Anda di halaman 1dari 1

CANGKRIMAN

A. CANGKRIMAN PEPINDHAN
1. Abang-abang dudu kidang, pesegi dudu pipisan
Bata
2. Ana titah duwe gulu tanpa sirah, duwe silit nanging ora tau bebuwang
Botol
3. Bapak Demang klambi abang yen disuduk manthuk-manthuk
Jawab: Kembang (jantung) gedhang
4. Bocah cilik blusak blusuk nang kebon
Dom (Jaeum)
5. Bocah cilik nggendong omah
Bekicot
6. Dicakot bongkote sing kalong pucuke
Rokok
7. Dijupuki malah dadi mundhak gedhe
Wong nduduk lemah
8. Duwe rambut ora duwe endhas
Jagung
9. Dikethok malah tambah dhuwur
Kathok Dowo
10. Emboke diidak idak anake dielus-elus
Ondho seko pring
11. Emboke wuda anake tapihan
Wit pring
12. Ing ngisor kedhung ing ndhuwur payung
Wong ngeliwet nganggo dandhang
13. Kayu mati ginubed ula mati
Gangsingan
14. Kebo bule dicancang merang
Buntil
15. Ora mudhun-mudhun yen ora nggawa mrica sak kanthong
Kates
16. Pitik walik sobo kebon
Nanas
17. Pitik walik sobo mejo
Sulak
18. Rasane padha karo jenenge
Sepet
19. Sego sakepel dirubung tinggi
Salak
20. Tibane ngisor digoleki ndhuwur
Gendeng bocor
21. Wit Adhikih woh adhakah; Wit adhakah woh adhikih
Buah semangka lan buah beringin
22. Wujude kaya kebo, ulese kaya kebo, lakune kaya kebo, nanging dudu kebo
Gudel (anak kebo).