Anda di halaman 1dari 10

PELAN INTERVENSI LIMA LANGKAH PANITIA MATEMATIK TAHUN 2017

ISU :

TAHAP PENCAPAIAN KECEMERLANGAN MATEMATIK BELUM MENCAPAI


TAHAP CEMERLANG

INDIKATOR:

1. PERATUS MURID GAGAL LEBIH 20%

2. PERATUS CEMERLANG MASIH KURANG 10%

3. NILAI GPMP BESAR

LANGKAH 1: MENGENAL PASTI KELAS / MURID SASARAN

Fokus :
Meningkatkan bilangan dan peratus murid lulus sekurang-kurangnya mendapat gred D bagi
mata pelajaran Matematik dalam peperiksan kendalian sekolah dan peperiksaan awam.

1. Kumpulan sasaran
Semua murid Tahun 1 hingga Tahun 6 yang gagal dalam mata pelajaran Matematik.

2. Senarai murid yang terlibat


Rujuk Lampiran 1

3. Maklumat data yang menyokong


Rujuk Lampiran 1

4. Kelas/ murid yang ingin diberi fokus


Rujuk lampiran 1

LANGKAH 2 : MEMAHAMI PUNCA MASALAH


Langkah 5

SENARIO / ISU / MASALAH

1. Kemahiran operasi asas, sifir dan fakta asas tidak mantap menyebabkan murid
sukar untuk mengikuti PdP dan kerap tidak menguasai objektif PdP
2. Murid tidak minat PdP kerana anggap Matematik sebagai mata pelajaran yang
sukar
3. Ttiada motivasi menjawab soalan kerana tidak faham kehendak soalan.

Root Cause Analysis (RCA)

KELUARG MURID

Tahap pendidikan Tidak ambil Tidak menguasai Tidak fokus


rendah peduli sifir dan fakta asas semasa guru
Sosio ekonomi mengajar
Sibuk bekerja Tidak buat Tiada inisiatif/
rendah bergantung 100%
Latihan /kerja
Tidak beri galakan, rumah kepada guru
peransang Soalan aras tinggi,
Tidak faham kehendak
malas berfikir
soalan
Tidak meguasasi kemahiran IQ rendah
operasi asas
Kesan

Bilik darjah tidak Kedudukan tempat N


kondusif, duduk murid tidak PdP tidak Tidak
tidak ceria sesuai menarik menguasai
Susun atur meja Pengaruh rakan Terlalu sibuk kandungan
Tidak bersedia
tidak sebaya kepada dengan hal-hal menjalankan
DSKP PdP
menggalakkan pengurusan
perkara negatifTidak ambil kira
komunikasi 2 hala Tidak guna ABM
tahap murid &
masa

PERSEKITAR GURU
AN BELAJAR

Pilihan Intervensi

1. Guru meningkatkan kualiti dalam PdP

2. Membina persekitaran belajar yang kondusif

3. Meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran Matematik melalui program panitia

4. Meningkatkan kemahiran asas murid melalui program panitia.

LANGKAH 3: SENARAI CADANGAN INTERVENSI &PROGRAM SOKONGAN PANITIA

1. Celik fakta asas matematik (CEFAM)


2. Bijak sifir
3. *Gerak Gempur
4. *Kelas Bimbingan Jauhari (murid berisiko - selepas waktu sekolah)
5. *Kelas Bimbingan Permata (murid cemerlang - hari Jumaat)
6. *Bengkel Teknik Menjawab Soalan
7. Sudut panitia
8. Bilik Darjah Ku Syurga Ku (berinfomasi dan mudah akses)
9. Peningkatan kualiti PdP - PdP menarik dan aktiviti berpusatkan murid ke arah PAK
21 dan KBAT
10. Pair teaching
11. Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) dan LADAP
12. Pertandingan kuiz
*. Tahun 6 sahaja

Langkah 4

LANGKAH 4 : MEMBUAT PRIORITI

Impak

IMPAK TINGGI, SUKAR LAKSANA IMPAK TINGGI, MUDAH LAKSANA


(4) Bilik darjah ku syurga ku (1) Peningkatkan kualiti PdP
(9) Sudut Panitia (2) Celik fakta asas matematik
(10) Pair teaching (3) Bijak sifir
(11) KMK dan LADAP (5) Gerak gempur
(6) Kelas bimbingan Jauhari (Galus)
(7) Kelas bimbingan Permata
(Cemerlang)
(8) Bengkel menjawab soalan
(12) Pertandingan kuiz

IMPAK RENDAH, SUKAR IMPAK RENDAH, MUDAH


LAKSANA LAKSANA

Mudah untuk dilaksanakan


Langkah 4

LANGKAH 5 : MEMBINA CARTA GANT Langkah 5

Carta Gantt: Pelaksanaan Intervensi


Jun

Ogos
September

Disember
Januari
Februari

Mei

Oktober
November
Bil Aktiviti

Mac
April

Julai
.

1 (1) Peningkatkan kualiti PdP X X X X X X X X X X X

3 (4) Celik fakta asas matematik X X X X X X X X X X X

4 (5) Bijak sifir X X X X X X X X X X X

5 (6) Bilik darjah ku syurga ku X X X X X X X X X X X

6 (7) Gerak gempur X X X X

7 8) Kelas bimbingan Jauhari (Galus) X X X X X X X X X

8 (9) Kelas bimbingan Permata X X X X X X X X X


(Cemerlang)

9 (10) Bengkel menjawab soalan X

11 (13) KMK dan LADAP X X X X

12 Pertandingan kuiz

PELAN INTERVENSI LIMA LANGKAH

ISU :

TIADA MURID TAHUN 6 MENDAPAT GRED A BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK


DALAM PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN DARJAH 5

LANGKAH 1: MENGENAL PASTI KELAS / MURID SASARAN

Fokus : Meningkatkan bilangan dan peratus murid cemerlang dan mendapat gred
A bagi mata pelajaran Matematik dalam peperiksan UPSR 2015.
1. Kumpulan sasaran
Murid Tahun 6 Permata (Potensi cemerlang)

2. Senarai murid yang terlibat

a. Mirza Hanim bt. Mohd hasim


b. Nur Intan Baiduri bt. Zakaria
c. Nur Amirah Adlin bt. Azmi
d. Muhammad Azman Firdaus b. Mohd Yazid
e. Sayed Azziemmie Izzaz Amni b. Sayed Muhd. Azmi
f. Nur Fatini bt. Ismail
g. Nur Niswaton bt. Halis
h. Muhammad Fauzi b. Abdul Kadir
i. Muhammad Aidil Hafizi b. Ahmad Fauzi
j. Abdul Muiz b. Abdul Jalil
k. Muhammad Firdaus b. Mohd Dnan

3. Maklumat data yang menyokong

a. Mirza Hanim bt. Mohd Hasim 75 B


b. Nur Intan Baiduri bt. Zakaria 65 B
c. Nur Amirah Adlin bt. Azmi 40 C
d. Muhammad Azman Firdaus b. Mohd Yazid 53 C
e. Sayed Azziemmie Izzaz Amni b. Sayed Muhd. Azmi 53 C
f. Nur Fatini bt. Ismail 40 C
g. Nur Niswaton bt. Halis 45 C
h. Muhammad Fauzi b. Abdul Kadir 61 B
i. Muhammad Aidil Hafizi b. Ahmad Fauzi 40 C
j. Abdul Muiz b. Abdul Jalil 40 C
k. Muhammad Firdaus b. Mohd Dnan 40 C

4. Kelas/ murid yang ingin diberi fokus

a. Mirza Hanim bt. Mohd Hasim 75 B


b. Nur Intan Baiduri bt. Zakaria 65 B
c. Muhammad Fauzi b. Abdul Kadir 61 B
d. Nur Niswaton bt. Halis 45 C
e. Muhammad Azman Firdaus b. Mohd Yazid 53 C
f. Sayed Azziemmie Izzaz Amni b. Sayed Muhd. Azmi 53 C
g. Nur Fatini bt. Ismail 40 C
h. Nur Amirah Adlin bt. Azmi 40 C
i. Muhammad Aidil Hafizi b. Ahmad Fauzi 40 C
j. Abdul Muiz b. Abdul Jalil 40 C
k. Muhammad Firdaus b. Mohd Dnan 40 C
Langkah 5
LANGKAH 2 : MEMAHAMI PUNCA MASALAH

SENARIO /ISU / MASALAH

1. Murid tidak menguasai teknik menjawab Kertas 1 dan Kertas 2


2. Tidak boleh mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran yang dipelajari dengan
soalan.
3. Murid mengalami kesulitan dalam soalan penyelesaian maslah kerana
tidak dapat mentransformasikan ayat ke dalam ayat matematik.
4. Kurang latihan di rumah dan bergantung 100% kepada sekolah.
5. Masih tidak menguasai fakta asas matematik.

Root Cause Analisys (RCA)

KELUARG MURID
Tidak ambil
Tahap pendidikan Tidak fokus
peduli kerja Leka
rendah semasa guru
sekolah di rumah
mengajar
Sibuk bekerja Sosio ekonomi Tidak buat Tiada inisiatif/
rendah kerja rumah/ulangkaji bergantung 100%
Kurang beri menjelang kepada guru
galakan/motivasi peperiksaan
Tak kuasai Malu bertanya
fakta asas, sifir
Cuai semasa
Kurang KBKK
menjawab soalan
Kesan

Bilik darjah tidak Tempat duduk N


kondusif, murid tidak sesuai PdP tidak
menarik Garang
tidak ceria
Susun atur meja Pengaruh rakan Terlalu sibuk
tidak dengan hal-hal Bukan opsyen
sebaya kepada
menggalakkan pengurusan
perkara negatif Tidak ambil kira
komunikasi 2 hala Tidak guna ABM
tahap murid &
masa

PERSEKITAR GURU
AN BELAJAR

Pilihan Intervensi

1. Guru meningkatkan kualiti dalam PdP yang berpusatkan murid dan unsur
KBAT

2. Membina persekitaran belajar yang kondusif

3. Program peningkatan prestasi

LANGKAH 3: SENARAI CADANGAN INTERVENSI

1. Peningkatan kualiti PdP - PdP menarik dan berpusatkan murid


2. Pengajaran bersama We care
3. Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) dan LDP Panitia Matematik
4. Guru Penyayang murid mudah untuk mendekati guru/ bertanya soalan.
5. Mentor mentee
6. Temu bincang bersama ibu bapa calon UPSR (mengikut kelompok murid)
7. Bilik Darjah Ku Syurga Ku
8. Gerak Gempur
9. Kelas Bimbingan Menggilap Permata latih tubi topikal selepas waktu sekolah
10. Kelas tambahan berfokus latih tubi menjawab soalan aras sukar
11. Bengkel Teknik Menjawab Soalan
12. Rakan Taulan
13. Program Motivasi
14. Celik fakta asas matematik (CEFAM)
Langkah 4

LANGKAH 4 : MEMBUAT PRIORITI

Impak

IMPAK TINGGI, SUKAR LAKSANA IMPAK TINGGI, MUDAH LAKSANA


(2) Pengajaran bersama (Peer (1) Meningkatkan kualiti PdP
teaching) (4) Guru Penyayang
(3) KMK (7) Bilik darjah ku syurga ku
(6) Temu bincang Ibu bapa (8) Gerak gempur
(9) Kelas bimbingan Permata
(10) Kelas tambahan berfokus
(11) Bengkel menjawab soalan
(12) Rakan taulan
(14) Celik fakta asas matematik
(CEFAM)

IMPAK RENDAH, SUKAR IMPAK RENDAH, MUDAH


LAKSANA LAKSANA
(13) Program Motivasi
(5) Mentor Mentee
Mudah untuk dilaksanakan

Langkah 4

LANGKAH 5 : MEMBINA CARTA GANT Langkah 5

Carta Gantt: Pelaksanaan Intervensi


Jun

Ogos
September

Disember
Januari
Februari

Mei

Oktober
November
Mac
April

Julai

Bil Aktiviti
.

1 Peningkatan kualiti PdP berdasarkan X X X X X X


12 matrik
2 Guru Penyayang X X X X X X

3 Bilik Darjah Ku Syurga Ku X X X X X X X X

4 Bengkel teknik menjawab X

5 Celik fakta asas X X X X X X

6 Kelas Bimbingan Permata X X X X X X X X


(selepas waktu sekolah)
7 Kelas tambahan berfokus X X X X X X X X

8 Rakan taulan X X X X X X X X

9 Gerak gempur X X X X

10 Pengajaran bersama (Peer teaching) X X X X X

11 KMK dan LDP X X X X X X


12 Mentor mentee X X X X X X X X X

13 Temu bincang bersama ibu bapa calon X X X


UPSR
14 Program motivasi X