Anda di halaman 1dari 1

HIZRAL FAREZAN BIN HARON

SRUT5
Analisis SWOT

KEKUATAN KELEMAHAN
1. Manusia: Guru yang berpengalaman (>5thn perkhidmatan) 1. Manusia: Kebolehan murid mengikuti peraturan sekolah
2. Kaedah: Mengikut segala dasar yang berkuatkuasa 2. Kaedah: Pdpc kurang berkesan
3. Peralatan: Kemudahan pembelajaran yang mencukupi 3. Peralatan: Akses kepada ICT yang tidak stabil
Dalaman
4. Bahan: Sumber rujukan yang mencukupi 4. Bahan: Susunatur bahan tidak kemas
5. Persekitaran: Iklim sekolah yang kondusif menyokong 5. Persekitaran: Kurang ceria
pembelajaran

PELUANG ANCAMAN
1. Manusia: Ibubapa yang memberi sokongan 1. Manusia: Pendapatan keluarga rendah
2. Kaedah: Jalinan kerjasama kepakaran dengan sekolah luar 2. Kaedah: Idea tidak disampaikan melalui saluran betul
Luaran 3. Peralatan: Mendapat sumbangan pihak luar 3. Peralatan: Penyelenggaraan tidak dilaksanakan secara berkala
4. Bahan: Kemudahan akses internet 4. Bahan: Tiada kemudahan perpustakaan berdekatan
5. Persekitaran: Budaya hormat menghormati dan kerjasama 5. Persekitaran: Ancaman binatang liar
yang tinggi

Isu Kritikal
1. Pengurusan Kurikulum: Peratus kelulusan murid rendah dalam matapelajaran Bahasa Inggeris

2. Pengurusan HEM: Isu kehadiran murid asli ke sekolah

3. Pengurusan Kokurikulum: Isu kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum