Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN HARIAN 13/2/2017

(Minggu 6 Isnin)
Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR Khas Bermasalah
Pembelajaran)
Subjek Bahasa Malaysia
Nama kelas PK 6
Masa 1150-1250
Kumpulan Tahun 4
Objektif Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid boleh menyebut sekurang-
kurang 3 perkataan yang didengar dalam cerita dengan betul.
Standard 1.3 Mendengar Dan Memahami Cerita
Pembelajaran 1.3.2: memahami dan menyebut semula perkataan-perkataan yang didengar
dalam cerita

Aktiviti 1. Pada permulaan, guru mempamerkan benih dan murid-murid dikehendaki


menyatakan fungsi benih tersebut.
2. Guru memperkenalkan topik pelajaran hari ini.
3. Guru memperkenalkan tajuk cerita hari ini dan watak utama kepada murid.
4. Guru menuliskan perkataan-perkataan utama pada papan putih.
5. Seterusnya, guru mula menceritakan cerita kepada murid-murid sambil
menjelaskan perkataan utama.
6. Murid-murid dibimbing oleh guru untuk menyatakan semula cerita yang
didengarkan.
7. Guru membimbing murid-murid menyiapkan lembaran kerja.
8. Akhirnya, guru menasihatkan murid menerapkan nilai murni yang dipelajari
dalam kehidupan seharian.
Penilaian

Nilai-nilai Murni Kerjasama, rajin, sopan, taat setia, patuh arahan

Bahan Bantu Kad gambar, buku cerita, biji benih


Mengajar(BBM)
Impak