Anda di halaman 1dari 1

AD OC "JAHORINA"

SKI CENTAR JAHORINA CIJENE SKI PASS-A ZA SEZONU 2016/17


CIJENE SU IZRAENE U KM
Odrasli Djeca >5 do 15 godina Baby lift
Vrsta karte do 24.12.2016. 24.12.'16.-13.03.'17. 13.03.2017.-01.04.17 do 24.12.2016. 24.12.'16.-13.03.'17. 13.03.'17.-01.04.'17.
Jedna vonja 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
Nono skijanje 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
Djeiji paket "Poljice" baby lift i lift Poljice 18.00 18.00 18.00 18.00
Dnevna karta "Lift Poljice" 15.00 20.00 15.00 12.00 15.00 12.00
Dnevna karta " Praa" 18.00 25.00 18.00 15.00 20.00 15.00
2 sata/dan 17.00 23.00 17.00 13.00 17.00 13.00
4 sata/dan 20.00 30.00 20.00 14.00 20.00 14.00 8.00
Dnevna od 9h pon-pet 22.00 34.00 22.00 20.00 27.00 20.00 10.00
Dnevna od 9h sub-ned 25.00 39.00 25.00 20.00 29.00 20.00 10.00
2 dana 42.00 66.00 42.00 33.00 47.00 33.00
3 dana 60.00 99.00 60.00 44.00 65.00 44.00
4 dana 120.00 85.00
5 dana 145.00 105.00
6 dana 170.00 125.00
7 dana 188.00 135.00
8 dana 205.00 148.00
9 dana 215.00 165.00
10 dana 235.00 172.00
5 od sezone 165.00 165.00 117.00 117.00
10 od sezone 300.00 300.00 192.00 192.00
5 od 7 160.00 110.00
30 sati u sezoni 190.00 190.00 135.00 135.00
100 poena u sezoni 120.00 estosjed skida 4 poena, dvosjed 2, a lift 1poen 89.00
Sez.sa slikom pon-petak 300.00 300.00 300.00 200.00 200.00 200.00
Sez.sa slikom redovna cijena 720.00 720.00 720.00 450.00 450.00 450.00
AKCIJA, AKCIJA 03.10. - 20.10.2016. 20.10. - 20.11.2016. 20.11. - 20.12.2016. 03.10. - 20.10.2016. 20.10. - 20.11.2016. 20.11. - 20.12.2016.
Sezonska sa slikom najnia cijena 360.00 410.00 470.00 najnia cijena 225.00 250.00 275.00
Sez.sa slikom pon - pet najnia cijena 250.00 300.00 300.00 najnia cijena 150.00 200.00 200.00
Napomena: U sluaju znaajnijeg poremeaja cijena na tritu AD OC Jahorina zadrava pravo korekcije cijena.
Direkcija: +387 57 270 090;Tehniki sektor: 272-200; Prodaja i marketing: 270-022; Hotel Bistrica-recepcija: 270-020
www.oc-jahorina.com, E-mail: marketing@oc-jahorina.com
PLANIRAJTE KUPOVINU SKI PASSA NA VRIJEME
Svi ski-passovi vae do 01.04.2017. godine i nakon toga e za odreene vrste karata biti odreene cijene u skladu sa uslovima za skijanje!