Anda di halaman 1dari 10

Bahagian B

Baca dan fahamkan setiap solan, keudian jawab pada ruangan yang disediakan.

1. Lengkapkan struktur organisasi di bawah.

2. Perhatikan gambar di bawah ini. Kemudian, jawab soalan-soalan yang berikutnya.

a) Apakah nama kotak yang ditunjukkan di atas ?

b) Bilakah kotak tersebut dapat digunakan ?

c) Namakan tiga bahan yang terdapat di dalam kotak di atas.

i.
ii
iii.

3. Tuliskan nama dan fungsi bagi setiap alatan tangan berikut.

Nama alatan : P_m_t_r s_r_ _a_a


Fungsi :

Nama alatan : _em_t_r _k_u p_i_i_


Fungsi :

Nama alatan : P_ay_r m_nc_n_ t_r_s


Fungsi :

Nama alatan : _p_n_ h_ju_n_ t_er_k_


Fungsi :

Nama alatan : _la_a_ _ab_n_


Fungsi :

4. Susun semula cara mereka bentuk projek eksperimental iaitu membina model jambatan dengan menuliskan no
1 hingga 5 mengikut susunan yang betul.
5. Anda diberikan komponen dan bahan seperti gambar di bawah. Susun dan lukiskan semula untuk membentuk
litar elektrik yang lengkap dalam ruang yang disediakan.

6. Tuliskan kerja-kerja atau proses yang dilakukan berdasarkan gambar dibawah.


7. Tuliskan nama setiap alatan tangan tersebut pada ruangan yang disediakan.

8. Padankan alatan jahitan berikut dengan fungsinya yang betul.

Memotong kertas.

Menetas dan menanggalkan ja

Mengukur dan menanda po

Mengukur fabrik dan menga


ukuran badan.

Memindahkan tanda pola


menggunakan roda surih

Menjahit fabrik.

Memotong fabrik atau kai

Memindahkan pola pada fab


Memindahkan pola pada fab

Menyemat pola pada fabri

Membuat tanda pada fabri


(5 markah)

(5 markah)
(10 markah)

r_t_

_r_s

r_k_

mbatan dengan menuliskan nombor

(5 markah)
an semula untuk membentuk satu

(10 markah)

(5 markah)
(5 markah)

(10 markah)

Memotong kertas.

Menetas dan menanggalkan jahitan.

Mengukur dan menanda pola.

Mengukur fabrik dan mengambil


ukuran badan.

Memindahkan tanda pola


menggunakan roda surih.

Menjahit fabrik.

Memotong fabrik atau kain.

Memindahkan pola pada fabrik.


Memindahkan pola pada fabrik.

Menyemat pola pada fabrik.

Membuat tanda pada fabrik.

Anda mungkin juga menyukai