Anda di halaman 1dari 3

MADRASAH IBTIDAIYAH YMI WONOPRINGGO 02

ULANGAN MID SEMESTER 2


TAHUN PELAJARAN 2016/2017
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa Hari/Tanggal
: ..............................
Kelas/Semester : 4/II Waktu : ..............................

I. Wenehana tanda (x) ing aksara a, b, c, lan d kang bener !


Wacanen crita ing ngisor iki! Perhatekna wacanan ing ngisor iki!
Raden Arjuna kuwi satria ing Madukara. Damar : Dan, aku wenehi
Putra katelu saka prabu Pandhu Dewanata. dhuwitmu, sewu wae!
Ibune aran Dewi Kunthi Talibrata. Nalika isih Dani : (karo kukur-kukur sirah)
cilik, Raden Arjuna kuwi jenengen Raden Sanguku mung sewu, Mar. Ten
Permadi. Jeneng liyane yaiku Raden mbokjaluk kabeh, aku ya ora bisa jajan,
Pramadya, Raden Janaka, Raden Margana, to Mar!
Raden Palguna, lan Raden Dananjaya. Damar : Oalah Dan, bocah
Raden Arjuna duweni keluwihan. Sekti anyaran wae kok kemaki. Awas, yen ora
mandraguna lan kinasih para dewa. Raden mbokwenehi! (Damar ngecungake
Arjuna pinter tumrap olah senjata panah. kepel)
Senjatane jenenge pasopati, pulanggeni, Dani : Yen pengin takjajake, ayo sewu
lan ardhodedhali. kanggo wong loro!
Damar : Butuhku sewu ya sewu,
1.Raden Arjuna kuwi putrane .... ora sah nganyang. (Damar nyandhak
a. Prabu Punthadewa gulune Dani).
b. Raden Werkudara Dani : Wah, sabar Mar, ora sah meksa,
c. Raden Wisanggeni ora becik.
d. Prabu Pandhu Dewanata 9. Apa judul Drama ing nduwor?
2.Apa aran cilike Raden Arjuna? a. Crah Agawe Bubrah c. Tukaran
a. Raden Janaka c. Raden Terus
Permadi b. Gelot Agawe Rusakd. Gawe Bubrah
b. Raden Margana d. Raden
10. Sapa seng arep njaluk duwet?
Dananjaya a. Damar c. Bondan
3.Apa senjatane Raden Arjuna? b. Dani d. Pak Guru
a. Panah c. Pulanggeni
b. Pasopati d. II. Isenana cecek-cecek ing ngisor
Ardhodedhali iki kanti bener!
4.Sapa aran ibune Raden Arjuna?
1. Asma putrane Raden Arjuna,
a. Dewi Kunthi Talibrata c. Dewi Shinta
b. Dewi Drupadhi d. Dewi Wara yaiku ....
2. Bapak lunga pasar tulisan aksara
Sembadra
5. Tanda ing ngarep kuwi digunakake jawane ....
3. Basa padinane tembung lenggah,
kanggo ....
a. Nyambung kalimat yaiku ....
b. Ganti alinea 4. Gunane tanda adeg-adeg yaiku
c. Pungkasaning ukara kanggo ....
d. Ukara tunggal 5. Raden Puntadewa ratu ing ....
6.Tanda pada lingsa seng bener yaiku .... 6. ?b[g=oadi[ng[r=. Aksara jawa ing
a. c. ngarep macane ....
7. Damar arep njalok duwite Dani
b. d. cacahe ....
8. Ibune Raden Arjuna Arane ....
7.?kulinrukun". aksara jawa ing ngarep iki 9. Puntadewa duwe pusaka kang
macane .... ampuh arane ....
a. Tuku buku 10. \ Tanda ing ngarep arane ....
b. buku telu III. Wangsulana pitakonan ing
c. Kulina rukun ngisor iki kanti pener!
d. Kuku kaku 1. Apa bae aran senjatane Raden Arjuna?
8.Ukara seng bener nganggo tembung 2. ?aibu [f[r=wuzu. Apa macane aksara
penggalih ing ngisor iki yaiku .... jawa ing nduwur iki?
a. Budi tumbas jajan penggalih katah 3. Sebutno aran-arane Raden Puntadewa!
b. Bapak nggadahi penggalih engkang4. Tulisake sandangan aksara jawa wulu,
sae taling, taling tarung, lan pepet!
c. Penggalih niku anak macan kang cilik 5. Sapa garwane Raden Arjuna?
d. Rudi tumbas penggalih kaleh
Kunci Jawaban :
I. Pilihan janda! II. Isenana!

1. d 1. Abimanyu
2. c 2. bpk luz ps/
3. a 3. Jagok
4. a 4. adeg-adeg gunane kanggo miwiti
5. c ukara tunggal utawa alinea
6. a 5. ratu ing Ngamarta
7. c 6. Bagong adhine gareng
8. b 7. Sewu rupiah
9. a 8. Dewi Kunti Thalibrata
10. a 9. Jamus Kalimasada
10. Pangkon

III. Wangsulana!

1. aran senjatane Raden Arjuna yaiku


pasopati, pulanggeni, ardhodehali
2. Ibu dereng wungu
3. Yudhistira, Gunatalikrama, prabu
darmakusuma
4. ,i [, [ o, e
5. Garwane Raden Arjuna arane Dewi
Warasembadra