Anda di halaman 1dari 10

Jawab semua soalan.

A) Namakan pergerakan di bawah berdasarkan gambar.

1.

2.

3.

4.
B) Namakan kenderaan yang betul berdasarkan aksi pergerakan dalam
gambar.

6.
5.

10
. 11. 8. 12.
7.

9.

13. 14. 15.

C) Namakan pergerakan dalam gambar di bawah.


16. 17. 18.

19. 20. 21.

D) Padankan pergerakan dengan jawapan yang betul.


22. 23. 24.

25. 26. 27.

E) Namakan pergerakan lokomotor di bawah.


28. 29.

F) 30.
Jawab soalan soalan di bawah
31. berdasarkan gambar yang
diberikan.
32.

33.

34.

G) Bulatkan pernyataan yang betul.

35.
36.

37.

38.

H) Padankan kemahiran pergerakan yang betul.

39.
40.

41.

42.

I) Padankan pergerakan dengan haiwan yang betul.

43.

44.
J) Tandakan ( / ) pada peraturan keselamatan di air yang betul.

45. 46.

47. 48.
49. 50.

Anda mungkin juga menyukai