Anda di halaman 1dari 4

KOLOM AXIAL Tony Hartono Bagio

KOLOM PERSEGI PD&PL

DIKETAHUI
BEBAN KERJA
PD = 770 kN Axial Dead Load
PL = 730 kN Axial Live Load

MATERIAL PROPERTIES
fc' = 29 MPa
fy = 440 MPa
= 0.65 (persegi , SNI . )
t = 3%

TENTUKAN Demensi kolom (persegi) dan tulangan kolom

PERHITUNGAN
1) Hitung Beban Kerja
Pu = 1.2 PD + 1.6 PL 1.2 1.6
1.2*770 + 1.6*730
2092 kN

2) Hitung Kapasitas Beban Axial


Pu = Pn
Pn = 0.8 [0.85 fc'(As - Ast)+fy Ast]
0.8 [0.85 fc'(Ag - t Ag) + fy t Ag]

2092000 = 0.8 x 0.65x [0.85 x 29(Agr - 0.03Agr) + 440 x 0.03 Agr]


19.29746 Agr
Agr = 2092000 / 19.29746
108408.1 mm
b = h = (108408.05)
329.2538 mm
bulatkan b = 350 mm
Agr = 350
Agr = 122500 mm

1 01KolomAxial_2017_03_07.xlsm/SNI
KOLOM AXIAL Tony Hartono Bagio

3) Hitung Kapasitas nominal Kuat Tekan Kolom tanpa Tulangan


Pc = 0.8 [0.85 fc'(Ag)]
Pc = 0.8 x 0.65x [0.85 x 29(122500)]
Pc = 1570205 N

4) Kontrol Pn terhadap Pc,


bila Pn > Pc : perlu tulangan
bila Pn < Pc : tidak perlu tulangan (gunakan tulangan praktis)
2092000 > 1570205
perlu tulangan

5) Hitung Rencana Kuat Tekan dan Tulangan


Pn = 0.8 [0.85 fc'(Ag - Ast) + fy Ast]

2092000 = 0.8 x 0.65x [0.85 x 29(122500 - Ast) + 440 x Ast]


= 0.8 x 0.65x [3019625 - 24.65Ast + 440Ast]
= 0.52x [3019625 + 415.35Ast]
2092000/0.52 = 3019625 + 415.35Ast
4023076.9 = 3019625 + 415.35Ast
415.35 Ast = 4023076.9 - 3019625
415.35 Ast = 1003452
Ast = 1003451.9 / 415.35
Ast = 2415.92 mm

gunakan n = 4 buah (persegi minimal 4 bh dan berjumlah genap)


Atul (1 bh) = 2415.92/4
Atul (1 bh) = 603.98 mm 603.98
gunakan D = 29 mm
Ast (1 bh) = 661 mm
Ast (4 bh) = 4*661 mm
Ast (4 bh) = 2644 mm
t = Ast/Agr
t = 2644/122500
t = 0.021584
t = 2.16%
min = 1%

HASIL
Demensi (bxh) = 350 x 350
As = 4 D29
t = 2.16%

2 01KolomAxial_2017_03_07.xlsm/SNI
KOLOM AXIAL Tony Hartono Bagio

KOLOM BULAT
PD & PL

c c D

c
c

DIKETAHUI
BEBAN KERJA
PD = 470 kN Axial Dead Load
PL = 510 kN Axial Live Load

MATERIAL PROPERTIES
fc' = 29 MPa
fy = 440 MPa
= 0.75 (bulat SNI )
t = 3%

TENTUKAN Demensi kolom (Bulat) dan tulangan kolom

PERHITUNGAN
1) Hitung Beban Kerja
Pu = 1.2 PD + 1.6 PL 1.2 1.6
1.2*470 + 1.6*510
1380 kN

2) Hitung Kapasitas Beban Axial


Pu = Pn
Pn = 0.85 [0.85 fc'(As - Ast)+fy Ast]
0.85 [0.85 fc'(Ag - t Ag) + fy t Ag]

1380000 = 0.85 x 0.75x [0.85 x 29(Agr - 0.03Agr) + 440 x 0.03 Agr]


1380000 = 23.66 Agr
Agr = 1380000 / 23.66
0.25D = 58326.29
D= (4/ 58326.29)
272.513 mm
bulatkan D =
D= 300 mm
Agr = 70686 mm (1/4) 300

3 01KolomAxial_2017_03_07.xlsm/SNI
KOLOM AXIAL Tony Hartono Bagio

3) Hitung Kapasitas nominal Kuat Tekan Kolom tanpa Tulangan


Pc = 0.85 [0.85 fc'(Ag)]
Pc = 0.85 x 0.75x [0.85 x 29(70686)]
Pc = 1110786 N

4) Kontrol Pn terhadap Pc,


bila Pn > Pc : perlu tulangan
bila Pn < Pc : tidak perlu tulangan (gunakan tulangan praktis)
1380000 > 1110786
perlu tulangan

5) Hitung Rencana Kuat Tekan dan Tulangan


Pn = 0.85 [0.85 fc'(Ag - Ast) + fy Ast]

1380000 = 0.85 x 0.75x [0.85 x 29(70686 - Ast) + 440 x Ast]


= 0.85 x 0.75x [1742409.9 - 24.65Ast + 440Ast]
= 0.6375x [1742409.9 + 415.35Ast]
1380000/0.6375 = 1742409.9 + 415.35Ast
2164706 = 1742409.9 + 415.35Ast
415.35 Ast = 2164705.88 - 1742409.9
415.35 Ast = 422296
Ast = 422296 / 415.35
Ast = 1016.72 mm

gunakan n = 6 buah (bulat minimal 6 bh, dan berjumlah genap)


Atul (1 bh) = 1016.72/6
Atul (1 bh) = 169.4533 mm 169.4533
gunakan D = 16 mm
Ast (1 bh) = 201 mm / batang
Ast (6 bh) = 6*201 mm
Ast (6 bh) = 1206 mm
t = Ast/Agr
t = 1206/70686
t = 0.017061
t = 1.71%
min = 1%

HASIL
Demensi (D)= 300
As = 6 D16
t = 1.71%

4 01KolomAxial_2017_03_07.xlsm/SNI