Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN 12 MINGGU

(5 FEBRUARI - 4 MEI 2017)


TAHUN 5A

TARIKH TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


5 FEB 2017- WARISAN 6.3 Bahasa Kebangsaan 6.3.1 Menyatakan asal usul Bahasa Melayu
9 FEB 2017 NEGARA KITA K 6.3.4 Menyatakan Bahasa Melayu sebagai
warisan Negara yang dibanggakan.
12 FEB 2017- WARISAN 6.3 Bahasa Kebangsaan 6.3.2 Menyatakan Bahasa Melayu sebagai
16 FEB 2017 NEGARA KITA lingua franca
K 6.3.5 Menyatakan Bahasa Melayu sebagai
bahasa perpaduan
19 FEB 2017- WARISAN 6.3 Bahasa Kebangsaan 6.3.3 Menyatakan taburan penutur bahasa
23 FEB 2017 NEGARA KITA Melayu di dunia
K 6.3.6 Menyatakan Bahasa Melayu sebagai
bahasa ilmu

26 FEB 2017- PERJUANGAN 7.1 Penjajahan dan Campur 7.1.1 Menyenaraikan kuasa luar yang
2 MAC 2017 KEMERDEKAAN tangan kuasa luar menjajah dan campur tangan di Negara kita.
NEGARA K 7.1.5 Menyatakan kepentingan memelihara
kedaulatan dan kemakmuran Negara kita

5 MAC 2017- PERJUANGAN 7.1 Penjajahan dan Campur 7.1.2 Menyatakan negeri-negeri yang berada
9 MAC 2017 KEMERDEKAAN tangan kuasa luar di bawah penjajahan dan campur tangan
NEGARA British.
K 7.1.6 Memanfaatkan kekayaan sumber alam
untuk kemajuan Negara kita
12 MAC 2017- MINGGU PEPERIKSAAN
16 MAC 2017
19 MAC 2017- CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1
23 MAC 2017
26 MAC 2017- PERJUANGAN 7.1 Penjajahan dan Campur 7.1.3 Menyatakan penjajahan dan campur
30 MAC 2017 KEMERDEKAAN tangan kuasa luar tangan British dalam pentadbiran dan
NEGARA ekonomi.
K 7.1.7 Menyatakan semangat kekitaan dan
kebersamaan dalam membentuk Negara yang
aman dan makmur

2 APRIL 2017- PERJUANGAN 7.1 Penjajahan dan Campur 7.1.4 Menyatakan kesan penjajahan dan
6 APRIL 2017 KEMERDEKAAN tangan kuasa luar campur tangan British terhadap pentadbiran
NEGARA dan sosioekonomi
K 7.1.7 Menyatakan semangat kekitaan dan
kebersamaan dalam membentuk Negara yang
aman dan makmur
9 APRIL 2017- PERJUANGAN 7.2 Perjuangan Tokoh Tempatan 7.2.1 Menyenaraikan tokoh-tokoh tempatan
13 APRIL 2017 KEMERDEKAAN menentang British yang menentang penjajahan British.
NEGARA K 7.2.4 Menyatakan iktibar yang diperoleh
daripada perjuangan tokoh terdahulu.
16 APRIL PERJUANGAN 7.2 Perjuangan Tokoh Tempatan 7.2.2 Menyatakan peristiwa penentangan
2017- KEMERDEKAAN menentang British tokoh tempatan terhadap British
20 APRIL 2017 NEGARA K 7.2.5 Menyatakan rasa bangga terhadap
perjuangan pemimpin terdahulu.
23 APRIL PERJUANGAN 7.2 Perjuangan Tokoh Tempatan 7.2.3 Menyatakan sebab penentangan tokoh
2017- KEMERDEKAAN menentang British tempatan terhadap British.
27 APRIL 2017 NEGARA K 7.2.6 Menyatakan kepentingan
mempertahankan kedaulatan Negara.
30 APRIL PERJUANGAN 7.3 Sejarah Kemerdekaan 1957 7.3.1 Menyatakan peristiwa ke arah
2017- KEMERDEKAAN perjuangan kemerdekaan.
4 MEI 2017 NEGARA K 7.3.5 Menyatakan pengorbanan tokoh-tokoh
pejuang kemerdekaan yang boleh dicontohi.