Anda di halaman 1dari 4

SULIT

KATEGORI 1b
BORANG PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN GURU
TAHUN : 2017
Sekolah : SMK DATO SEDIA RAJA, 71309 REMBAU,
NEGERI SEMBILAN
Nama Pegawai Yang Dinilai : BALAN A/L P SINNIAH
No. Kad Pengenalan : 620412-05-5399
Gred Penyandang : 32 / 38 / 44 / 48 / 52 (Sila bulatkan gred
berkenaan)
Mata Pelajaran Diajar : BIMBINGAN DAN KAUNSELING
Gred Yang Dipohon : 32 / 38 / 44 / 48 / 52 (Sila bulatkan gred
berkenaan)

Arahan : 1. Sila berikan huraian yang ringkas dan padat dalam ruang yang disediakan bagi
menjelaskan pencapaian
ANDA bagi setiap domain.
2. Setiap huraian perlu disertakan dengan *dokumen sokongan yang telah disahkan
sebagai bukti.
3. Borang hendaklah ditaip atau ditulis dengan jelas menggunakan dakwat hitam.
4. Sila serahkan Borang ini kepada Ketua Jabatan setelah lengkap diisi.

A. LAPORAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Bil Domain Elemen Huraian Ringkas (10


hingga 20 perkataan bagi
setiap elemen)
1 PENGETAHUAN ISI i. Penguasaan isi Menguasai dengan yakin,
KANDUNGAN kandungan ; atau jelas dan tepat teori
(CONTENT ii. Pengetahuan dan kaunseling seperti yang
KNOWLEDGE) kemahiran asas disarankan oleh KPM
kaunseling
2 PENYAMPAIAN a. Objektif/matlamat Objektif kaunseling yang
kaunseling atau dirancang berdasarkan isu/
objektif program masalah mesti dicapai untuk
membolehkan klien
mempunyai kemahiran
berfikir aras tinggi.
b. Strategi dan aktiviti Aktiviti melibatkan klien
secara aktif samada secara
individu atau kelompok
melalui strategi pemusatan
klien dan bahan.
c. Bahan / sumber Sumber berasaskan
pengajaran dan manusia, bahan bercetak
pembelajaran dan komputer digunakan
dalam memastikan klien
mampu mengaplikasi,
menganalisis, menilai serta
membuat keputusan.
3 PENILAIAN Peningkatan pencapaian Peningkatan kesedaran
PEMBELAJARAN klien dari segi: minda dan pengurangan
Pengetahuan kadar ponteng sekurang-

1
SULIT

Kemahiran berfikir kurangnya(jika tahun 2015


Kemahiran menganalisis 85% tahun 2016 kepada
diri 86%) 1%
Kemahiran membuat Peningkatan 50%
keputusan penyertaan murid sebagai
Etika kerahsiaan pengawas sekolah dan PRS
Identiti nasional
4 BIMBINGAN & Bimbingan dan khidmat JU Minda Sihat Daerah
KHIDMAT rundingan kepada: Rembau
RUNDINGAN Guru Kaunseling Daerah Memberi taklimat kepada
guru-guru kaunseling Daerah
Rembau berkaitan
Pentadbiran Ujian Saringan
Dass & cara pelaporan

B. LAPORAN KOKURIKULUM

Catata
Kelab/ Peringkat Pencapaian ( / ) n
Persatuan / (sila
Badan nyatak
Bil Beruniform / an
Sukan dan Sekol Daera Neg Kebangs Antaraba tahun)
Permainan ah h eri aan ngsa

1 Kuiz Asean / 2014


/ 2016
Pertandingan / 2014
2 Esei Pengguna / 2015
/ 2016
International
3 Competition / 2014
and / 2015
Assessment / 2016
for School

/ 2015
Pertandingan
4
Catur
/ 2016

Fit Malaysia
5 / 2016
2016
Pertandingan /
6 Sketsa Rukun 2016
Negara
Rembau
Challenge Fun / 2016
Run

C. TUGAS KHAS / SUMBANGAN PROFESIONAL

Catatan
Peringkat Pencapaian ( / ) (sila
B Aktiviti Sekol Komun Daer Neg Kebangs Antaraba nyatakan
il ah iti ah eri aan ngsa tahun)
1 Ketua Unit 2004 2016
Pendaftaran /
Tingkaan 1 &
2
SULIT

Peralihan
2 Setiausaha
Program Mentor- / 2003 2016
Mentee
3 Fasilitator ICAS / 2012 2016
4 Fasilitator ESEI
2010 2016
pengguna /
5 Fasilitator Kuiz / 2012
ASEAN 2016
6 Sukarelavan
PASCA banjir di
/ 2014
Machang
Kelantan
7 Urusetia/AJK
Seminar
Kecemerlangan 2005
/
STPM peringkat - 2014
daerah
Tampin/Rembau
8 Penganjur / 2004 - 2016
Kempen Derma
Darah
9 Bendahari Majlis
Guru Kaunseling / 2015 -2016
Daerah Rembau
1 Setiausaha
0 Persatuan
Penganut Devi
Sri Maha / 2012 2016
Mariamman, Tmn
Tuanku Ampuan
Najihah
1 Pengerusi
1 Lembaga
Pengelola / 2014 -2016
Sekolah (SJKT Ldg
Senawang)
1 Ahli Jawatan
2 Kuasa KWAMP / 2009 2016
dan Biasiswa
1 Program
/ 2014 2016
3 MAWADAH
1 Gotong-Royong
4 Mengecat
/ 2015
Bangunan
Sekolah

*Dokumen sokongan merujuk kepada Buku Persediaan Mengajar Guru,


sijil penghargaan / penyertaan, laporan aktiviti kurikulum / kokurikulum
dan dokumen lain yang berkaitan dalam tempoh tiga tahun terakhir di
Gred semasa.

PENGAKUAN PEMOHON
Saya mengesahkan bahawa maklumat-maklumat yang dinyatakan di atas adalah
benar dan memahami bahawa sekiranya maklumat yang diberikan didapati palsu,
penilaian ini akan dibatalkan.

3
SULIT

Tarikh: 30 Disemberi 2016


.

(Tandatangan PYD)

PENGESAHAN KETUA JABATAN


Disahkan bahawa maklumat-maklumat yang diberikan oleh pegawai berkenaan
adalah benar.

Tarikh:

(Tandatangan Ketua Jabatan)

Cop Rasmi