Anda di halaman 1dari 2

HAN SHAO XIAN J2.

Etika Ilmu yang mempelajari mana yang baik dan

mana yang buruk (ilmunya)

Makna

Moral Penentuan baik buruknya suatu perbuatan

(nilainya)

Akhlak Perbuatan, perangai kita

Etika Adat istiadat/

Kesepakatan bersama

Perbezaan oleh sesuatu masyarakat

Moral ,
Etika dan
Dasar Penentuan Baik & Buruknya Moral Adat istiadat/

Kesepakatan bersama

oleh sesuatu masyarakat


AkhlakAlquran & Sunnah Rasul

Etika Lokal & Temporal

Sifat Nilai Moral Lokal & Temporal

AkhlakUniversal & Abadi