Anda di halaman 1dari 12

PELAN STRATEGIK UNIT : PANITIA KIMIA

TAHUN 2017

ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK

1. Meningkatkan penguasaan asas Kimia di kalangan murid.


2. Mengurangkan pelajar lemah mata pelajaran Kimia di dalam
1. Peratus murid yang mendapat A+ dalam mata peperiksaan SPM.
pelajaran Kimia masih rendah. 3. Meningkatkan penguasaan asas Kimia di kalangan murid
2. Peratus murid yang mendapat D dan E dalam
peperiksaan SPM bagi mata pelajaran Kimia.
3. Peratus murid yang menguasai asas Kimia OBJEKTIF

1. Meningkatkan peratus murid yang mendapat A+ dalam


peperiksaan SPM bagi mata pelajaran Kimia.
2. Menurunkan peratus murid yang mendapat D dan Edalam
peperiksaan SPM bagi mata pelajaran Kimia.
3. Meningkatkan peratus murid yang menguasai asas Kimia.

PERINGKAT BIDANG KURIKULUM / AKADEMIK PERINGKAT PANITIA KURIKULUM / AKADEMIK

SASARAN (SPM) SASARAN


(2016 - 2018) Pelan Taktikal
KPI Strategi
(PT)
TOV T16 T17 T18 TOV T16 T17 T18

PT1 - Program HIP


6.77% 9.77% 12.77 15.77% ST2 100 100 100 100 Physics easy
Peratus murid yang (2014) % ST3 (2013) (Hebahan)
mendapat A+ dalam PT4 - Program PA21
peperiksaan SPM Learning Walks
meningkat 3% setiap
1
tahun

2.85 PT2 - Program HEBAT


Peratus murid yang 3.82 3.52 3.15 2.95 ST2 (2013) 2.80 2.75 2.70 (Penggunaan modul
mendapat D dan E (2013) ST3 Explorasi Fizik)
dalam peperiksaan SPM PT5 - PLC
menurun 5% setiap tahun Frog-VLE & Kahoot!

PT1 - Program
Peratus murid yang 6.52 7.04 8.04 10.0 ST1 52.87 54.0 57.0 60.0 STEAM
menguasai asas Kimia (2011) (2013) Petrosains Science
meningkat Show competition
PT6 - KBAT
(Demonstrasi pada
minggu Sains &
Matematik)

PELAN TAKTIKAL 2017


2
UNIT : KIMIA
Tingkatan 5

NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan


Sub NKRA: LINUS, SBT dan Tawaran Baru

Kumpula
Bil Tanggung Tempo Kos/ Indikator Pelan
Program Objektif n TOV ETR
. jawab h Sumber Pencapaian Kontigensi
sasaran
Bengkel Meningkatkan Ketua 5B, 5U, Perbincangan
Mol peratus murid Panitia dan 5K, 5T dan topik-topik
(Berfokus) yang mendapat guru mata 5N sukar serta
A dalam pelajaran (pelajar Penyediaan
peperiksaan T.5 yang % gred A nota ringkas /
RM150
SPM markah dalam 30.7 peta i-think
1 Jun-Nov PCG/PIB 26.30
atas 75%) Peperiksaan 7 untuk
G
SPM memudahkan
pelajar
memahami
konsep Kimia

Gerak Meningkatkan Ketua 5B, 5U,


Gempur peratus murid Panitia dan 5K, 5T dan Perbincangan
Nilai gred
Kimia yang mendapat guru mata 5N RM1500 soalan-soalan
Jul - purata dalam
2 A+ dalam pelajaran (semua PCG/PIB kertas
Nov Peperiksaan
peperiksaan T.5 pelajar) G percubaan
SPM
SPM negeri

3 Program Mengekalkan Ketua 5B, 5U, Mac- RM150/ % lulus Hebahan


ICU % lulus dalam Panitia dan 5K, 5T dan Oktobe PCG dalam definisi dan
SPM 2017 guru mata 5N r Peperiksaan konsep mudah
pelajaran (pelajar SPM kepada pelajar
T.5 yang

3
markah
bawah 35%)

Bengkel Meningkatkan Ketua 5B, 5U, Feb- RM150/ Perbincangan


Menjawab % lulus dalam Panitia dan 5K, 5T dan Nov PCG soalan-soalan
Soalan SPM 2017 guru mata 5N (semua % lulus HEBAT dan
Kimia pelajaran pelajar) dalam KBAT oleh
4 100 100
Kertas 2 T.5 Peperiksaan guru serta
dan Kertas SPM penceramah
3 oleh berpengalama
guru CBN n
PLC Meningkatkan Ketua 5B, 5U, Kuiz dan site
Nilai gred
Frog-VLE Gred Purata Panitia dan 5K, 5T dan RM150 setiap bulan
Jan - purata dalam
5 dalam SPM guru mata 5N (semua PCG/PIB 2.85 2.75 dibina
Nov Peperiksaan
2017 pelajaran pelajar) G menggunakan
SPM
T.5 Frog-VLE

4
PELAN OPERASI (1) PANITIA SAINS ( FIZIK)

Nama Program Program STEM


Petrosains Science Show competition
Objektif Meningkatkan % gred A dalam Peperiksaan SPM 2017
Tempoh Jun - Nov 2017
Kumpulan
5 Akik, 5 Intan (pelajar yang markah atas 75%)
Sasaran
Guru Terlibat Guru mata pelajaran Fizik Wan Siti Nur Aisyah Binti Ab Razak
Proses Kerja 1. Taklimat program dalam Mesyuarat panitia 1
2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada Peperiksaan Akhir Tahun
3. Perbincangan pelaksanaan dan post mortem 2016
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan (anggaran kos rm150 sumbangan PIBG)
6. Pemantauan Pelan Operasi
7. Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program
8. Hantar laporan dokumentasi program

Kekangan (Tulis sebelum, semasa atau selepas program yang dapat dikesan semasa pemantauan atau
sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan sekali sebulan)

Ketua Bidang :

5
Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaik Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan


an (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :
PELAN OPERASI (2) PANITIA SAINS ( FIZIK)

Nama Program Program HEBAT


(Penggunaan modul Explorasi Fizik)
Objektif Meningkatkan Gred Purata dalam Peperiksaan SPM 2017
Tempoh Jan - Nov 2017
Kumpulan Semua pelajar tingkatan 5 - (5 Akik & 5 Intan)
Sasaran
Guru Terlibat Guru mata pelajaran Fizik Wan Siti Nur Aisyah Binti Ab Razak
Proses Kerja 1. Taklimat program dalam Mesyuarat panitia 1
2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada Peperiksaan Akhir Tahun
3. Perbincangan pelaksanaan dan post mortem 2016
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan (anggaran kos rm150 daripada PCG)
6. Pemantauan Pelan Operasi
7. Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program
8. Hantar laporan dokumentasi program

Kekangan (Tulis sebelum, semasa atau selepas program yang dapat dikesan semasa pemantauan atau
sepanjang program)

6
Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan sekali sebulan)

Ketua Bidang :

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaik Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan


an (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

PELAN OPERASI (3) PANITIA SAINS ( FIZIK)

Nama Program Program HIP


Physics easy (Hebahan)
Objektif Mengekalkan % lulus dalam Peperiksaan SPM 2017
Tempoh Feb - Nov 2017
Kumpulan 5 Akik, 5 Intan (pelajar yang markah atas 35%)
Sasaran
Guru Terlibat Guru mata pelajaran Fizik Wan Siti Nur Aisyah Binti Ab Razak
Proses Kerja 1. Taklimat program dalam Mesyuarat panitia 1
2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada Peperiksaan Akhir Tahun
3. Perbincangan pelaksanaan dan post mortem 2016
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan (anggaran kos rm150 daripada PCG)
6. Pemantauan Pelan Operasi
7. Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program
8. Hantar laporan dokumentasi program

7
Kekangan (Tulis sebelum, semasa atau selepas program yang dapat dikesan semasa pemantauan atau
sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan sekali sebulan)

Ketua Bidang :

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaik Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan


an (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :
PELAN OPERASI (4) PANITIA SAINS ( FIZIK)

Nama Program Program PA21


Learning Walks
Objektif Mengekalkan % lulus dalam Peperiksaan SPM 2017
Tempoh Feb - Nov 2017
Kumpulan 5 Akik, 5 Intan (pelajar yang markah atas 35%)
Sasaran
Guru Terlibat Guru mata pelajaran Fizik Wan Siti Nur Aisyah Binti Ab Razak
Proses Kerja 1. Taklimat program dalam Mesyuarat panitia 1
2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada Peperiksaan Akhir Tahun
3. Perbincangan pelaksanaan dan post mortem 2016
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan (anggaran kos rm150 daripada PCG)
6. Pemantauan Pelan Operasi
7. Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program
8. Hantar laporan dokumentasi program

8
Kekangan (Tulis sebelum, semasa atau selepas program yang dapat dikesan semasa pemantauan atau
sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan sekali sebulan)

Ketua Bidang :

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaik Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan


an (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

PELAN OPERASI (5) PANITIA SAINS ( FIZIK)

Nama Program PLC


Frog-VLE & Kahoot!
Objektif Meningkatkan Gred Purata dalam Peperiksaan SPM 2017
Tempoh Jan - Nov 2017
Kumpulan Semua pelajar tingkatan 5 - (5 Akik & 5 Intan)
Sasaran
Guru Terlibat Guru mata pelajaran Fizik Wan Siti Nur Aisyah Binti Ab Razak
Proses Kerja 1. Taklimat program dalam Mesyuarat panitia 1
2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada Peperiksaan Akhir Tahun
3. Perbincangan pelaksanaan dan post mortem 2016
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan (anggaran kos rm150 daripada PCG)
6. Pemantauan Pelan Operasi

9
7. Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program
8. Hantar laporan dokumentasi program

Kekangan (Tulis sebelum, semasa atau selepas program yang dapat dikesan semasa pemantauan atau
sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan sekali sebulan)

Ketua Bidang :

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaik Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan


an (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :
PELAN OPERASI (6) PANITIA SAINS ( FIZIK)

Nama Program KBAT


(Demonstrasi pada minggu Sains & Matematik)
Objektif Meningkatkan % gred A dalam Peperiksaan SPM 2017
Tempoh April 2017
Kumpulan 5 Akik, 5 Intan (pelajar yang markah atas 75%)
Sasaran
Guru Terlibat Guru mata pelajaran Fizik Wan Siti Nur Aisyah Binti Ab Razak

10
Proses Kerja 1. Taklimat program dalam Mesyuarat panitia 1
2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada Peperiksaan Akhir Tahun
3. Perbincangan pelaksanaan dan post mortem 2016
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan (anggaran kos rm150 sumbangan PIBG)
6. Pemantauan Pelan Operasi
7. Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program
8. Hantar laporan dokumentasi program

Kekangan (Tulis sebelum, semasa atau selepas program yang dapat dikesan semasa pemantauan atau
sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan sekali sebulan)

Ketua Bidang :

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaik Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan


an (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

CARTA GANTT

PELAN TAKTIKAL FIZIK TAHUN 2017

11
BULAN

BIL PELAN TAKTIKAL


APRI OGO SEP OK
JAN FEB MAC L MEI JUN JUL S T T NOV DIS

Program STEAM
1 Petrosains Science X X X X X X
Show competition
Program HEBAT
2 (Penggunaan modul X X X X X X X X X X X
Explorasi Fizik)
Program HIP
3 Physics easy X X X X X X X X X X
(Hebahan)
4 Program PA21 X X X X X X X X X X
Learning Walks

5 PLC X X X X X X X X X X X
Frog-VLE & Kahoot!
KBAT
6 (Demonstrasi pada X
minggu Sains &
Matematik)

12