Anda di halaman 1dari 2

MADRASAH TSANAWIYAH

AL ANWAR
Alamat : Jln. Mastrip No. 07 Bunder Pancoran Bondowoso
Email : maalanwar@gmail.com , Kode Pos : 68219

KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH AL ANWAR
NOMOR : MTs.Aw/ /D-f/X/2016

TENTANG
PANITIA PELAKSANA ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL
MTs. AL-ANWAR BUNDER PANCORAN BONDOWOSO
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Menimbang : Bahwa untuk terlaksananya penyelenggaraan Ulangan Tengah Semester (UTS) Ganjil,
pada MTs. Al Anwar Bunder Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan baik, tertib, lancar, dan
aman perlu ditetapkan Panitia Penyelenggara/Pelaksana Ulangan Tengah Semester
tersebut. Nama-nama tersebut dilampirkan pada keputusan ini dipandang cakap dan
mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
Mengingat : 1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembar Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496)
3. Rapat Guru MTs. Al Anwar, tanggal 25 April 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Panitia Penyelenggara/Pelaksana Ulangan Tengah Semester (UTS) Ganjil MTs. Al Anwar
Bunder Pancoran Bondowoso Tahun Pelajaran 2016/2017.
(sebagaimana lampiran keputusan ini)

Kedua : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan,
dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya dan keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bondowoso
PadaTanggal : 25 September 2016
Kepala MTs. Al Anwar

ZAENAL ABIDIN, S.Pd.I

Tembusan :
1. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
2. Arsip
Lampiran : Surat Keputusan Kepala MTs. Al Anwar
Tentang Panitia Pelaksana Ulangan Tengah Semester Ganjil Th. 2016-2016
Nomor : MTs..Aw/ /D-f/X/2016
Tanggal : 25 September 2016

PANITIA PELAKSANA ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL


TAHUN PELAJARAN 2016/2017

N NAMA JABATAN DALAM PANITIA KETERANGAN


O

1. ZAENAL ABIDIN, S.Pd.I PENANGGUNG JAWAB

1. MUHAMMAD DAFIR EVENDI, S.Pd.I KETUA

2. HIDAYATIN SEKRETARIS

3 TOYIPI, SE BENDAHARA

4. MUNAWI, S.Pd ANGGOTA

5. MUHAMMAD ARIFIN ANGGOTA

6. SITI SUADATUL HASANAH ANGGOTA

7. KHALIFATUL JANNAH ANGGOTA

Ditetapkan di : Bondowoso
PadaTanggal : 25 September 2016
Kepala MTs. Al Anwar

ZAENAL ABIDIN, S.Pd.I

Anda mungkin juga menyukai