NAMA SEKOLAH

:
SEKOLAH AGAMA MEN UNWANUS SAADAH, KANCHONG DARAT

TAJUK:
KRAFTANGAN NAMA: NUR'AIN FARHANIE BINTI MOHD NIZAM KELAS: 2 BAIDURI 2009 MATAPELAJARAN: PEN.SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN NAMA GURU: EN.HISYAM NO.I/C: 950514-10-5838

CERITA RAKYAT

KEBERANIAN LIMA BERSAUDARA
ALKISAH maka tersebutlah perkatan Hang Tuah pergi berguru di Bukit Pancalusa kepada Aria Putera. Maka datanglah tujuh hari Hang Tuah di sana, maka kata Aria Putera, "Hai cucuku Hang Tuah, baiklah cucuku kembali! Jikalau lambat kembali adalah kesukaran ibubapamu. Jika engkau segera kembali nescaya cucuku kelima beroleh kebesaran dan kemulian." Demi didengarnya kata Aria Putera itu, Hang Tuah dan Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, Hang Lekiu pun sujud meniarap pada kaki Sang Aria Putera. Maka oleh Sang Aria Putera dipeluk dicuimnya akan Hang Tuanh kelima bersahabat. Maka Hang Tuah pun bermohonlah kembali dengan sukacitanya. Berapa lamanya berjalan maka sampailah ke rumah ibu bapanya. Setelah Hang Mahmud melihat anaknya datang dengan segala sahabatnya itu, maka ia pun terlalu sukacita. Maka segala peri dipanggil oleh Bendahara itu semuanya dikatakannya pada anaknya. Maka Hang Tuah pun tersenyum mendengar kata bapanya itu. Setelah keesokan harinya maka Hang Tuah pun membelah kayu api dengan sebilah kapak. Maka dengan takdir Allah Taala maka orang mengamuk di tengah pesara, terlalu banyak mati dan luka. Maka segala orang berkedai itu pun tinggalkan kedainya lalu masuk ke dalam kampung. Maka gemparlah negeri Bentan itu terlalu huru-hara. Maka kata orang yang lari itu, "Hai Hang Tuah, hendak matikah engkau maka tiada lari masuk kampung?" Maka Hang Tuah sambil membelah kayu api, katanya, " Apatah yang ditakutkan orang mengamuk sekalian itu? Bukan negeri tiada berhulubalang dan pegawai akan mengembari; di sana juga ia mati dibunuh orang." Dalam berkata-kata itu maka dilihat oleh ibu Hang Tuah orang mengamuk itu pun datanglah berlari-lari dengan keris

terhunus menuju Hang Tuah. Maka ibunya berteriak dari atas kedai, katanya, "Hai anakku,segeralah naik ke atas dahulu!" Apabila Hang Tuah mendengar kata ibunya, maka Hang Tuah pun bangkit berdiri serta memegang hulu kapaknya menantikan amuk orang itu. Maka orang mengamuk itu pun datanglah ke hadapan Hang Tuah serta ditikamnya dada Hang Tuah. Maka Hang Tuah pun melompat menyalahkan orang tikam itu,maka salah tikamannya itu. Maka Hang Tuah melompat, maka diparangnya kepala orang mengamuk itu dengan kapak,kena,belah dua;maka lalu larilah. Maka orang mengamuk itu rebahlah lalu mati. Maka segala orang ramai itu semuanya hairan melihat akan laku Hang Tuah membunuh orang mengamuk itu dengan kapak. Maka kata orang ramai itu " Kita lihat pun hairan,budak berumur sepuluh tahun dapat mengembari orang mengamuk dengan kapak juga." Kata seorang lagi, " Sesungguhnya budak inilah akan menjadi hulubalang besar pada Tanah Melayu ini." Sebermula maka terdengar kepada Hang Jebat, Hang Kasturi dan Hang Lekir, Hang Tuah mengembari orang mengamuk itu. Maka ia pun segera berlari-lari datang mendapatkan Hang Tuah. Maka setelah sampai maka ia bertemu dengan Hang Tuah. Maka kata Hang Jebat dan Hang Kasturi. " Sungguhkah sahabatku mengembari orang mengamuk denangan kapak?" Maka kata Hang Tuah tersenyum seraya berkata, " Sungguh adinda, tetapi bukan orangnya yang mengamuk itu. Sayang-sayang tangan mengembari dengan keris;patutnyalah dengan kapak atau kayu." Setelah berkata-kata, maka Hang Tuah pun membawa sahabatnya kelima itu ke rumahnya. Maka diperjamunya makan minum dengan sepertinya. Maka kata Hang Jebat,Hang Kasturi,Hang Lekir dan Hang Lekiu, " Lagilaginya jangan sahabatku permudahkan lawan itu." Maka dalam berkata-kata itu maka berbunyi pula orang gempar di tengah pesara, terlalu huru-hara mengatakan orang mengamuk dalam kampung Bendahara Paduka Raja. Maka Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir dan Hang Lekiu pun segeralah berlari-lari keluar berdiri di muka pintu melihat orang pesara itu berlarian ke sana ke mari; ada yang

bersembunyi di dalam kedai,ada yang lari naik kedai, ada yang naik pagar tiada sempat lalu jatuh. Maka tatkala itu Bendahara pun hendak masuk menghadap diiringi oleh segala pegawai dan pertuanan. Maka Bendahara Paduka Raja pun sampailah pada antara kedai Hang Tuah itu. Hatta maka orang yang mengamuk empat itu pun datanglah dengan keris bertelanjang berlari-lari, barang yang terlintang ditikamnya. Apabila dilihat orang mengamuk itu, Bendahara Paduka Raja berjalan di tengah pesara itu, maka keempatnya pun berlari-lari menuju Bendahara. Maka segala pagawai dan pertuanan yang di belakang Bendahara itu semuanya lari naik ke atas kedai. Apabila dilihat oleh Bendahara kelakuan segala pegawai dan pertuanan meninggalkan dia itu, maka Bendahara pun berdiri seraya memegang hulu kerisnya menikam amuk orang itu. Maka orang itu pun datanglah menuju Bendahara. Apabila dilihat oleh Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir dan Hang Lekiu, tiadalah tertahan hatinya lalu memekik,katanya, "Cih, mengapa pula begitu! Apa kudahsyatkan akan orang mengamuk empat ini, tambahan empat puluh lagi tiada ku endah padaku," serta dihunus kerisnya kelima-limanya lalu berlari ke hadapan Bendahara Paduka Raja berdiri kelimanya. Maka orang mengamuk itu pun datang keempatnya, serta katanya, "Hai kanak-kanak, aku hendak membunuh Bendahara dan Temenggung juga!" Maka kata Hang Tuah dan Hang Jebat, " Cih, si celaka! Tidakkah engkau tahu akan akulah hulubalang di tanah Bentan ini. Aku titahkan oleh Duli Yang Dipertuan akan membuangkan yang derhaka ini." Demi yang didengar oleh orang empat itu kata Hang Tuah demikian, maka ia pun terlalu marah, serta diusirnya akan Hang Tuah dan Hang Jebat. Ditikamnya berturu-turut. Maka Hang Tuah dan Hang Jebat pun melompat ke kiri dan ke kanan menyalahkan tikaman orang itu. Setelah lalu, ditikamnya orang itu; maka melompat Hang Tuah dan Hang Jebat, ditikamnya seorang itu pun rebah lalu mati. Maka melompat pula Hang Kasturi dan Hang Lekir dan Hang Lekiu, lalu ditikamnya, rebah pula lalu mati. Maka yang dua orang itu pun bertikam dengan Hang Tuah.

Apabila dilihat oleh Bendahara Paduka Raja budak-budak lima orang itu datang berdiri di hadapan dan membunuh orang itu, maka Bendahara pun hairan tercengang melihat berani budak lima orang itu. Maka oleh Bendahara dipegang tang Hang Tuah dan Hang Jebat, Hang Kasturi kelimanya dibawanya kembali, dan Hnag Mahmud pun dibawanya bersama-sama. Setelah datang ke balai, maka kata Bendahara. " Kakak Mahmud, duduklah; baiknya ada anak Kakak Mahmud berdiri di hadapan beta tadi," Maka sembah Hang Mahmud, " Ya, tuanku, diperhamba itu baharu juga datang, sebab itulah maka belum sahaya bawa menghadap tuanku." Maka kata Bendahara, " Manakah bapanya budak-budak empat orang ini?" Maka sembah Hang Mahmud, " Ada,tuanku, diperhambakan itu keempatnya." Maka segera disuruh panggil, keempatnya pun datang menghadap Bendahara. Demi melihat orang empai itu, maka kata Bendahara, "Wah kusangka orang mana-mana gerangan empunya akan ini! Tidak kutahu anak Kak Dollah dan Mak Mesamut dan Hang Mansor dan Hang Syamsu ada anak. Jika akan tuan-tuan itu ada anak laki-laki, selamanya sudah kuambil kujadikan biduanda, kerana tuan-tuan ini pun berasal juga." Setelah sudah Bendahara berkata-kata demikian, maka hidangan pun oranglah. Maka kata Hang Mahmud pun makan sehidangan lima orang: maka Bendahara satu hidangan lain. Setelah sudah, maka diangkat orang pula minuman dan tambul pelbagai rupanya. Maka piala bertatah itu pun diperedarkan oranglah. Setelah berapa piala seorang minum, maka berbunyilah rebana. Maka biduanda yang baik suara pun bernyanyilah terlalu ramai beranggap-anggapan. Maka segala pegawai dan pertuanan yang lari itu pun sekaliannya datang hendak masuk kampung Bendahara. Maka disuruh tutup. Maka tatkala Bendahara memberi persalin akan bapa lima orang budak itu, maka Bendahara Paduka Raja pun menanggalkan pakaian pada tubuhnya itu; maka diberi akan Hang Tuah dan Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir dan Hang Lekiu pun; diberi persalin tiga kali pada seketika itu oleh

Bendahara akan orang yang sepuluh itu, tetapi terlebih juga Hang Tuah pakaiannya daripada orang lain. Setelah makan minum, maka Hang Tuah dan Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir dan Hang Lekiu pun dibawa oleh Bendahara masuk ke dalam rumah pada isterinya. Maka kata Bendahara kepada isterinya, " Ayuh adinda, inilah anak tuan, saudara Tun Mat!" Maka Hang Tuah dan Hang Jebat kelimanya pun sujud pada kaki isterinya Bendahara itu, seraya berkata, " Akan sahaya datuk ini hamba yang hina, sudah hamba diperhamba pula; seperti hamba khaslah ke bawah khadam tuanku." Maka ketika itu juga isteri Bendahara menyuruh memanggil indung Hang Tuah dan Hang Jebat, Dang Bawa dan Hang Kasturi, Dang Sekanda dan Hang Lekir, Dang Hebah dan Hang Lekiu, Dang Seri namanya. Maka orang lima itu pun segera datang menghadap isteri Bendahara. Maka kata isteri Bendahara, "Indung Hang Tuah, selama ini duduk dekat tiada kita kenal; mari apa bermain-main pada kita, " Maka sembah orang lima itu, " Saya ini sedia hamba yang hina di bawah tuanku; jika ada sabda tuanku, beranilah sahaya datang menghadap ke bawah kaus tuanku. Akan sekarang beranilah sahaya datuk menghadap pada khadam tuanku, kerana sahaya anak beranak sudah menjadi hamba ke bawah khadam tuanku." Maka kelimanya dipersalin dan diperjamu oleh isteri Bendahara dengan sepertinya. Maka Hang Tuah dan Hang Jebat kelimanya pun diangkat anak oleh Bendahara Paduka Raja, seraya berkata " Hai anakku Hang Tuah, adapun anakku kelima ini barang kurang mintalah padaku!" Maka kata Hang Tuah, " Adapun sahaya lima orang ini sudah hamba diperhamba pula; ke manatah sahaya menaruhkan diri sahaya? Datuk laki isterilah." Setelah sudah maka orang lima itu pun bermohonlah menyembah kaki Bendahara laki isteri lalu turun ke balai berkata-kata dengan Tun Mat. Maka pada ketika itu biduanda pun datang dititahkan memanggil Bendahara Paduka Raja. Maka Bendahara pun segera turun ke balai. Maka kata Bendahara pada Tun Mat, " Encik Mat, dudukalah dengan saudaramu Tun Tuah bermain-main dibalai. Aku dipanggil Duli

Yang Dipertuan, apa gerangan pekejaannya. " Maka Tun Mat pun turun bersama-sama. Orang dibalai itu semuanya turun menyembah kaki Bendahara. Bendahara pun berjalanlah masuk menghadap. Setelah raja melihat Bendahara datang, maka baginda pun memberi hormat akan Bendahara, seraya bertitah, " Sungguhkah, mamak, orang mengamuk bertemu dengan mamak Bendahara di tengah pesara tadi?" Maka sembah Bendahara, " Daulat Tuanku Syah Alam, tetapi tiada mengapa, tuanku," Maka titah raja, " Tiada demikian kita dengar. Siapa-siapa pegawai yang mengiringikan mamak Bendahara tadi? Pegawai mana yang bertahan dan pegawai mana yang lari? Maka Bendahara pun tersenyum, suatu pun tiada katanya. Maka titah baginda, " Mamak Bendahara, jangan sembunyi pada kita. Mamak Bendahara berkata benar, siapakah meninggalkan mamak Bendahara, supaya kita mahu membalaskan dia." Maka sembah Bendahara, " Daulat Tuanku Syah Alam, patik mohonkan ampun dan kurnia Di Bawah Duli Maha Mulia akan patik-patik itu sekali ini, kerana patik-patik itu pun dahsyat sedikit daripada melihat orang mengamuk itu, bukan seorang dua." Setelah baginda mendengar sembah Bendahara demikian, maka baginda pun tersenyum seraya bertitah, "Mamak Bendahara, sungguhkah seperti khabar orang, ada konon budak lima orang tatkala itu, ia berdiri di hadapan mamak Bendahara, ialah membunuh orang mengamuk itu?" Maka sembah Bendahara, " Daulat tuanku, sungguh ia membunuh orang mengamuk dan terlalu sekali perkasanya." Maka titah baginda, "Manatah budak-budak yang lima itu dan anak siapa? Anak orang baik-baikkah?" Maka sembah Bendahara, " Asalnya orang itu orang Sungai Duyung. Maka ia bersuaka dan berpindah ke mari dan ibu bapanya bersuaka pada patik. Adapun namanya Hang Mahmud, nama budak itu Hang Tuah; akan sekarang ada kelimanya sudah ambilkan anak patik; patik ambil jadikan biduanda Ke Bawah Duli Tuanku dan namanya sudah patik suratkan kelimanya dan nama ibu bapanya pun patik sudah tahu. Tempat duduknya pada kampung patik." Setelah baginda mendengar sembah Bendahara demikian itu, maka titah baginda,

" Kita pintahlah kepada mamak Bendahara budak-budaklima itu, kita hendak jadikan biduanda di dalam." Maka sembah Bendahara, " Daulat Tuanku Syah Alam, patik persembahkanlah budak-budak ini Ke Bawah Duli Tuanku; sedangkan patik anak beranak lagi hamba Ke Bawah Duli Tuanku, istimewa pula budak-budak lima itu. Syahadan budak-budak inilah yang patik persembahkan dahulu itu." Setelah baginda mendengar sembah Bendahara demikian itu, maka baginda pun memberi persalinan akan Bendahara pakaian yang indah-indah. Pakaian yang dipakai baginda itu ditanggalkan baginda daripada tubuh baginda dianugerahkan kepada Bendahara.

PENGENALAN
SASTERA EPIK

"KISAH KEBERANIAN LIMA BERSAUDARA" YANG DIPETIK DARIPADA HIKAYAT HANG TUAH TELAH DIPILIH MEWAKILI GENRE INI. CERITA INI MEMBAWA TEMA KEPAHLAWAN DAN PATRIOTIK YANG SANGAT SESUAI DIDEDAHKAN KEPADA PELAJAR UNTUK MEMBENTUK SEMANGAT PATRIOTISME YANG TULEN DALAM DIRI PELAJAR.

SINOPSIS
Setelah tamat pengajian dengan Aria Putera di Bukit Pancalusa, Hang Tuah lima bersaudara pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, ketika Hang Tuah sedang membelah kayu, orang mengamuk di tengah pasar dan Hang Tuah berjaya membunuh orang mengamik itu. Tidak lama kemudian, empat orang mengamuk di kampung Bendahara Paduka Raja, menyebabkan semua pegawai pengiring meninggalkan Bendahara. Hang Tuah lima bersaudara mengalahkan kempat-empat orang yang mengamuk itu. Bendahara amat kagum, lalu meminta izin daripada kelima-lima ibu bapa mereka untuk dijadikan lima bersaudara itu anak angkatnya. Tuanku Syah Alam telah menitahkan Bendahara untuk menghadap baginda di istana bertujuan mengetahui kejadia yang berlaku di pasar. Di istana, Bendahara menceritakan kehebatan Hang Tuah dan empat sahabatnya itu. Tuanku Syah Alam menyanjung jasa pahlawan kecil itu dan memohon agar lima saudara itu dijadikan biduanda.

NILAI MURNI DAN PENGAJARAN


1.

NILAI MURNI

KEBERANIA KERJASAMA
PENGAJARAN

N 2. BAIK HATI
2.


1.

KITA PERLU

MENGENANG BUDI 2. KITA HENDAKLAH MEMPUNYAI SIFAT SAYANGKAN NEGERI 3. KITA HENDAKLAH MENIMBA ILMU

PENGHARGAA N
Saya Nur'ain Farhanie binti Mohd Nizam mengambil kesempatan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibubapa dan rakan-rakan kerana telah memberi saya dorongan dan bantuan untuk menyiapkan folio ini. Sekian Terima Kasih Nur'ain Farhanie …………………

OBJEKTIF
Melalui kajian ini, beberapa objektif dapat dipenuhi. Antara objektif yang dicapai ialah untuk melihat secara terperinci cerita rakyat, pengenalan tentang cerita rakyat dan nilai murni serta pengajaran yang boleh dijadikan saya iktibar. Selain itu, hasil kajian ini juga dapat membantu saya mengetahui cerita-cerita rakyat pada masa dahulu.

KAEDAH KAJIAN
Semasa menjalankan kajian, saya telah menggunakan beberapa kaedah seperti: • Internet • buku Melayari Membaca

• Bertanya guru

dan

RUMUSAN
Alhamdulillah, syukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah rahmatnya dapat segera menyiapkan kerja kursus inisebagai memenuhi keperluan matapelajaran Pen.Sivik dan Kewarganegaraan walaupun

tidak menyiapkan kerja kursus ini dengan sempurna. Namun, secara keseluruhannya hanya berpuas hati kerana dapat:• mengetahui bagaimana cerita rakyat • menambah ilmu pengetahuan Semoga dengan terhasil kerja kursus ini dapat menjadi panduan pada saya sebagai di masa hadapan. Sekian

RUJUKAN
Sepanjang saya menghasilkan kerja kursus ini, saya telah

merujuk kepada beberapa orang yang telah memberi bantuan berupa wang, buah fikiran dan maklumat. Saya telah merujuk kepada: buku sehijau warna daun  guru yang memberi tunjuk ajar

Tarikh diberi tugasan ? • jun 2008

tarikh mula tugasan ?

• Tarikh hantar ? •

10-07-2008

05-08-2008

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful