

ALAT BANTUAN
AKTIVITI PENGAJARAN MENGAJAR /
MASA / TIME
( INSTRUCTIONAL ACTIVITIES ) INSTRUCTIONAL
AIDS

PENGGUNAAN / APPLICATION :
Muka Surat / Page : Drp / Of :
NO. KOD / CODE NO.:

ALAT BANTUAN
AKTIVITI PENGAJARAN MENGAJAR /
MASA / TIME
( INSTRUCTIONAL ACTIVITIES ) INSTRUCTIONAL
AIDS

PENGESAHAN / CONFIRMATION :