Anda di halaman 1dari 1

AMALAN REFLEKSI

Jenis Aktivti : Tokoh Negara

Tarikh : 29 Ogos 2016 Masa 9.10 10.00 am Tahun/ Kelas : 3 Amar

Isu/ Cabaran yang difokuskan

Kawalan kelas kurang berjaya kerana guru terlalu berhemah ketika memberi arahan kepada
murid.

Analisis Isu/ Kekuatan

Kekuatan

Guru menggunakan laras bahasa yang sopan ketika memberi arahan kepada semua murid.

Kelemahan

Guru tidak dapat mengawal kelas sepenuhnya, kerana masih terdapat 3 orang murid yang
berbuat bising ketika pengajaran dan pembelajaran di laksanakan.

Kesedaran baru berkaitan dengan pengalaman di luar bilik darjah/ kehidupan seharian

Guru perlu menggunakan laras bahasa dan nada suara yang sesuai mengikut situasi di dalam
kelas.

Cadangan dan tindikan susulan

Pada kelas akan datang, guru perlu menggunakan laras bahasa dan nada yang sesuai semasa
PDP di jalankan agar disiplin murid terkawal.