Anda di halaman 1dari 8

PEMERINTAH KOTA MATARAM

DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 14 MATARAM
Jl. Brawijaya No. 23 (0370) 633199 Cakranegara Kota Mataram (83234)

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 14 MATARAM
NOMOR : 423.5 / 191 / SMP.14 / KP / 2004

Kepala SMP Negeri 14 Mataram


MENIMBANG : Bahwa dalam rangka memenuhi Kebutuhan Tenaga Pengajar guna
memperlancar Pelaksanaan proses belajar mengajar pada SMP Negeri 14
Mataram, perlu menetapkan Surat Keputusan untuk mengangkat Tenaga Guru
Honorer yang dibiayai dari Dana BP.3 Sekolah.
MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. PP Nomor 28 Tahun 1990
3. PP Nomor 29 Tahun 1990
4. PP Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan
5. Keputusan Menpen Nomor 84 Tahun 1993
6. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor : 0433 / P / 1993
dan Nomor : 25 Tahun 1993 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka
Kreditnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 November 2004 mengangkat yang tersebut di bawah
ini sebagai Tenaga Guru Honorer ( Guru Tidak Tetap ) :
Nama : SETYO NUGROHO, S.Si.
Tempat / Tanggal Lahir : Delangu, Klaten, 22 Agustus 1979
Pendidikan Terakhir : S1/AIV Kimia MIPA
Tugas : Mengajar Bidang Studi IPA
Alamat : Jl. Nalaya Negarasakah Barat RT. 04
Cakranegara Kota Mataram Provinsi NTB
Kedua : Diberikan honorer setiap bulannya sesuai dengan kemampuan keuangan BP.3
SMP Negeri 14 Mataram.
Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 01 November 2004
Kepala Sekolah,

Dra. BAIQ MAURI


Pembina / IV.a
NIP. 131644008
PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 14 MATARAM
Jl. Brawijaya No. 23 (0370) 633199 Cakranegara Kota Mataram (83234)

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 14 MATARAM
NOMOR : 423.5 / 24 / SMP.14 / 2005

Kepala SMP Negeri 14 Mataram


MENIMBANG : Bahwa dalam rangka memenuhi Kebutuhan Tenaga Pengajar guna
memperlancar Pelaksanaan proses belajar mengajar pada SMP Negeri 14
Mataram, perlu menetapkan Surat Keputusan untuk mengangkat Tenaga Guru
Honorer yang dibiayai dari Dana Komite Sekolah.
MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. PP Nomor 28 Tahun 1990
3. PP Nomor 29 Tahun 1990
4. PP Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan
5. Keputusan Menpen Nomor 84 Tahun 1993
6. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor : 0433 / P / 1993
dan Nomor : 25 Tahun 1993 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka
Kreditnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2005 mengangkat yang tersebut di bawah ini
sebagai Tenaga Guru Honorer ( Guru Tidak Tetap ) :
Nama : SETYO NUGROHO, S.Si.
Tempat / Tanggal Lahir : Delangu, Klaten, 22 Agustus 1979
Pendidikan Terakhir : S1/AIV Kimia MIPA
Tugas : Mengajar Bidang Studi IPA
Alamat : Jl. Nalaya Negarasakah Barat RT. 04
Cakranegara Kota Mataram Provinsi NTB
Kedua : Diberikan honorer setiap bulannya sesuai dengan kemampuan keuangan Dana
Komite SMP Negeri 14 Mataram.
Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
mempunyai daya laku surut sejak tanggal 01 Januari 2005 dan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2005

Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 01 Januari 2005
Kepala Sekolah,

Dra. BAIQ MAURI


Pembina / IV.a
NIP. 131 644 008
PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 14 MATARAM
Jl. Brawijaya No. 23 (0370) 633199 Cakranegara Kota Mataram (83234)

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 14 MATARAM
NOMOR : 423.5 / 049 / SMP.14 / 2006

Kepala SMP Negeri 14 Mataram


MENIMBANG : Bahwa dalam rangka memenuhi Kebutuhan Tenaga Pengajar guna
memperlancar Pelaksanaan proses belajar mengajar pada SMP Negeri 14
Mataram, perlu menetapkan Surat Keputusan untuk mengangkat Tenaga Guru
Honorer yang dibiayai dari Dana Komite Sekolah.
MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. PP Nomor 28 Tahun 1990
3. PP Nomor 29 Tahun 1990
4. PP Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan
5. Keputusan Menpen Nomor 84 Tahun 1993
6. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor : 0433 / P / 1993
dan Nomor : 25 Tahun 1993 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka
Kreditnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2006 mengangkat yang tersebut di bawah ini
sebagai Tenaga Guru Honorer ( Guru Tidak Tetap ) :
Nama : SETYO NUGROHO, S.Si.
Tempat / Tanggal Lahir : Delangu, Klaten, 22 Agustus 1979
Pendidikan Terakhir : S1/AIV Kimia MIPA
Tugas : Mengajar Bidang Studi IPA
Alamat : Jl. Nalaya Negarasakah Barat RT. 04
Cakranegara Kota Mataram Provinsi NTB
Kedua : Diberikan honorer setiap bulannya sesuai dengan kemampuan keuangan Dana
Komite SMP Negeri 14 Mataram.
Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
mempunyai daya laku surut sejak tanggal 01 Januari 2006 dan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2006

Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 01 Januari 2006
Kepala Sekolah,

Dra. BAIQ MAURI


Pembina / IV.a
NIP. 131 644 008
PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 14 MATARAM
Jl. Brawijaya No. 23 (0370) 633199 Cakranegara Kota Mataram (83234)

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 14 MATARAM
NOMOR : 423.5 / 14 / SMP.14 / 2007

Kepala SMP Negeri 14 Mataram


MENIMBANG : Bahwa dalam rangka memenuhi Kebutuhan Tenaga Pengajar guna
memperlancar Pelaksanaan proses belajar mengajar pada SMP Negeri 14
Mataram, perlu menetapkan Surat Keputusan untuk mengangkat Tenaga Guru
Honorer yang dibiayai dari Dana Komite Sekolah.
MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. PP Nomor 28 Tahun 1990
3. PP Nomor 29 Tahun 1990
4. PP Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan
5. Keputusan Menpen Nomor 84 Tahun 1993
6. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor : 0433 / P / 1993
dan Nomor : 25 Tahun 1993 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka
Kreditnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2007 mengangkat yang tersebut di bawah ini
sebagai Tenaga Guru Honorer ( Guru Tidak Tetap ) :
Nama : SETYO NUGROHO, S.Si.
Tempat / Tanggal Lahir : Delangu, Klaten, 22 Agustus 1979
Pendidikan Terakhir : S1/AIV Kimia MIPA
Tugas : Mengajar Bidang Studi IPA
Alamat : Jl. Nalaya Negarasakah Barat RT. 04
Cakranegara Kota Mataram Provinsi NTB
Kedua : Diberikan honorer setiap bulannya sesuai dengan kemampuan keuangan Dana
Komite SMP Negeri 14 Mataram.
Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
mempunyai daya laku surut sejak tanggal 01 Januari 2007 dan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2007

Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 01 Januari 2007
Kepala Sekolah,

Dra. BAIQ MAURI


Pembina / IV.a
NIP. 131 644 008
DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM
SMP NEGERI 14 MATARAM
Jl. Brawijaya No. 23 (0370) 633199 Cakranegara Kota Mataram (83234)

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 14 MATARAM
NOMOR : 010 / 423.5 / SMP.14 / 2008

Kepala SMP Negeri 14 Mataram


MENIMBANG : Bahwa dalam rangka memenuhi Kebutuhan Tenaga Pengajar guna
memperlancar Pelaksanaan proses belajar mengajar pada SMP Negeri 14
Mataram, perlu menetapkan Surat Keputusan untuk mengangkat Tenaga Guru
Honorer yang dibiayai dari Bantuan Operasional Sekolah ( BOS).
MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. PP Nomor 28 Tahun 1990
3. PP Nomor 29 Tahun 1990
4. PP Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan
5. Keputusan Menpen Nomor 84 Tahun 1993
6. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor : 0433 / P / 1993
dan Nomor : 25 Tahun 1993 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka
Kreditnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2008 mengangkat yang tersebut di bawah ini
sebagai Tenaga Guru Honorer ( Guru Tidak Tetap ) :
Nama : SETYO NUGROHO, S.Si.
Tempat / Tanggal Lahir : Delangu, Klaten, 22 Agustus 1979
Pendidikan Terakhir : S1/AIV Kimia MIPA
Tugas : Mengajar Bidang Studi IPA
Alamat : Jl. Nalaya Negarasakah Barat RT. 04
Cakranegara Kota Mataram Provinsi NTB
Kedua : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan kepada dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS) SMP Negeri 14
Mataram Tahun Anggaran 2008.
Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
mempunyai daya laku surut sejak tanggal 01 Januari 2008 dan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2008

Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 01 Januari 2008
Kepala Sekolah,

Dra. BAIQ MAURI


Pembina / IV.a
NIP. 131 644 008
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA MATARAM
SMP NEGERI 14 MATARAM
Jl. Brawijaya No. 23 (0370) 633199 Cakranegara Kota Mataram (83234)

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 14 MATARAM
NOMOR : 016 / 423.5 / SMP.14 / 2009

Kepala SMP Negeri 14 Mataram


MENIMBANG : Bahwa dalam rangka memenuhi Kebutuhan Tenaga Pengajar guna
memperlancar Pelaksanaan proses belajar mengajar pada SMP Negeri 14
Mataram, perlu menetapkan Surat Keputusan untuk mengangkat Tenaga Guru
Honorer yang dibiayai dari Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS).
MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. PP Nomor 28 Tahun 1990
3. PP Nomor 29 Tahun 1990
4. PP Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan
5. Keputusan Menpen Nomor 84 Tahun 1993
6. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor : 0433 / P / 1993
dan Nomor : 25 Tahun 1993 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka
Kreditnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2009 mengangkat yang tersebut di bawah ini
sebagai Tenaga Guru Honorer ( Guru Tidak Tetap ) :
Nama : SETYO NUGROHO, S.Si.
Tempat / Tanggal Lahir : Delangu, Klaten, 22 Agustus 1979
Pendidikan Terakhir : S1/AIV Kimia MIPA
Tugas : Mengajar Bidang Studi IPA
Alamat : Jl. Nalaya Negarasakah Barat RT. 04
Cakranegara Kota Mataram Provinsi NTB
Kedua : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan kepada dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS) SMP Negeri 14
Mataram Tahun Anggaran 2009
Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
mempunyai daya laku surut sejak tanggal 01 Januari 2009 dan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2009

Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 01 Januari 2009
Kepala Sekolah,

SYAHTUM, S.Si.
Pembina / IV.a
NIP. 131 644 008
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA MATARAM
SMP NEGERI 14 MATARAM
Jl. Brawijaya No. 23 (0370) 633199 Cakranegara Kota Mataram (83234)

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 14 MATARAM
NOMOR : 20 / 800 / SMP.14 / 2010

Kepala SMP Negeri 14 Mataram


MENIMBANG : Bahwa dalam rangka memenuhi Kebutuhan Tenaga Pengajar guna
memperlancar Pelaksanaan proses belajar mengajar pada SMP Negeri 14
Mataram, perlu menetapkan Surat Keputusan untuk mengangkat Tenaga Guru
Honorer yang dibiayai dari Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS).
MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. PP Nomor 28 Tahun 1990
3. PP Nomor 29 Tahun 1990
4. PP Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan
5. Keputusan Menpen Nomor 84 Tahun 1993
6. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor : 0433 / P / 1993
dan Nomor : 25 Tahun 1993 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka
Kreditnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2010 mengangkat yang tersebut di bawah ini
sebagai Tenaga Guru Honorer ( Guru Tidak Tetap ) :
Nama : SETYO NUGROHO, S.Si.
Tempat / Tanggal Lahir : Delangu, Klaten, 22 Agustus 1979
Pendidikan Terakhir : S1/AIV Kimia MIPA
Tugas : Mengajar Bidang Studi IPA
Alamat : Jl. Nalaya Negarasakah Barat RT. 04
Cakranegara Kota Mataram Provinsi NTB
Kedua : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan kepada dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS) SMP Negeri 14
Mataram Tahun Anggaran 2010
Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
mempunyai daya laku surut sejak tanggal 01 Januari 2010 dan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2010
Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 01 Januari 2010
Kepala Sekolah,

SYAHTUM, S.Si.
Pembina / IV.a
NIP. 19541231 197711 2 005
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA MATARAM
SMP NEGERI 14 MATARAM
Jl. Brawijaya No. 23 (0370) 633199 Cakranegara Kota Mataram (83234)

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 14 MATARAM
NOMOR : 153 / 800 / SMP.14 / 2011

Kepala SMP Negeri 14 Mataram


MENIMBANG : Bahwa dalam rangka memenuhi Kebutuhan Tenaga Pengajar guna
memperlancar Pelaksanaan proses belajar mengajar pada SMP Negeri 14
Mataram, perlu menetapkan Surat Keputusan untuk mengangkat Tenaga Guru
Honorer yang dibiayai dari Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS).
MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. PP Nomor 28 Tahun 1990
3. PP Nomor 29 Tahun 1990
4. PP Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan
5. Keputusan Menpen Nomor 84 Tahun 1993
6. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor : 0433 / P / 1993
dan Nomor : 25 Tahun 1993 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka
Kreditnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2011mengangkat yang tersebut di bawah ini
sebagai Tenaga Guru Honorer ( Guru Tidak Tetap ) :
Nama : SETYO NUGROHO, S.Si.
Tempat / Tanggal Lahir : Delangu, Klaten, 22 Agustus 1979
Pendidikan Terakhir : S1/AIV Kimia MIPA
Tugas : Mengajar Bidang Studi IPA
Alamat : Jl. Nalaya Negarasakah Barat RT. 04
Cakranegara Kota Mataram Provinsi NTB
Kedua : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan kepada dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS) SMP Negeri 14
Mataram Tahun Anggaran 2010
Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
mempunyai daya laku surut sejak tanggal 01 Januari 2011 dan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2011
Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 01 Januari 2011
Kepala Sekolah,

SYAHTUM, S.Si.
Pembina / IV.a
NIP. 19541231 197711 2 005