Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SUBJEK Teknologi Maklumat & Komunikasi KELAS 6A


TEMA Modul P1 TARIKH 15.02.2017
TOPIK Pengaturcaraan MASA 10.20-11.20
NILAI MURNI Berkerjasama HARI Rabu
STANDARD 1.5
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
Membina arahan-arahan tambahan dalam atur cara bagi menambah fungsi sesuatu peralatan digital.

KITERIA PEMBELAJARAN
Murid akan berjaya jika mereka boleh:
Membina arahan arahan tambahan bagi 1 mesin dengan menambah fungsi sesuatu peralatan digital.
KATA KONSEP BAHAN BANTU MENGAJAR
Atur cara, perkakasan harian, mesin Latihan, gambar mesin

RANGKA PERANCANGAN
PEMULA Guru menunjukkan automatic teller machine (ATM) dan menyoal murid cara
penggunaannya.
AKTIVITI UTAMA 1. Guru menerangkan mengenai set arahan dalam aktiviti harian dan set
arahan bagi satu peralatan digital dalam melakukan tugasan dan
menambah arahan-arahan tambahan.
2. Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan.
3. Setiap kumpulan menulis arahan-arahan tambahan untuk
menghidupkan penghawa dingin dan nyatakan justifikasi penambahan
arahan tersebut.
4. Kumpulan yang berjaya menyelesaikan dahulu soalan dengan cepat
dan tepat akan dinobatkan sebagai pemenang.
5. Setiap kumpulan akan membentangkan hasil tugasan mereka.
6. Setiap murid menyiapkan latihan yang diberikan
PENUTUP Guru merumuskan isi pelajaran.
KERJA RUMAH
IMPAK/REFLEKSI
PENCAPAIAN OBJEKTIF
PENAMBAIKAN PdPc
PEMBELAJARAN TINDAKAN SUSULAN
NOTA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------