Anda di halaman 1dari 1

ASSALAMUALAIKUM WR.

WB

Nuwun bapak kepala sekolah ingkang kula tresnani. tamu undangan ,bapak/ ibu guru
ingkang kula hormati,adik adik kelas tuwin rencang- rencang ingkang kula tresnani.

Puji syukur dumateng gusti ALLAH ingkang maha agung, awit ing wekdal menika
kita sedaya tasik diparingi rahmat saengga ing wekdal menika kita saget makempal kathi
pinaringan karaharjan.

Kula menika wakil sangking siswa kelas 9 ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami.
dumateng bapak ibu guru, awit sangking sik katresnan anggenipun ngulla wentah dumateng
kula sekanca saengga saged ngrampungaken kewajiban anggenipun kula sekanca ngangsu
kawruh wonten ing pawiyatan menika.

Mboten kesupen kula sekanca ugi nyuwun pangapunten, awit kula sekanca asri damel
bapak ibu guru jengkel awit saking atur saha solah bawa kula sekanca ingkang mboten
mranani penggal panjenengan.

Dumateng bapak ibu guru lan adik adik sedaya ,sepisan malih kula ndedongo mugi
tansa pinaringan rahmat saha barakah ing gusti allah amin.

Wasana cekap sementen atur kula menawi katha kelepatan atur saha solah bawa
inkang boten mranani pengali kula nyuwun pangapunten.

wassalamuaalaikum wr. wb.