Anda di halaman 1dari 1

MAKALAH

BIOGRAFI DAN PEMIKIRANNYA AL-KINDI


UNTUK MENGAJUKAN TUGAS SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM
Guru Pengajar :Agus Roshifat Aqli, S.Pd.I

Nama Kelompok :
1. Shofiyatun Najah

2. M. Qois Nuril Haq

3. M. Khakam Romadloni

4. M. Wafiqul Aziz

TAMAN PENDIDIKAN MAARIF NU


MADRASAH ALIYAH IHYAUL ISLAM BOLO
TAHUN PELAJARAN 2016-2017