Anda di halaman 1dari 1

ANALISIS SWOT

KEM MOTIVASI UPSR 2017


DI INSTITUT LATIHAN STATISTIK MALAYSIA, SUNGKAI
3 4 FEBRUARI 2017

KEKUATAN (STRENGTH - S) KELEMAHAN (WEAKNESS - W)


S1 Persekitaran perkhemahan yang selesa.
W1 Kem komandan tidak memainkan peranan dengan baik sebagai kem
S2 Penyampaian slot motivasi oleh Ustaz Zulkifli sedikit sebanyak
komandan yang dipilih.
memberi kesan dalaman kepada murid.
W2 Makanan yang disediakan oleh pihak kafeteria Institut Latihan Statistik
S3 Semangat kerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam
Malaysia tidak mencukupi sehingga ada guru yang terpaksa makan di luar.
kalangan guru-guru.
W3 Perancangan yang dilakukan adalah lemah dan kurang pengisian
S4 Fasiliti Institut Latihan yang lengkap memudahkan perjalanan aktiviti
yang seharusnya lebih memberi impak kepada murid.
sepanjang perkhemahan dijalankan.
W4 Kebajikan guru yang diminta hadir untuk perkhemahan tersebut tidak
S5 Kerjasama yang diberikan oleh pihak Institut Latihan Statistik Malaysia
dijaga.
amat tinggi.
PELUANG (OPPORTUNITIES O) ANCAMAN (THREAT T)
O1 Kerjasama yang diberikan oleh pihak ibu bapa dengan menghantar
dan melihatkan diri dalam slot motivasi.
O2 Guru-guru yang sedia ada berpengalaman dalam mengendalikan
T1 Bilik penginapan yang disediakan.
aktiviti perkhemahan
T2 Sikap murid yang tidak jujur apabila melakukan kesalahan.
O3 Kepercayaan yang diberikan oleh pihak Institut Latihan Statistik
T3 Pelaksanaan perkhemahan dalam masa yang singkat dan tergesa-
Malaysia untuk membenarkan pihak sekolah melakukan perkhemahan di
gesa.
situ.
O4 Sokongan pihak pentadbir dalam melaksanakan aktiviti amat
menggalakkan.