Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUN 4

Mata Pelajaran Reka bentuk dan teknologi


Tahun 4 Adil
Tarikh 07 Mac 2017
Hari Selasa
Masa 09.40-10.110 pagi
Bil.Murid 33 orang
Tajuk 2.0 Asas Teknologi
Masa 30 minit
Standard 2.1 Memasang komponen kit model berfungsi
Kandungan
Standard 2.1.4 Memasang komponen kit model berpandukan manual.
Pembelajaran 2.1.5 Menguji kefungsian kit model.
2.1.6 Membuka dan menyimpan komponen kit model.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
Pembelajaran
Ringkasan Murid dapat memasang, membuka dan menyimpan kit model.
Kemahiran 1. Membaca manual.
2. Menggunakan alatan tangan dengan betul.
3. Memasang, membuka dan menyimpan kit model dengan
betul.
Elemen Merentas 1. Kreativiti Boleh mengendalikan komponen dengan selamat.
Kurikulum 2. Nilai murni Bekerjasama, berhati-hati dan
bertanggungjawab

Kemahiran Berfikir Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran dan nilai


Aras Tinggi dalam situasi berlainan untuk melakukan sesuatu perkara.
Bahan Bantu 1. Manual. 3. Alatan tangan 5. Komputer
Mengajar 2. Kit Model. 4. Lcd 6. Slaid powerpoint

Langkah Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran


Set Induksi Mengimbas kembali 1. Guru memastikan murid bersedia
pengetahuan sedia untuk belajar.
ada murid. 2. Guru bersoal jawab dengan murid-
murid tentang alatan tangan dan
komponen untuk membuat kit model
yang telah mereka pelajari.
Langkah 1 Mengamalkan nilai 1. Murid diminta untuk duduk di dalam
murni dan kumpulan masing-masing.
mematuhi 2. Guru menerangkan tentang
peraturan. keselamatan semasa membuat kit
model.
3. Guru juga memberitahu tentang nilai
murni yang harus dipraktikkan iaitu

1
bekerjasama, berhati-hati dan
bertanggungjawab.
Langkah 2 Mempelajari cara 1. Setiap ketua kumpulan diminta untuk
pemasangan kit mengambil 2 buah kit model yang
model dengan belum siap dipasang.
betul. 2. Murid-murid diminta untuk membaca
manual terlebih dahulu.
3. Secara berkumpulan, murid-murid
memasang kit model berpandukan
manual.
Langkah 3 Menguji kefungsian 1. Murid-murid diminta menguji
kit model. kefungsian kit model dengan
menggunakan bateri yang telah
diagihkan.
2. Sekiranya kit model tersebut tidak
berfungsi, murid-murid diminta
memeriksa semula kit model yang
telah dipasang.
Penutup 1. Murid diminta untuk membuka dan
menyimpan kit model.
2. Guru merumuskan isi pelajaran pada
hari ini.
Penilaian Guru menilai kit model yang telah dipasang.
Pengajaran Dan
Pembelajaran
Pengetahuan 1. Murid telah mempelajari asas binaan kit model dalam mata
Sedia Ada pelajaran Dunia Sains Dan Teknologi.
2. Murid telah mengetahui dan mempelajari tentang alatan
tangan yang terdapat di dalam bengkel.