Anda di halaman 1dari 2

1 a) Tentukan sama ada pecahan yang berikut disusun dalam tertib menaik atau tertib

menurun. Bulatkan jawapan anda


(3 markah)
7 3 5
(i) , ,
8 4 8 Tertib menaik / Tertib menurun

1 1 3
(ii) , , Tertib menaik / Tertib menurun
6 2 4

1 1 1 Tertib menaik / Tertib menurun


(iii) , ,
11 8 3
b) Selesaikan setiap yang berikut. Berikan jawapan anda dalam nombor bercampur
1 1 5
i. 2 1
4 2 8
1 9 4
ii. 1
3 10 5
(4 markah)
Jawapan:
i) ii)

1
c) Encik Rahman mempunyai 40 hektar tanah. Dia menggunakan daripada tanah itu
4

1
untuk menanam pokok durian dan daripada tanah itu untuk menanam pokok
8
rambutan. Dia kemudian membahagikan tanah yang tinggal itu kepada anak-anaknya.
Jika setiap anaknya mendapat 5 hektar tanah, berapak bilangan anak Encik Rahman?
(3 markah)
Jawapan:

2 a) Pada ruang jawapan, isikan > atau <


Jawapan: (3 markah)
i.

ii.

iii.
b) Amira ada 8 kampit beras. Jisim bagi sekampit beras ialah 5.5 kg. Dia kemudian telah
membahagikan semua beras itu kepada beberapa paket yang lebih kecil. Setiap paket
dapat diisikan beras sehingga 2.2 kg.
i. Berapakah jumlah jisim beras yang dia ada?
ii. Berapa paket beraskah yang diperolehinya?
(4 markah)
Jawapan: