Anda di halaman 1dari 8

NAMA : _________________________________________________

TINGKATAN : PERALIHAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUANKU ABDUL RAHMAN
73400, GEMAS, NEGERI SEMBILAN
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN, 2014
BAHASA MELAYU
(1 JAM 30 MINIT)
BAHAGIAN A
Arahan :
Tiap-tiap soalan diikuti tiga pilihan jawapan A, B, dan C atau empat pilihan jawapan A,
B, C dan D. Antaranya ada satu jawapan sahaja yang betul

Soalan 1 hingga 5
Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan berikut.

1. Di manakah letaknya Taman Rama-rama?


A. Teluk Nipah C. Teluk Bahang
B. Teluk Kumbar D. Teluk Marina

2. Bilakah Taman Rama-rama ini dibuka secara rasminya?


A. 27 Mac 1986 C. 29 Mac 1986
B. 28 Mac 1986 D. 30 Mac 1986

3. Berapakah keluasan Taman Rama-rama?


A. 0.8 hektar B. 150 hektar C. 5 000 hektar D. 8.0 hektar

4. Apakah jenis binatang lain yang terdapat di dalam taman ini?


A. Belalang, biawak dan burung
B. Arnab, ular dan kala jengking
C. Labah-labah, semut, kucing hutan, biawak dan ular
D. Belalang, labah-labah, biawak, ular dan kala jengking

5. Berikan perkataan berlawan bagi perkataan terbesar yang dihitamkan di dalam


petikan.
A. Terluas C. Terberat
B. Terkecil D. Teringan

Soalan 6 hingga 10
Baca pengumuman di bawah, kemudian jawab soalan-soalan berikut.

Lawatan ke Muzium
Perak

1
6. Siapakah yang menganjurkan lawatan tersebut?
A. Persatuan Sejarah C. Persatuan Bahasa Melayu
B. Persatuan Geograf D. Persatuan Kemahiran Hidup

7. Pada pendapat kamu, siapakah Puan Maisarah?


A. Wakil ibu bapa C. Guru Penasihat Persatuan Sejarah
B. Kerani sekolah D. Tukang kebun

8. Apakah tujuan lawatan tersebut diadakan?


A. Melihat karta karun C. Melihat barang tinggalan sejarah
B. Melihat barang antik D. Melihat barang yang dijumpai di hutan

9. Bilakah tarikh akhir pendaftaran untuk lawatan tersebut?


A. 2 Mei 2009 C. 5 Mei 2009
B. 4 Mei 2009 D. 6 Mei 2009

10. Perkataan menyertai yang dihitamkan di dalam pengumuman di atas bermaksud


A. Merasai C. Menemani
B. Mengikuti D. Mengakui

Soalan 11 hingga 15
Baca surat kiriman di bawah, kemudian jawab soalan-soalan berikut.

11. Siapakah yang menulis surat ini?


A. Muzafar B. Herman C. Ayah Muzafar

12. Apakah tujuan surat ini ditulis?


A. Mengucapkan terima kasih
B. Menceritakan mengenai majlis hari jadinya
C. Mengucapkan selamat hari jadi kepada sahabatnya, Herman
D. Memberikannya hadiah

13. Siapakah yang membeli kek hari jadi penulis?


A. Ayahnya C. Kawan-kawannya
B. Ibunya D. Saudaranya

2
14. Majlis hari jadi ini merupakan majlis hari jadi yang...
A. Ke 7 C. Ke 8
B. Ke 9 D. Ke 10

15. Apakah hadiah istimewa yang diberikan oleh ayah penulis?


A. Komputer C. Surat
B. Kad D. Kek

Soalan 16 hingga 20
Baca laporan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan berikut.

16. Mengapakah gotong-royong ini diadakan?


A. Menghapuskan tempat-tempat pembiakkan nyamuk Aedes
B. Menyambut kedatangan Guru Besar yang baru
C. Menceriakan kawasan sekolah dan menghias bilik darjah bilik darjah
D. Mencantikkan kawasan padang sekolah

17. Siapakah yang menulis laporan tersebut?


A. Pengerusi B. Bendahari C. Setiauasa D. Naib pengerusi

18. Bilakan gotong-royong ini diadakah?


A. 18 Ogos 2005 C. 19 Ogos 2005
B. 17 Ogos 2005 D. 16 Ogos 2005

19. Apakah tugas yang dipertanggungjawabkan ke atas guru kelas?


A. Menghias kelas masing-masing C. Menceriakan sekolah
B. Memasang bendera negeri D. Memasang khemah

20. Siapakah pemenang Kelas Terceria bagi Tahap Dua?


A. 5 Amanah C. 5 Budiman
B. 2 Amanah D. 2 Budiman

Soalan 21 hingga 25

3
Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan berikut.

21. Apakah cadangan Sang Arnab?


A. Berlumba lari B. Bermain bola C. Beradu nasib D. Bermain
basikal

22. Di manakah Sang Kura-kura berjalan?


A. Di tepi pantai C. Di tepi sungai
B. Di dalam hutan D. Di pinggir kampung

23. Mengapakah Sang Arnab berasa malu?


A. Kerana dia tertidur C. Kerana dia berlari pantas
B. Kerana rakan-rakannya bersorak D. Kerana dia kalan dengan kura-kura

24. Perkataan kalah dalam petikan bermaksud...


A. Sukar C. Senang
B. Tewas D. Jatuh

25. Antara haiwan berikut yang manakah tidak menyaksikan pertandingan lumba lari
antara Sang Arnab dan Sang Kura-kura?
A. Badak C. Musang
B. Gajah D. Beruang

Soalan 26 berdasarkan Gambar 1

Gambar 1
26. Setiap pagi, Salwa akan _____________ pokok bunga di halaman rumahnya.
A. menjirus C. menyiram
B. menyiram D. Menanam
27. Pak Cik Ahmad akan berkursus di Pulau Langkawi ___________ seminggu.
A. sejauh C. semenjak
B. selama D. sementara

Soalan 28 berdasarkan Gambar 2

Gambar 2
28. ______________, sakitnya perut saya!
A. Nah C. Aduh
B. Hai D. Wah

29. Ibu saya seorang ____________. Tugasnya merawat pesakit.


4
A. doktor C. peniaga
B. kerani D. jurutera

Soalan 28 berdasarkan Gambar 3

Gambar 3
30. Adik membuang sampah ke _____________ tong sampah.
A. dalam C. luar
B. atas D. Asisi

BAHAGIAN B
Isikan tempat-tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul.

daun kering di halaman rumah. sampah ke dalam tong sampah.


tangan sebelum makan. kuku yang panjang.
buku cerita yang ibunya belikan. gigi setiap hari.
ibu saudara Sakinah. sebuah kereta Proton Perdana.
dompetnya di atas meja. sepasang kasut sekolah untuk adik.

31. Ayah Dania mengambil


__________________________________________________________________

32. Ibu membeli


__________________________________________________________________________

33. Mak Cik Suraya merupakan


______________________________________________________________

34. Pak Cik Hamdan mempunyai


_____________________________________________________________

35. Pada masa lapang Kamilah selalu membaca


_________________________________________________

36. Kita mesti menggosok


__________________________________________________________________

37. Kamu mesti membasuh


_________________________________________________________________

38. Kami memotong


_______________________________________________________________________

39. Abang Adam menyapu


__________________________________________________________________

40. Hadi membuang


________________________________________________________________________
(10
markah)

Susun perkataan-perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang betul.

5
suka Hadi sekolahnya akan

41. ___________________________________________________________________________________
__
Hadi menaiki sekolah basikal dengan ke

42. ___________________________________________________________________________________
_

mempunyai di banyak sekolah Hadi rakan

43. ___________________________________________________________________________________
_

menjaga murid Semua sekolah kebersihan

44. ___________________________________________________________________________________
_

aktif permainan ping pong Mereka dalam

45. ___________________________________________________________________________________
_

banyak Sekolah pokok Hadi bunga ada

46. ___________________________________________________________________________________
_

makanan yang Makanlah berkhasiat

47. ___________________________________________________________________________________
_

bersenam Saya pagi pada setiap

48. ___________________________________________________________________________________
_

sedang Nenek pakaian menjahit

49. ___________________________________________________________________________________

merawat ialah doktor pesakit Tugas

50. ____________________________________________________________________________________
(10
markah)

Isi tempat Kosong dengan perkataan yang sesuai.

Jangan Sila Jemput

Harap Tolong

51. _________________ masuk, ayah ada di dalam.

6
52. _________________ berlari ketika berada di kantin.

53. _________________ ke majlis hari jadi saya.

54. _________________ bawa hadiah ini keruang tamu.

55. _________________ bersabar, acara akan dimulakan sebentar lagi.

Bina Ayat Tunggal berdasarkan gambar yang diberikan.

55. ___________________________________________________

___________________________________________________

56. ___________________________________________________

___________________________________________________

57. ___________________________________________________

___________________________________________________

58. ___________________________________________________

___________________________________________________

59. ___________________________________________________

___________________________________________________

60. ___________________________________________________

7
___________________________________________________

--------------------------------------------------------------SOALAN
TAMAT---------------------------------------------------------------

Anda mungkin juga menyukai