Anda di halaman 1dari 1

BORANG PENILAIAN

PELANTIKAN PENGAWAS
SMK SULTAN IBRAHIM KULAI

NAMA MURID: .................................................................


TING.: ...................................

Nota:
(1) Skor terendah
(5) Skor tertinggi
Bil Kriteria 1 2 3 4 5
A Penampilan diri
i. Berpakaian bersih dan kemas
ii. Berkeyakinan
iii. Sopan
B Perwatakan
i. Tertib
ii. Berdisiplin, tegas dan berkepimpinan
iii. Berfikiran matang
C Komunikasi
i. Bertutur dengan sopan
ii. Bersuara lantang
iii. Berkomunikasi dengan lancar
iv. Menjawab dengan yakin
v. Penguasaan bahasa dengan baik
D Kelayakan akademik
i. Memperoleh keputusan cemerlang dalam
UPSR
E Personaliti
i. Ceria dan aktif
ii. Bertindak balas (responsif)
F Pengalaman di sekolah rendah
i. Pernah menjadi pengawas
sekolah/memegang jawatan di sekolah

Ulasan:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

*DILANTIK / TIDAK DILANTIK

...................................................
NAMA KETUA GURU PENGAWAS
TARIKH: ....................................