Anda di halaman 1dari 108

SUMBER

PENDIDIKAN
(Kemahiran proses sains)
Bahagian b

PEMERHATIAN DAN
INFERENS
Pemerhatian
Nyatakan apa yang dapat kamu perhatikan dengan menggunakan 5 organ
deria:-
Mata melihat

Telinga mendengar

Hidung menghidubau

Lidah merasa

Kulit - sentuhan

CONTOH

Pemerhatian Mangga masak


Mangga itu berwarna kuning (mata)

Mangga itu berbau harum (hidung)

Mangga itu rasanya manis (lidah)

Mangga itu mempunyai kulit yang licin (kulit)

Pemerhatian
Anak pokok R lebih tinggi berbanding anak

pokok P
Daun anak pokok R lebih besar berbanding

daun anak pokok P


Batang anak pokok R lebih besar berbanding Anak pokok P Anakpokok R
batang anakpokok P

CARA 1
(kalau perkara dalam PM ada 2 jenis)

Tulis PB pilih PM
bandingkan
PM PB
Haiwan Bilangan telur yang dihasilkan

PILIH 8 BANDING

200
Bilangan telur yang dihasilkan oleh penyu lebih banyak
berbanding ayam

ATAU

Bilangan telur yang dihasilkan oleh ayam lebih sedikit


berbanding penyu

CARA 2

(kalau perkara dalam PM lebih daripada 2


jenis)

Tulis PB pilih PM
paling
tinggi/rendah
bandingkan
PB
PM

Kelajuan kereta mainan pada permukaan jubin paling tinggi


berbanding pada permukaan permaidani, kertas pasir dan
simen.

ATAU
Kelajuan kereta mainan pada permaidani paling rendah
berbanding pada permukaan jubin, kertas pasir dan simen.

CARA 3

(kalau PM perkara yang SAMA)

TIP UNTUK MURID LEMAH


Tulis PB semakin
bertambah/
berkurang

PB

Berkuran

PM

Keluasan hutan yang tinggal semakin berkurang

PERHATIAN !!! Boleh juga ditulis sebagai

Keluasan hutan yang tinggal paling sedikit pada tahun


2010 berbanding tahun sebelumnya.

Nyatakan pemerhatian bagi setiap rajah atau maklumat di bawah

1. Bola ping pong


Bola ping pong kemek Air panas
....
....
2.

Ayam A Ayam B

....
....
3.

200 g 2 kg
....
....
4.
Waktu 10.am 11 am 12.00 1 pm 2 pm 3 pm 4 pm
Panjang bayang-
90 50 20 0 20 50 90
bayang / cm
Arah bayang-
Barat Barat Barat Tiada Timur Timur Timur
bayang

....
....

5.

Selepas 1 hari Selepas 12 hari


....
....

6.
....
....
7.

60 60

50 50

40 40

30 30

20 20

10 10 guli

....
....
8.
Length of string Number of swings in 30 seconds
Panjang tali Jumlah ayunan dalam 30 saat
20 cm 28
25 cm 23
30 cm 18

....
....
9.
Bilangan spesies haiwan
yang pupus (ekor)

1800 1850 1900 1950 Tahun

....
....

CONTOH-CONTOH SOALAN UPSR

CONTOH 1: (UPSR 1997)


Bulan
Januari Februari Mac
Tarikh
5 7.17 7.27 7.27
10 7.19 7.28 7.26
15 7.21 7.29 7.25
20 7.23 7.28 7.24
25 7.24 7.27 7.23

Apakah yang kamu faham tentang perubahan waktu matahari tenggelam dalam bulan Januari?
Jawapan: Waktu matahari tenggelam dalam bulan Januari semakin lambat.

CONTOH 2:

Bahan Makanan Pemerhatian selepas seminggu


P 1. Terdapat tompok-tompok hitam
2. Berbau busuk
Q Tiada perubahan
(UPSR 2002)
Jadual di atas menunjukkan catatan pemerhatian ke atas bahan makanan, P dan Q selepas
seminggu. Berikan dua inferens (sebab) untuk bahan makanan P berdasarkan pemerhatian dalam
jadual di atas.

Inferens 1 : Kerana makanan P terdedah kepada udara


Inferens 2 : Kerana makanan P tidak diawet.

Soalan: Nyatakan satu pemerhatian lain yang boleh dibuat untuk menyokong inferens (sebab)
kamu di atas.

Jawapan: Makanan P banyak ditumbuhi kulat.

CONTOH 3:
Cara membajak Masa yang diambil untuk menyiapkan membajak
sehektar sawah / Jam
Traktor 2
Kerbau 24
Soalan:
Tuliskan satu pemerhatian yang boleh kamu kumpulkan berdasarkan keputusan dalam jadual di
atas.

Jawapan :
Masa yang diambil untuk menyiapkan membajak sehektar sawah lebih singkat jika
menggunakan jentera/ traktor

Inferens
Tip Menjawab

1. Kenalpasti PEMERHATIAN!!!!!

2.Cari punca (sebab) perkara tersebut berlaku sedemikian


(pemerhatian )

3.Membandingkan pelbagai sebab yang logik tetapi jawapan


mestilah di dalam bentuk perbandingan.

Cara Menulis Jawapan

1. Sekiranya pemerhatian telah dinyatakan / ditulis dalam soalan sebelumnya:

Kerana
__________________________________________________
(Nyatakan alasan / sebab)

2. Sekiranya pemerhatian tidak dinyatakan / ditulis dalam soalan sebelumnya:

__________________ kerana

CARA 1
Tulis Pemerhatian
kerana (sebab)
lihat PM
Mesti hafal !!!
Pemerhatian PM

Inferens PB

1. Carta palang dibawah menunjukkan keputusan penyiasatan tentang daya


yang diperlukan untuk menolak kotak yang berlainan jisim di atas lantai
dengan jarak yang sama.
PB

PM

Pemerhatian : Jumlah daya yang diperlukan semakin bertambah.


Inferens : Jumlah daya yang diperlukan semakin bertambah
kerana jisim kotak bertambah.

CARA 2

Tulis Pemerhatian
kerana (sebab)
fakta sains
1) Rajah dibawah menunjukkan bayang-bayang terbentuk dibawah
matahari

Pemerhatian : Panjang bayang-bayang pada waktu 12 tengahari


adalah paling pendek berbanding waktu lain.
Inferens : Panjang bayang-bayang pada waktu 12 tengahari
adalah paling pendek berbanding waktu lain kerana
kedudukan Matahari berada tegak diatas kayu itu.

2) Sekumpulan pelajar mengumpul maklumat tentang kepupusan spesies


haiwan di kawasan hutan. Carta palang di bawah menunjukkan
maklumat yang mereka perolehi. (UPSR 2004)

Bilangan spesies haiwan yang pupus

50

35

20

10

Tahun
1800 1850 1900 1950 2000
5

Soalan : Nyatakan dua inferens (sebab) untuk menerangkan mengapa


bilangan spesies haiwan yang pupus pada tahun 2000 paling tinggi.

Contoh jawapan :
1. Kerana habitatnya dimusnahkan. //
2. Kerana sumber makanan telah tiada. //
3. Kerana diburu secara besar-besaran.

Jawapan salah: Contoh:


1. Kerana air sungai tercemar. (Sepatutnya fokus jawapan di hutan bukan di
sungai).
2. Kerana tidak diberi makanan yang mencukupi. (Haiwan di hutan cari
makan sendiri).

3) Rajah di bawah menunjukkan sebiji belon sedang dipam dengan udara.


(UPSR 2010)

Jadual di bawah menunjukkan perubahan saiz bagi belon itu.

Bilangan
5 10 20
mengepam

Saiz belon

Contoh 2 Bentuk Soalan berbeza dan cara menjawab.

a) Nyatakan satu sebab (inferens) tentang sifat udara berdasarkan


pemerhatian dalam penyiasatan ini.

Saiz belon semakin bertambah apabila bilangan mengepam


bertambah kerana udara memenuhi ruang.

PERHATIAN : Jawapan mestilah terhad tentang sifat udara.


b) Nyatakan satu sebab (inferens) berdasarkan pemerhatian dalam
penyiasatan ini.

Saiz belon semakin bertambah kerana bilangan mengepam


bertambah.

PERHATIAN : Apabila menjawab inferens, jawapan berdasarkan


pada PM (Pembolehubah manipulasi)
4)

Bekas X Bekas Y

Berdasarkan pemerhatian yang dipilih, nyatakan dua inferens (sebab)


tentang perbezaan antara tumbuhan dalam bekas X dengan tumbuhan dalam
bekas Y. (UPSR 1999)

Pemerhatian:
1. Bilangan tumbuhan dalam bekas Y lebih banyak daripada bilangan
tumbuhan dalam bekas X.
2. Saiz tumbuhan dalam bekas Y lebih besar daripada saiz tumbuhan
dalam bekas X.

Contoh Jawapan:

Bilangan tumbuhan dalam bekas Y lebih banyak daripada bilangan tumbuhan dalam bekas
X kerana tanah dalam bekas Y lebih subuh daripada tanah dalam bekas X. //

Bilangan tumbuhan dalam bekas Y lebih banyak daripada bilangan tumbuhan dalam bekas
X kerana tumbuhan dalam bekas Y mendapat air yang mencukupi berbanding tumbuhan
dalam bekas X. //
Bilangan tumbuhan dalam bekas Y lebih banyak daripada bilangan tumbuhan dalam bekas
X kerana tumbuhan dalam bekas Y mendapat baja yang mencukupi berbanding tumbuhan
dalam bekas X. //

Bilangan tumbuhan dalam bekas Y lebih banyak daripada bilangan tumbuhan dalam bekas
X kerana tumbuhan dalam bekas Y mendapat cahaya matahari yang mencukupi
berbanding tumbuhan dalam bekas X. //

Bilangan tumbuhan dalam bekas Y lebih banyak daripada bilangan tumbuhan dalam bekas
X kerana tumbuhan dalam bekas Y bakanya lebih baik berbanding tumbuhan dalam bekas
X.
5) Jadual di atas menunjukkan maklumat yang didapati tentang satu
penyiasatan yang telah dijalankan terhadap ikan dalam sebatang sungai
pada 1990 dan 1999.
Tahun penyiasatan dilakukan

1990 1999
Purata berat ikan / kg 0.5 1.0

Bilangan spesies ikan 2 5

Soalan:
Nyatakan satu inferens (sebab) yang boleh dibuat untuk menerangkan
perbezaan keadaan ikan di sungai itu pada tahun 1990 dan 1999. (UPSR
2001)

Contoh Jawapan:

1. Purata berat ikan pada tahun 1999 lebih berat berbanding pada tahun
1990 kerana pada tahun 1999 terdapat banyak makan ikan berbanding
pada tahun 1990. //
2. Purata berat ikan pada tahun 1999 lebih berat berbanding pada tahun
1990 kerana pada tahun 1999 air sungai tidak tercemar berbanding pada
tahun 1990. //
3. Purata berat ikan pada tahun 1999 lebih berat berbanding pada tahun
1990 kerana pada tahun 1999 habitat ikan tidak ganggu berbanding
pada tahun 1990. //
4. Bilangan spesies ikan pada tahun 1999 lebih banyak berbanding pada
tahun 1990 kerana pada tahun 1999 terdapat banyak makan ikan
berbanding pada tahun 1990.//
5. Bilangan spesies ikan pada tahun 1999 lebih banyak berbanding pada
tahun 1990 kerana pada tahun 1999 air sungai tidak tercemar
berbanding pada tahun 1990. //
6. Bilangan spesies ikan pada tahun 1999 lebih banyak berbanding pada
tahun 1990 kerana pada tahun 1999 habitat ikan tidak ganggu
berbanding pada tahun 1990
Contoh Soalan Pemerhatian dan Inferens
1. Razak, Kamila dan Suresh menjalankan satu penyiasatan untuk mengkaji hubungan
antara jarak sumber cahaya dari objek dan saiz bayang-bayang. Mereka merekod
pemerhatian mereka di dalam jadual di bawah.

Jarak sumber cahaya


Saiz bayang-bayang
dari objek
6 16
10 12
14 8
18 6

a. Nyatakan pemerhatian daripada keputusan di atas.

______________________________________________________

______________________________________________________

b. Berikan inferens daripada pemerhatian di atas.

______________________________________________________
______________________________________________________

2. Di dalam suatu penyiasatan, 3 bilah kapak dengan kelebaran yang berlainan digunakan
untuk mengapak kayu. Jadual di bawah menunjukkan keputusan daripada penyiasatan.
Kapak P Q R
Kelebaran belakang kapak (mm) 3 6 9
Bilangan kayu yang dikapak dalam masa 30 4 8 12
minit

a. Nyatakan pemerhatian daripada keputusan di atas.

______________________________________________________

______________________________________________________

b. Berikan inferens daripada pemerhatian di atas.

______________________________________________________

______________________________________________________
3. Sekumpulan murid mengumpul maklumat tentang jumlah makanan yang diperlukan oleh
haiwan yang berbeza iaitu haiwan X, haiwan Y dan haiwan Z. Pemerhatian dicatatkan.

Haiwan X Y Z

Jumlah makanan yang diperlukan dalam sehari (g) 500 50 10

a) Nyatakan satu sebab (inferens) tentang jumlah makanan yang diperlukan dalam
sehari oleh haiwan X.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b) Tulis satu pemerhatian untuk menyokong jawapan kamu di (a).


_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

4. Rajah dibawah menunjukkan Iman melepaskan kereta mainan menuruni landasan


condong yang melalui permukaan P dengan jarak 3 meter. Dia mengulangi penyiasatan
ini dengan menggunakan permukaan Q.
a) Nyatakan satu sebab (inferens) tentang kelajuan kereta mainan P dan kereta
mainan Q.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b) Tulis satu pemerhatian untuk menyokong jawapan kamu di (a).


_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

5. Rajah dibawah menunjukkan satu penyiasatan tentang penyejatan air. Tiga buah
bekas T,U dan V telah diisi masing-masing dengan 100ml air. Bekas-bekas itu telah
didedahkan dibawah sinaran matahari.

Keputusan penyiasatan telah direkodkan dalam jadual dibawah selepas dua jam.

a) Berikan satu sebab (inferens) tentang isipadu air yang tinggal di dalam bekas V.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b) Tulis satu pemerhatian untuk menyokong jawapan kamu di (a).


_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

6. Jadual dibawah menunjukkan pemerhatian tentang fasa-fasa Bulan pada hari yang
berbeza-beza
a) Berikan satu sebab (inferens) berdasarkan perubahan bentuk Bulan yang boleh
dilihat dalam jadual.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b) Tulis satu pemerhatian untuk menyokong jawapan kamu di (a).


_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

7. Rajah dibawah menunjukkan satu penyiasatan ke atas perubahan cara menuai dan
membanting padi.

Keputusan penyiasatan menunjukkan kaedah X mengambil masa tiga hari untuk


menghabiskan menuai dan membanting padi tetapi kaedah Y mengambil masa satu
hari.

a) Nyatakan satu sebab (inferens) tentang masa yang diambil menggunakan kaedah
X dan kaedah Y untuk menghabiskan kerja menuai dan membanting padi.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b) Tulis satu pemerhatian untuk menyokong jawapan kamu di (a).


_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

8. Dua jiran X dan Y menggunakan bahan yang berlainan pada tingkap masing-masing
untuk menutup dapur mereka. Ahmad telah melalui setiap dapur jiran-jirannya dan
membuat pemerhatian seperti dalam jadual dibawah.
b) Nyatakan satu sebab (inferens) berdasarkan maklumat diatas.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b) Tulis satu pemerhatian untuk menyokong jawapan kamu di (a).


_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
9. Rajah dibawah menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid
tentang kerosakan makanan. Dua gelas susu segar digunakan dalam penyiasatan ini.

a) Nyatakan satu sebab (inferens) tentang perubahan keadaan susu segar di dalam
gelas P dan gelas Q.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b) Tulis satu pemerhatian untuk menyokong jawapan kamu di (a).


_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

10) Rajah dibawah menunjukkan Ariff melepaskan kereta mainan X menuruni landasan
condong dalam masa 3 saat. Dia mengulangi penyiasatan ini dengan menggunakan Y
dan kereta mainan Z.

Keputusan penyiasatan telah direkodkan dalam carta palang dibawah.

a) Nyatakan satu sebab (inferens) tentang jarak dilalui oleh kereta mainan X.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b) Tulis satu pemerhatian untuk menyokong jawapan kamu di (a).


_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

11) Rajah dibawah menunjukkan penyiasatan tentang mengangkat beban yang sama ke
atas meja dengan dua cara X dan Y.
a) Nyatakan satu sebab (inferens) tentang masa diambil untuk mengangkat satu
beban melalui cara X.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b) Tulis satu pemerhatian untuk menyokong jawapan kamu di (a).


_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

12) Rajah dibawah menunjukkan satu penyiasatan tentang benda-benda hidup.


Beberapa ekor belalang telah dimasukkan ke dalam bekas bersama rumput.
a) Nyatakan satu sebab (inferens) tentang perubahan bilangan belalang yang mati
apabila hari meningkat.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b) Tulis satu pemerhatian untuk menyokong jawapan kamu di (a).


_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

13) Rajah dibawah menunjukkan satu penyiasatan tentang sifat-sifat bahan bagi tiga
buah objek. Objek yang digunakan ialah rod kuprum kemudian diganti dengan
pembari plastik dan pembaris kayu dalam sebuah litar elektrik seperti dibawah.
a) Tulis satu pemerhatian berdasarkan maklumat diatas.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b) Berikan satu sebab (inferens) daripada pemerhatian diatas.


_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

14) Gambar X dan Y menunjukkan cara untuk menggerakkan batu selepas tanah runtuh.
Gambar X memerlukan empat orang untuk menggerakkan batu manakala gambar Y
hanya memerlukan dua orang untuk menggerakkan batu yang sama.

a) Tulis satu pemerhatian berdasarkan tentang bilangan pekerja yang diperlukan


untuk menggerakkan batu dalam gambar X dan Y.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b) Berikan satu sebab (inferens) daripada pemerhatian diatas.


_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
15) Rajah dibawah menunjukkan satu penyiasatan tentang kestabilan bagi tiga buah
model P, Q dan R. Setiap model telah menerima kelajuan angin yang sama daripada
kipas.

a) Tulis satu pemerhatian berdasarkan maklumat diatas.


_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b) Berikan satu sebab (inferens) daripada pemerhatian diatas.


_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

16) Rajah dibawah menunjukkan satu penyiasatan tentang keperluan asas haiwan.
a) Tulis satu pemerhatian terhadap keadaan kura-kura dalam bekas Y selepas 1 hari.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b) Berikan satu sebab (inferens) daripada pemerhatian diatas.


_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

17)Rajah dibawah menunjukkan satu penyiasatan tentang tiga helai kertas yang sama
dilipat menjadi J, K dan L.

a) Nyatakan satu sebab (inferens) tentang bilangan duit syiling yang boleh disokong
oleh kertas L.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

18. Carta palang di bawah menunjukkan satu pemerhatian tentang bilangan


bunga X yang menguntum mengikut waktu.
a) Nyatakan satu sebab (inferens) tentang perubahan bilangan bunga X yang
menguntum apabila waktu meningkat.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b) Beri satu pemerhatian untuk menyokong jawapan kamu di (a).


_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

19. Maklumat dibawah menunjukkan satu pemerhatian tentang berat bulu biri-biri
dalam dua situasi X dan Y.

a) Berikan satu sebab (inferens) mengenai perbezaan berat bulu biri-biri dalam
situasi X dan Y.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b) Berikan satu pemerhatian yang menyokong sebab (inferens) di (a).


_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

20)Rajah dibawah menunjukkan satu pemerhatian tentang bayang-bayang Ali pada waktu
yang berlainan.
a) Tulis satu pemerhatian tentang panjang bayang-bayang Ali pada jam 1.45 p.m.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b) Berikan satu sebab (inferens) daripada pemerhatian diatas.


_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

21) Rajah dibawah menunjukkan keputusan satu penyiasatan tentang interaksi antara
haiwan. Keperluan asas yang sama telah diberikan pada setiap kotak.

a) Berikan satu sebab (inferens) berdasarkan maklumat diatas.


_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
b) Nyatakan satu pemerhatian bagi menyokong sebab (inferens) diatas.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

22)Rajah dibawah menunjukkan satu penyiasatan tentang kesan haba terhadap bahan.
Dua biji bola besi yang berlainan saiz telah dipanaskan dalam air panas. Kemudian,
bola besi yang besar dimasukkan ke dalam tabung uji X manakala bola besi yang
kecil dimasukkan ke dalam tabung uji Y. Suhu awal air di dalam setiap tabung uji
ialah 27OC.

a) Nyatakan satu sebab (inferens) tentang perbezaan suhu air selepas empat minit
di dalam tabung uji X dan tabung uji Y.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

23)Carta palang menunjukkan satu pemerhatian tentang bilangan tumbuhan X yang


tinggal di sebuah hutan.
a) Berikan satu sebab (inferens) tentang bilangan tumbuhan X yang tinggal pada
tahun 2000 berbanding tahun 2012.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b) Tulis satu pemerhatian untuk menyokong sebab (inferens) kamu di (a).


_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

24)

a) Nyatakan satu sebab (inferens) tentang perubahan bilangan spesies tumbuhan Q


yang dijumpai apabila tahun semakin meningkat.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b) Tulis satu pemerhatian untuk menyokong sebab (inferens) kamu di (a).


_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

25)Rajah dibawah menunjukkan satu penyiasatan tentang sifat kimia dua jenis cecair.
a) Nyatakan satu sebab (inferens) tentang sifat-sifat kimia larutan sabun dan cuka.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b) Tulis satu pemerhatian lain untuk menyokong sebab (inferens) kamu di (a).
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

26)

Nyatakan satu sebab (inferens) tentang keadaan hirisan buah betik selepas
seminggu di dalam peti sejuk.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

SOALAN PEMERHATIAN DAN INFERENS (UPSR 2003-2013)


Terapung di laut lebih mudah berbanding di sungai
(UPSR,2003)

27)a) Nyatakan satu inferens (sebab) berdasarkan pernyataan di atas.


______________________________________________________________

______________________________________________________________

b) Tuliskan satu pemerhatian bagai menyokong inferens di atas.


____________________________________________________________

____________________________________________________________

__

28)
Pada suatu malam 15 haribulan Takwim Qamari, bulan tidak kelihatan

(UPSR,2003)

Nyatakan dua sebab berdasarkan pemerhatian ini.

1. __________________________________________________________

__________________________________________________________
2. __________________________________________________________

__________________________________________________________

29)Sekumpulan pelajar mengumpul maklumat tentang kepupusan spesies haiwan di


kawasan hutan. Carta palang di bawah menunjukkan maklumat yang mereka perolehi.
(UPSR,2004)

a) Nyatakan dua inferens (sebab) untuk menerangkan mengapa bilangan spesies


haiwan yang pupus pada tahun 2000 paling tinggi.

1) __________________________________________________________

__________________________________________________________
2) __________________________________________________________

__________________________________________________________
b) Nyatakan satu pemerhatian lain untuk menyokong inferens kamu di atas.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__

30)Ajeet menjalankan satu penyiasatan untuk menguji kebolehan objek-objek


menyalakan mentol. Ajeet menyediakan litar berikut. Semua objek disambungkan
pada litar itu.

Keputusan Ajeet ditunjukkan dibawah.


(UPSR,2005)

Menggunakan keputusan Ajeet, nyatakan dua inferens tentang perbezaan antara


objek dalam kumpulan P dengan objek dalam kumpulan Q.

1) __________________________________________________________
2) __________________________________________________________
31)

(UPSR,2005)

Pada fikiran kamu, mengapakah masa yang diambil pelbagai objek menyerap air
adalah berbeza? Berikan satu sebab.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__
32)Ah Meng mendapati sukar untuk menarik beban itu. (UPSR, 2005)

Ah Meng telah mereka cipta sebuah troli untuk membantu menarik beban itu. Rajah
dibawah menunjukkan Ah Meng lebih mudah menarik beban tersebut menggunakan
troli.

Nyatakan dua inferens berdasarkan perbezaan pemerhatian kamu.

1) __________________________________________________________
__________________________________________________________
2) __________________________________________________________
__________________________________________________________

33)Siti mempunyai dua gelang getah, X dan Y. X dan Y adalah sama panjang. Dia
menjalankan penyiasatan menggunakan dua gelang getah itu. Setiap gelang getah
digantungkan dengan cawan yang serupa. Rajah di bawah menunjukkan keputusan
penyiasatan itu.
(UPSR,2006)

a) Nyatakan dua inferens (sebab) tentang panjang gelang getah Y.


1) __________________________________________________________

__________________________________________________________
2) __________________________________________________________

__________________________________________________________
b) Tuliskan satu pemerhatian untuk menyokong inferens (sebab) kamu di atas.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

34)Apabila lapan helai kertas tisu dilembapkan, jumlah beratnya ialah 200g. Kertas tisu
itu dibiarkan kering dan beratnya dicatatkan setiap satu jam. Keputusan penyiasatan
dicatatkan dalam jadual dibawah

(UPSR,2006)

Nyatakan satu inferens tentang perubahan jumlah berat kertas tisu itu semasa
penyiasatan.
______________________________________________________________

______________________________________________________________
35)

(UPSR,2006)
Nyatakan satu inferens tentang arah bayang-bayang pada jam 1.30 p.m
______________________________________________________________

______________________________________________________________

36)Seorang murid telah melepaskan kereta mainan X menuruni satu landasan yang
condong. Aktiviti diulangi dengan kereta mainan Y. Jarak pergerakan kedua-dua
kereta itu direkodkan.

(UPSR,2007)

Nyatakan dua inferens yang boleh menerangkan mengapa setiap kereta mainan itu
bergerak pada jarak yang berlainan.

1) __________________________________________________________

__________________________________________________________
2) __________________________________________________________

__________________________________________________________

37)Fendi menyiasat tentang perubahan keadaan cecair X. Keputusan penyiasatan ini


ditunjukkan dalam carta alir di bawah.
(UPSR,2007)
Cecair X

Dididihkan Dibekukan
Suhu 100 C
o
Suhu 0oC

Keputusan Gas Keputusan Pepejal

Nyatakan satu inferens (sebab) tentang cecair X.


____________________________________________________________

____________________________________________________________

__

Nyatakan satu pemerhatian bagi menyokong inferens (sebab) di atas.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__

38)Rajah dibawah menunjukkan dua tempat yang berbeza P dan Q di atas permukaan
Bumi. Pada pukul 12.44 p.m, didapati keadaan di P lebih gelap daripada di Q.

(UPSR,2007)

Nyatakan satu inferens mengapa keadaan di P lebih gelap daripada di Q.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__

39)
(UPSR,2008)
Nyatakan satu inferens tentang perbezaan antara masa yang diambil oleh planet
Zuhal dan Pluto.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__

40)Rajah dibawah menunjukkan dua buah kotak J dan K. setiap kotak mempunyai 8
lubang yang ditebuk ditepi. Seorang penternak memasukkan 20 ekor anak ayam ke
dalam kotak J dan 12 ekor anak ayam ke dalam kotak K.

(UPSR,2008)

Nyatakan satu inferens berdasarkan maklumat-maklumat ini.


____________________________________________________________

____________________________________________________________

__

Tulis satu pemerhatian tentang keadaan anak-anak ayam dalam Kotak J untuk
menyokong inferens diatas.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__

41) Rajah di bawah menunjukkan dua buah buku yang serupa, J dan K. Kedua-dua buku
itu ditolak dengan cepat menggunakan daya yang sama. (UPSR,2009)

Pensel

Daya Daya

Jarak yang dilalui oleh setiap buku ditunjukkan dalam Jasual di bawah.

Buku Jarak yang dilalui (cm)


J 10
K 30

Nyatakan satu sebab (inferens) tentang jarak yang dilalui oleh K.


____________________________________________________________

____________________________________________________________

__
Tuliskan satu pemerhatian untuk menyokong sebab (inferens) kamu di atas.

____________________________________________________________

_
____________________________________________________________

42)

(UPSR,2010)
Nyatakan satu sebab (inferens) untuk perubahan dalam purata indeks pencemaran
udara dari tahun 1990 hingga 2006.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__
43)

(UPSR,2010)

Nyatakan satu sebab (inferens) tentang sifat udara berdasarkan pemerhatian


dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__

Tuliskan satu pemerhatian untuk menyokong sebab (inferens) kamu di atas.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

44)Maklumat yang dikumpul oleh sekumpulan murid semasa Gerhana Bulan.

(UPSR,2010)

Pada pukul 2.00 a.m pada hari yang sama, Bulan tidak kelihatan.

Beri satu sebab (inferens) berdasarkan maklumat di atas.


____________________________________________________________

____________________________________________________________

__

45)
(UPSR,2011)

Beri satu sebab (inferens) tentang kehadiran kulapuk pada S.


____________________________________________________________

____________________________________________________________

__
46)Masa yang diambil oleh dua orang murid dalam perlumbaan larian 400 meter.

(UPSR,2011)
Nyatakan satu sebab (inferens) tentang masa yang diambil oleh J dan K.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__

47)Rajah dibawah menunjukkan suhu purata dan situasi di Planet X dan Planet Y.
(UPSR,2011)

Beri satu sebab (inferens) untuk perbezaan situasi di X dan Y.


____________________________________________________________

____________________________________________________________

__
Nyatakan satu pemerhatian untuk menyokong sebab (inferens) kamu di atas.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

48)Rajah dibawah menunjukkan sepuluh ekor lalat di dalam sebuah baling bertutup.

Beri dua sebab (inferens) mengapa lalat dalam balang mati. (UPSR,2012)
1) __________________________________________________________

__________________________________________________________
2) __________________________________________________________

__________________________________________________________

Nyatakan satu pemerhatian untuk menyokong sebab (inferens) kamu di atas.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

49) Rajah dibawah menunjukkan perubahan dua sup yang serupa R dan S, selepas
dibiarkan selama tiga hari. Sup-sup itu diletak di dua tempat yang berbeza.

(UPSR,2012)

Beri dua sebab (inferens) tentang perbezaan antara sup R dengan sup S selepas
tiga hari.

1) __________________________________________________________

__________________________________________________________
2) __________________________________________________________

__________________________________________________________
50) Rajah dibawah menunjukkan kerosakan paru-paru akibat kanser paru-paru.
(UPSR,2013)

Beri satu sebab (inferens) untuk pertambahan bilangan kematian akibat kanser
paru-paru.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__
Cadangkan satu pemerhatian untuk menyokong sebab (inferens) kamu di atas.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_
51)

(UPSR,2013)

Nyatakan satu sebab (inferens) tentang perbezaan masa di R dan S.


____________________________________________________________

____________________________________________________________

__

52) Rajah dibawah menunjukkan dua kaedah yang digunakan untuk menghancurkan cili.

Beri dua sebab (inferens) tentang perbezaan masa yang diambil antara dua
kaedah itu. (UPSR,2013)
1) __________________________________________________________

__________________________________________________________
2) __________________________________________________________

__________________________________________________________
1. Topik: _____________________
Rajah di bawah menunjukkan 15 ekor berudu dalam sebuah bekas berisi air dengan
lapisan minyak menutupi permukaannya.

Pemerhatian dicatatkan di dalam jadual seperti berikut:


Masa (minit) 15 30 45 60
Bilangan berudu yang mati 3 6 10 15

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

2. Topik: _____________________
Jadual menunjukkan keputusan penyiasatan di sebuah sawah padi.
Bulan January February March April May

Bilangan katak 120 100 80 60 40


Bilangan ular 6 8 10 12 14

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

3. Topik: _____________________
a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________

b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

4. Topik: _____________________
A group of pupils gathered information about the amount of food needed by various
types of animals. Table shows the result of this investigation.

Sekumpulan murid telah mengumpul maklumat tentang jumlah makanan yang diperlukan
berdasarkan jenis jenis haiwan. Jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan
itu.
Animals Food needed per day ( kg )

Haiwan haiwan Makanan yang diperlukan


sehari

1.0

3.8

5.2

35

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________

b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

5. Topik: _____________________

Jadual menunjukkan keputusan penyiasatan terhadap sekeping roti yang direnjis air dan
dibiarkan selama seminggu.

Bilangan hari 8 16 24
Bilangan tompokan kulat 4 12 20

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________

b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

c) 1 pemerhatian lain: _______________________________________


_________________________________________

6. Topik: _____________________
Rajah menunjukkan purata kadar degupan jantung seorang budak lelaki selepas
melakukan aktiviti berikut.

a) Pemerhatian :
___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
______________________________________________
7. Topik: _____________________
Diagram below shows two similar boxes, M and N, which contains 30 chicks and 15
chicks respectively. Each box is covered with a cover which has 8 holes.
Rajah di bawah menunjukkan dua buah kotak yang serupa, M dan N, dengan masing-
masing mengandungi 30 ekor dan 15 ekor anak ayam. Setiap kotak ditutup dengan
penutup yang mempunyai 8 lubang.

The result of this investigation after five hours is recorded in the table below.
Keputusan penyiasatan ini selepas lima jam direkodkan di dalam jadual di bawah.
Box Bilangan anak ayam Number of living chicks
Bilangan anak ayam yang masih
Kotak
hidup
M 30 20
N 15 15

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________

b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

8. Topik: _____________________
Diagram below shows three same pot X, Y and Z fill of with same amount of soil. 2
seeds planted in pot x, 5 seeds in pot Y and 15 seed in pot Z. the pots was watered with
the same amount of water.

Rajah di bawah menunjukkan tiga buah pasu yang serupa, X, Y, dan Z, yang diisi dengan
jumlah tanah yang sama. 2 biji benih ditanam di dalam pasu X, 5 biji benih ditanam di
dalam pasu Y, dan 15 biji benih ditanam di dalam pasu Z. Ketiga-tiga pasu disiram
dengan kuantiti air yang sama

The investigation result after 2 weeks are recorded in the table below
Keputusan penyiasatan ini selepas dua minggu direkodkan di dalam di bawah
Pot The number of leaves
Pasu Bilangan daun
X 6
Y 4
Z 2

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________

b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

c) 1 pemerhatian lain: _______________________________________


_________________________________________
9. Topik: _____________________
Zainal menjalankan satu penyiasatan untuk mengkaji kesan yis ke atas doh. Kuantiti yis
yang berbeza dimasukkan ke dalam doh Q, R, S dan T. Rajah menunjukkan ketinggian
doh selepas 20 minit.

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________

b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

10. Topik: _____________________


Tiga biji benih di bawah mempunyai kelebaran struktur sayap yang berbeza. Rajah
menunjukkan jarak biji benih tersebut setelah dipencarkan oleh angin dari induknya.

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________

b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________
11. Topik: _____________________
Jadual di bawah menunjukkan bilangan pelajar SK Bukit Besi yang menghidap penyakit X
daripada hari pertama sehingga hari kelima.

Hari Bilangan pelajar yang menghidap


penyakit X
1 3
2 6
3 10
4 15
5 18

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

12. Topik: _____________________


Satu penyiasatan telah dijalankan di sebuah hutan untuk mengkaji bilangan haiwan X
selama 4 tahun berturut-turut. Keputusan kajian dicatatkan dalam graf di bawah

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________
13. Topik: _____________________
a)

Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________

b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

14. Topik: _____________________

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________

b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

c) 1 pemerhatian lain: _______________________________________


_________________________________________
15. Topik: _____________________
Jadual menunjukkan keputusan penyiasatan yang dijalankan oleh Daniel untuk melihat
kesan persaingan anak pokok.
Anak Pokok Selepas seminggu
Bilangan daun Ketinggian anak pokok
(cm)

Letak pic sendiri ye :)

a) 2 maklumat:
PM : __________________________
PB: ___________________________

b) Tujuan: ____________________________________________________
____________________________________________________

c) 1 Pembolehubah Malar: ______________________________

16. Topik: _____________________


The Figure are show the investigation at three slices of breads sprinkled with
different amout of water. The observation has been recorded in the table below.
Rajah yang berikut menunjukkan penyiasatan yang dijalankan ke atas tiga keping roti.
Pemerhatian selepas 7 hari direkodkan.

Amount of water Number of black spot


a)
Jumlah air Bilangan tompok kulat
1 spoon 1 sudu 3
2 spoon 2 sudu 5
3 spoon 3 sudu 7
Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________

b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

17. Topik: ____________________


Carta bar di bawah menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh seorang
Pekebun.
Bilangan Terung

Jisim baja (g)


a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________

b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

c) 1 pemerhatian lain: _______________________________________


_________________________________________

18. Topik: ____________________


Adlin telah menjalankan satu eksperimen untuk menyiasat hubungan antara bilangan
sumber makanan dengan bilangan haiwan pengguna. Jadual di bawah menunjukkan
keputusan penyiasatan ini.
Bilangan Haiwan
Bilangan Minggu Bilangan Ikan Bilangan Berudu
1 5 30
2 10 25
3 15 20
4 20 15
5 25 10

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________

b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

19. Topik: ____________________


Jadual 1 menunjukkan luas kawasan penebangan hutan akibat beberapa aktiviti manusia.
Aktiviti manusia Luas kawasan penebangan hutan/ m2
Pembalakan yang berleluasa 2000
Pembangunan perumahan 1230
Pembangunan kawasan perindustrian 1768

a) Pemerhatian : ___________________________________________
___________________________________________
b) Inferens : ____________________________________________
_____________________________________________

20. Topik: ____________________


Suria telah menjalankan satu penyiasatan mengenai ikan. Bilangan ikan yang berbeza
dimasukkan ke dalam dua buah akuarium yang sama saiz, Q dan R. Semua ikan dalam
setiap bekas diberi kuantiti makanan yang sama selepas seminggu. Saiz ikan selepas 2
minggu direkodkan.

Q R

Suria mendapati bahawa saiz ikan dalam akuarium Q lebih besar berbanding saiz ikan
dalam akuarium R.

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________

b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

c) 1 pemerhatian lain: _______________________________________


_________________________________________

21. Topik: ____________________


Sekumpulan murid menjalankan penyiasatan tentang gerakbalas tumbuhan. Tiga anak
pokok ditanam di dalam tiga pasu P, Q dan R dan diletakkan di dalam tiga kotak hitam
yang mempunyai lubang. Arah pertumbuhan pucuk anak pokok diperhatikan selepas
seminggu seperti dalam rajah di bawah.

a) Pemerhatian :
___________________________________________

Bilangan guli 0 2 4 6 8 10

Iisipadu air /ml 50 52 54 56 58 60

____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

22. Topik: ____________________


Jadual menunjukkan keputusan apabila beberapa biji guli dimasukkan ke dalam
sebuah silinder penyukat yang mengandungi 50ml air semasa permulaan

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : ____________________________________________
_____________________________________________

23. Topik: ____________________


Jumlah Kejadian Banjir Kilat

55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1970 1980 1990 2000 2010 Tahun
a) Pemerhatian :
___________________________________________
____________________________________________

b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

24. Topik: ____________________


Jadual di bawah menunjukkan keputusan sebuah eksperimen.
Jenis objek Kertas Sapu Tuala Span
tangan muka
Isipadu air yang diserap 5 15 23 40
(ml)

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

25. Topik: ____________________


Jadual menunjukkan

keputusan

penyiasatan.

Meja Bilangan pensel


P 4
Q 6
R 8

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________

b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

26. Topik: ____________________


Sekumpulan pelajar menjalankan penyiasatan ke atas ayunan bandul dalam masa 30 saat.
Keputusan dicatatkan dalam rajah di bawah.
Lengkapkan
jadual
berikut berdasarkan maklumat dalam eksperimen di atas
Panjang bandul (cm) 20 15
a)
Bilangan ayunan 10 15

Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________

b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

27. Topik: ____________________


Sekumpulan murid memasukkan bongkah kayu yang berbeza isipadu ke dalam sebuah
kotak. Bilangan bongkah kayu yang diperlukan untuk memnuhi kotak tersebut direkodkan.

R S T

Jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan.


Bilangan bongkah kayu

55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
R S T Bongkah kayu
a)
Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________

b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

28. Topik: ____________________


Rajah di bawah menunjukkan penyiasatan oleh Adani. Dia meletakkan tiga span yang
berlainan saiz di dalam tiga bekas. Setiap bekas mengandungi 500 ml air.

P Q R

Selepas 15 minit, dia merekodkan isipadu air yang tinggal di dalam bekas. Hasil ditun
jukkan dalam jadual di bawah.
Bekas P Q R
Isipadu air yang tinggal/ml 400 250 100

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

29. Topik: ____________________


Jadual 14 menunjukkan perubahan suhu air apabila 100 ml air dididihkan dan dibiarkan di
atas meja bilik sains selama 60 minit.

Masa/ minit 0 10 20 30 40 50 60
Suhu air / C 100 85 70 55 40 30 30 a)
Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

30. Topik: ____________________


Rajah menunjukkan sebuah penyiasatan. Suhu air direkodkan setiap dua minit dalam
jadual di bawah

Masa (minit) 0 2 4 6 8 10
Suhu air (C) 30 50 70 90 100 100
a)
Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

31. Topik: ____________________


Rajah menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid. Mereka
menggunakan bilangan bateri yang berbeza untuk memerhatikan kecerahan mentol dalam
setiap litar tersebut.

Jadual di
bawah menunjukkan kecerahan mentol dalam setiap litar.

Bilangan bateri 1 2 3
Kecerahan mentol Malap terang Amat terang
a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

32. Topik: ____________________


Tiga bekas yang serupa diisi dengan agar-agar cair R, S dan T yang berlainan isipadu
diletakkan di atas meja dan dibiarkan membeku. Jadual menunjukkan masa diambil untuk
agar-agar membeku.

Bekas Isipadu agar-agar (ml) Masa untuk membeku (minit)


a)
P 15 3
Q 25 6
R 35 9
Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________
33. Topik: ____________________
Empat helai sapu tangan yang sama saiz Q, R, S dan T masing-masing disidai di bawah
kipas yang berlainan kelajuan. Jisim awal setiap sapu tangan itu ialah 100g. Selepas satu
jam, jisim setiap sapu tangan itu direkodkan.

Sapu tangan Kelajuan kipas Jisim sapu tangan selepas 1 jam (g)
Q 0 (Tiada) 95
R 1 (Rendah) 85
S 2 (Sederhana) 75
T 3 (Tinggi) 65

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

34. Topik: ____________________

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________
35. Topik: ____________________
Rajah menunjukkan Amjad menjalankan satu penyiasatan dengan menjatuhkan sebiji bola
dari ketinggian tertentu. Penyiasatan direkodkan dalam jadual.

a)
Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

36. Topik: ____________________


Sebiji bola logam dipanaskan selama 8 minit. Diameter bola logam itu diukur setiap 2
minit dan direkodkan dalam Jadual 20. Diameter bola logam itu sebelum dipanaskan ialah
4 cm.

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

37. Topik: ____________________


Kecerahan
mentol
direkodkan seperti berikut.
Litar S T U
Kecerahan mentol Sangat cerah Cerah Malap

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

38. Topik: ____________________


Sebuah dram digolekkan menuruni tiga landasan yang berlainan ketinggian.
Masa yang diambil untuk dram sampai ke bawah direkod dalam jadual berikut .

Ketinggian landasan (m) 1.5 2.5 3.5


Masa yang diambil untuk dram sampai ke bawah (saat) 15 10 5

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

39. Topik: ____________________


Rajah di bawah menunjukkan tiga sapu tangan yang sama dijemur dengan cara yang
berbeza oleh Nabila . Masa untuk sapu tangan kering direkodkan di akhir ujikaji ini.

X Y Z
Sapu tangan X Y Z
a) Masa untuk kering (minit) 10 20 30
Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

40. Topik: ____________________


Satu penyiasatan dijalankan terhadap satu dawai logam yang dipanaskan selama 10 minit.
Pemerhatian direkodkan di dalam jadual.

Diagram 2/ Rajah 2
Masa Pemanasan (minit) 0 2 4 6 8 10
Panjang dawai logam (cm) 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0

a) Pemerhatian :
__________________________________________
___________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________
41. Topik: ____________________
Air panas bersuhu 100C dimasukkan ke dalam setiap botol P, Q, R dan S yang dibalut
dengan bahan yang berbeza seperti dalam rajah. Suhu air selepas 15 minit direkodkan.

Botol P Q R S
Suhu air selepas 15 minit (C) 42 65 76 83

a)

Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : ____________________________________________
_____________________________________________
42. Topik: ____________________
Seorang peladang telah meletakkan dua ekor burung hantu di ladang kelapa sawitnya.
Bilangan tikus selama tiga minggu dicatatkan di dalam graf di bawah.

a) Pemerhatian :
___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

43. Topik: ____________________


Alanis memanaskan 100 ml air di dalam sebuah bikar.

Masa pemanasan air (min) Isipadu air yang terkumpul di dalam


bikar (ml)
10 2
15 4
20 6

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________

b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________
44. Topik: ____________________
Satu kajian telah dijalankan di dalam bilik sains. Kajian dijalankan dengan menggunakan
paku yang sama saiz dan diletakkan di dalam 3 tabung uji yang berbeza seperti
ditunjukkan di dalam gambarajah dibawah.

Paku J K L
Keadaan paku Tidak berkarat berkarat berkarat

Keadaan
paku selepas dua minggu direkodkan dalam jadual.

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________

b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

c) 1 pemerhatian lain: _______________________________________


_________________________________________

45. Topik: ____________________


Tiga buah kelalang kon telah diisi dengan 500 ml air berwarna, telah dimasukkan ke
dalam tiga bikar yang berisi air bersuhu 45C, 55C dan 65C. Rajah 3 menunjukkan
keputusan penyiasatan tersebut.
A B C

Jadual berikut berdasarkan maklumat dalam eksperimen di atas


Suhu air A B C
(45C) (55C) (65C)
Paras air berwarna Rendah Tinggi Paling tinggi

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________

b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

46. Topik:

____________________
a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________

b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

47. Topik: ____________________


Ani menjalankan penyiasatan untuk menyiasat faktor-faktor menyebabkan penyejatan.
Dia memasukkan 20ml air yang sama jenis dan saiz bekas yang sama. Bekas-bekas itu
diletakkan pada 3 tempat yang berbeza. Masa yang diambil oleh air dalam setiap bekas
untuk menyejat sepenuhnya ditunjukkan.

A B C

At room temperature Under a fan Under the Sun


45 minutes 30 minutes 15 minutes
Pada suhu bilik Di bawah kipas Di bawah Matahari
45 minit 30 minit 10 minit

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

Litar X Y Z

Kecerahan mentol Cerah Lebih cerah Paling cerah

48. Topik: ____________________


Rajah di bawah menunjukkan tiga litar berbeza untuk satu penyiasatan. Jadual
merekodkan keputusan penyiasatan tersebut.

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________

b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________
49. Topik: ____________________
Rajah 22 menunjukkan satu penyiasatan untuk mengkaji hubungan di antara kedudukan
objek dengan ketinggian bayang-bayang objek itu.

a) Pemerhatian : ___________________________________________
___________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

50. Topik: ____________________

a)
Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________

b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________
51. Topik: ____________________
Diagram 1 shows the pattern of changes to water temperature in 40 minutes.
Rajah 1 menunjukkan corak perubahan suhu air dalam masa 40 minit.

Temperature
/
Time taken /
a) Masa (minit)
Pemerhatian :
___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

52. Topik: ____________________


Jadual menunjukkan hasil penyiasatan apabila sebiji bola di letakkan di kedudukan yang
berbeza dari skrin.

Jarak dari skrin (cm) 10 30 50


Saiz bayang-bayang

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________
53. Topik: ____________________
Tiga bikar air yang mengandungi 100 ml air dengan suhu 30C dimasukkan jumlah ais
yang berbeza. Suhu air selepas 10 minit direkodkan di dalam graf di bawah.

A B C

25C 20C 15C

Suhu air (C)


20C
Jumlah ais
A B C

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________

b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

54. Topik: ____________________


Diagram shows Halim pulling a load to a higher place.
Rajah menunjukkan Halim sedang menarik satu beban X yang mempunyai jisim 20kg
menaiki satu landasan. Eksperimen diulangi dengan menarik beban Y yang mempunyai
jisim 10kg.

The results of the investigation are


recorded in table below.
Keputusan penyiasatan direkodkan di dalam jadual dibawah

Load
X Y
Beban
Time taken to reach the top (seconds)
Masa yang diambil untuk sampai ke puncak 30 20
landasan (saat)
a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________

b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

c) 1 pemerhatian lain: _______________________________________


_________________________________________

55. Topik: ____________________


Jadual menunjukkan tahap pencemaran udara dan bilangan orang yang mengalami
masalah pernafasan di tiga buah bandar berbeza.
Bandar A B C
a)
Tahap pencemaran udara Rendah Sederhana Tinggi
Bilangan orang yang mengalami 23 78 121
masalah pernafasan
Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

56. Topik: ____________________


Adam menolak kereta mainannya menuruni landasan yang diperbuat daripada kaca, kertas
pasir dan permaidani seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Masa diambil untuk sampai
ke hujung landasan direkodkan di dalam jadual.

Jenis permukaan Masa yang diambil untuk sampai ke hujung landasan (s)
Kaca 10
Kertas pasir 21
Permaidani 35

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________
57. Topik: ____________________
Empat bekas J, K, L dan Myang mengandungi isipadu 150 ml air diletakkan di bawah
Matahari selama 3 jam. Isipadu air yang tinggal selepas 3 jam direkodkan.

Keputusan:
Bekas Isipadu air yang tinggal (ml)
J 110
K 100
L 120
M 140

a) Pemerhatian : ___________________________________________

____________________________________________

b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

58. Topik: ____________________


Rajah menunjukkan dua buah litar yang digunakan oleh Haris dalam penyiasatannya. Haris
memerhatikan kecerahan mentol pada kedua-dua litar itu.
Litar Kecerahan mentol
P Malap
Q Terang

a) Pemerhatian : ___________________________________________
__________________________________________

b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

59. Topik: ____________________


Dua buah kereta mainan S dan T ditolak menuruni dua landasan yang berbeza
permukaan. Jarak dilalui oleh kedua-dua kereta mainan tersebut dicatat.

S T
Permukaan berminyak Permukaan berpasir
a) Pemerhatian :

___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

c) 1 pemerhatian lain: _______________________________________


_______________________________________

60. Topik: ____________________


Tiga ekor arnab dilepaskan dari garisan permulaan. Jarak dilalui oleh arnab dalam masa
1 minit dicatat.

a)
Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

61. Topik: ____________________


Rajah menunjukkan keadaan tempat Q pada satu masa yang berbeza.
a) Pemerhatian :
___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

62. Topik: ____________________


Tiga buah botol kaca yang sama saiz dipasang dengan belon diletakkan di dalam air pada
suhu yang berbeza. Rajah menunjukkan saiz belon-belon tersebut selepas 10 minit.

a)

Suhu air P Q S
(50C) (60C) (80C)
Saiz belon Kecil Sederhana Besar

Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________

b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________
63. Topik: ____________________
Rajah menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid. Isi padu air
yang dikumpul di dalam silinder penyukat direkodkan dalam jadual.

Masa (minit) Isipadu air terkumpul (ml)


5 3
10 6
15 9
20 12

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________

b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

64. Topik: ____________________


Jadual menunjukkan tahap pencemaran udara dan bilangan orang yang mengalami
masalah pernafasan di tiga buah bandar berbeza.
Bandar A B C
a)
Tahap pencemaran udara Rendah Sederhana Tinggi
Bilangan orang yang mengalami 23 78 121
masalah pernafasan
Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________
c) 1 pemerhatian lain: _______________________________________
_________________________________________

65. Topik: ____________________


Sebiji bola logam dipanaskan selama 8 minit. Diameter bola logam itu diukur setiap 2
minit dan direkodkan dalam jadual.

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

66. Topik: ____________________


Rajah menunjukkan tiga bekas P,Q dan R yang sama saiz Setiap bekas mengandungi
100ml susu. Ketiga-tiga bekas itu diletakkan di tempat yang berbeza selama 3 hari.

Jadual menunjukkan keputusan eksperimen selepas tiga hari.

Bekas Keadaan susu selepas tiga hari


P Berbau masam
Q Berbau masam
R Tiada perubahan

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

c) 1 pemerhatian lain: _______________________________________


_______________________________________

67. Topik: ____________________


Dua bekas yang mengandungi makanan yang berbeza diletakkan di atas meja bilik saiz
selama seminggu. Tempoh masa untuk makanan rosak diperhatikan dan direkodkan di
dalam jadul di bawah.

Bekas Makanan Keadaan makanan


Hari pertama Selepas tiga hari
A Puding Baik Basi
B Biskut Baik Baik

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

68. Topik: ____________________


50g buah mangga diletakkan di dalam bekas yang mengandungi air yang dicampurkan
dengan jumlah gula yang berlainan U, V dan W. Pemerhatian direkodkan seperti dalam
graf berikut.
Murid Jarak (meter) Masa untuk sampai (saat)
Mifdzal 100 10.1
Jason 100 11.4
Kelvin 100 12,5

a) Pemerhatian :

___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

69. Topik: ____________________


Mifdzal, Jason dan Kelvin berlumba lari sejauh 100 meter dipadang sekolah. Masa
diambil oleh setiap orang murid dicatatkan di dalam jadual.

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

70. Topik: ____________________


Graf menunjukkan hasil kajian tentang kuantiti bahan buangan yang dilupuskan di tempat
pelupusan sampah X dari tahun 2010 hingga 2013.
a) Pemerhatian :
___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________
71. Topik: ____________________
Alleya menolak tiga buah troli X, Y dan Z di atas lantai sebuah pasar raya. Jarak yang
dilalui oleh setiap troli sehingga berhenti dicatatkan.

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________
72. Topik: ____________________
Rajah menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid tentang tempoh
ketahanan ikan. Kedua-dua ikan dilumurkan dengan kuantiti garam yang berbeza dan
diletakkan di bawah Matahari.

Tempoh ketahanan
ikan direkodkan di dalam jadual.
Ikan Tempoh ketahanan ikan (minggu)
A 2
B 4

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________

b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

73. Topik: ____________________


Jadual menunjukkan masa yang diambil oleh empat planter untuk membuat satu pusingan
lengkap mengelilingi Matahari berdasarkan kedudukan planet tersebut dari Matahari.
Planet Masa yang diambil untuk satu pusingan lengkap
mengelilingi Matahari
Mercury 59 hari
Utarid
Earth 365 hari
Bumi
Jupiter 12 tahun
Musytari
Uranus 84 tahun
Uranus

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

74. Topik: ____________________


Batrisya mengepam sebiji belon dengan bilangan pam yang berbeza. Saiz belon
diperhatikan.

a)
Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

75. Topik: ____________________


Amirul telah memacakkan sebatang kayu di atas padang. Panjang bayang-bayang yang
terhasil dari pagi hingga petang dicatatkan seperti dalam rajah berikut.
a)
Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

76. Topik: ____________________


Jadual merekodkan suhu planet berdasarkan kedudukan planet dari Matahari

Planet Suhu Planet


Mercury Sangat panas
Utarid
Earth Sederhana
Bumi
Neptune Sangat sejuk
Neptun

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

77. Topik: ____________________


Jadual menunjukkan pemerhatian yang dilakukan selama lima belas hari dalam bulan
Februari.

a)

Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

78. Topik: ____________________


2.00 petang 2.00 pagi
Rajah menunjukkan keadaan di kawasan M dan N pada satu masa yang sama.

a) Pemerhatian :

___________________________________________
____________________________________________

b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________
79. Topik: ____________________
Rajah menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan untuk mengkaji fasa bulan.

a)

Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

c) Pada hari ke-15, bulan tidak kelihatan.

Berikan inferens berdasarkan keadaan di atas.

_________________________________________________________
80. Topik: ____________________
Table shows the information gathered by a pupil in an investigation.
Jadual menunjukkan maklumat yang dikumpulkan oleh seorang murid dalam satu
penyiasatan.

Date Phases of the Moon


Tarikh Bentuk Fasa Bulan

4th / 4 haribulan

12th/ 12 haribulan

15th/ 15 haribulan

19th/ 19 haribulan

26th/ 26 haribulan

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

81. Topik: ____________________


Sekumpulan ahli astronomi mengkaji dan merekodkan bahagian-bahagian bulan yang
dapat dilihat semasa berlakunya Gerhana Bulan seperti dalam rajah di bawah.

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________

b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

82. Topik: ____________________


Maisarah telah memerhatikan kecerahan kawasan persekitaran rumahnya sepanjang
peringkat gerhana Matahari berlaku. Pemerhatiannya direkodkan di dalam graf berikut.

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________

b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

c) 1 pemerhatian lain: _______________________________________


_________________________________________

83. Topik: ____________________


Graf menunjukkan panjang bayang-bayang sebuah kerusi yang diletakkan di padang SRK
Seri Indera dari pagi hingga ke petang.

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b)

Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

84. Topik: ____________________


Satu kajian dijalankan untuk melihat berapa lama masa diambil oleh dua orang lelaki,
Rahman dan Rashid untuk perjalanan sejauh 300 kilometer. Keputusan kajian dicatat di
dalam jadual.

Individu Kaedah perjalanan Masa diambil (jam)


Rahman Menggunakan basikal 12
Rashid Menggunakan kereta 4

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

85. Topik: ____________________


Jadual di bawah menunjukkan keluasan tanah yang digembur menggunakan dua kaedah
berbeza dalam masa satu hari di sebuah ladang jagung.

Kaedah Keluasan tanah (meter persegi)


Pencakar 50
Traktor 250

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________

b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

86. Topik: ____________________


Ammar cuba mematahkan dua objek yang sama saiz tetapi dibuat daripada bahan yang
berbeza. Pemerhatiannya direkodkan dalam jadual di bawah.

Objek Pemerhatian
Kapur Boleh dipatahkan
Paku besi Tidak boleh dipatahkan

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

87. Topik: ____________________


Satu kajian terhadap bayang-bayang sebuah tiang bendera telah dijalankan di sebuah
tempat seperti berikut.

Masa 8.00 a.m 11.00 a.m 1.00 p.m 3.00 p.m 5.00 p.m
Panjang bayang- 5 3 0 3 5
bayang (m)
Arah bayang- Barat Barat - Timur Timur
bayang

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

88. Topik:
Model X Y Z
Masa untuk tumbang (saat) 10 6 3
____________________
Tiga
model
dengan
luas
tapak
yang
sama,
X, Y dan Z

diletakkan di atas meja seperti ditunjukkan dalam rajah dibawah. Meja digoyangkan dan
masa untuk setiap model itu tumbang direkodkan.
a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________

b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

89. Topik: ____________________


Abu dan Ahmad menjalankan satu penyiasatan untuk mengkaji kecekapan suatu sistem
tuas. Mereka menggunakan batu bata untuk mengangkat beban. Jarak fulkrum dari
beban diubahdan bilangan batu bata yang diperlukan untuk mengangkat beban dicatat.

Jarak fulkrum dari beban (cm) 15 25 35 45 55


a)
Bilangan batu bata diperlukan untuk 4 6 8 10 12
mengangkat beban
Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________

b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

90. Topik: ____________________


Sekumpulan murid telah menjalankan satu penyiasatan tentang pergerakan kereta mainan
yang berlainan bilangan roda. Graf menunjukkan keputusan penyiasatan.
a) Pemerhatian :

___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________
91. Topik: ____________________
Ujikaji dijalankan bagi mengenal pasti bilangan takal dan bilangan murid diperlukan
untuk mengangkat beban seberat 200 kg.
Bilangan Bilangan murid yang diperlukan untuk
takal mengangkat beban
1 10
2 8
a) 3 6

Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________
92. Topik: ____________________
Satu ujikaji dijalankan bagi mengenal pasti bilangan pusingan gear yang berbeza
diameter dalam masa satu minit.
Diameter gear (cm) Bilangan putaran seminit
2 24
4 18
a) 6 12

Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________
93. Topik: ____________________
Rajah 11 menunjukkan dua kaedah membajak sawah padi dan masa yang diambil untuk
membajak sawah padi. Saiz sawah padi adalah sama.

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________
94. Topik: ____________________
Rajah dibawah menunjukkan satu penyiasatan tentang dua cawan yang diperbuat dari
bahan yang berlainan. Beberapa buah buku diletakkan di atas kedua-dua cawan.

Cawan R S
Bilangan buku dapat ditampung 1 2

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

95. Topik: ____________________


Rajah menunjukkan tiga keping kertas digunakan untuk membuat tiga model P, Q dan R.
Setiap model itu dapat menampung jisim beban yang berbeza.
a)

Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

96. Topik: ____________________


Amir mengecat bilik tidurnya menggunakan dua kaedah yang berbeza. Luas permukaan
dinding yang dapat dicat dalam masa 30 minit dicatat.

2.00 petang 2.00 pagi


a)

Pemerhatian :

___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________
97. Topik: ____________________
Rajah 5 menunjukkan 3 bangku yang sama ketinggian. Masa yang diambil untuk bangku
jatuh setelah diduduki oleh seorang murid direkodkan.

Bangku Masa untuk jatuh (saat)


J 15
K 10
L 5

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

98. Topik: ____________________


Rajah di bawah menunjukkan tiga buah bangku yang sama tinggi digunakan oleh Adani
untuk menjalankan penyiasatan tentang kestabilan objek. Dia mendapati dirinya paling
stabil apabila berdiri di atas bangku J dan paling kurang stabil apabila berdiri di atas
bangku L.

a)
Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________

b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

99. Topik: ____________________


Suzana menjalankan penyiasatan tentang sistem tuas.Dia mencatatkan bilangan bola
besi yang diperlukan untuk mengimbangkan sistem tuas itu apabila dulang itu diletakkan
pada kedudukan P, Q, R dan S.
Kedudukan P Q R S
Bilangan bebola keluli 30 25 20 15

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

100. Topik: ____________________


Najmi menguji empat jenis bahan dengan menggunakan kertas litmus.
Keputusan dicatatkan di dalam jadual.

Bahan Cuka Ubat gigi Air kapur Jus lemon


Perubahan Biru kepada Merah Merah Biru kepada
warna merah kepada biru kepada biru merah
kertas
litmus

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________
b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________
101. Topik: ____________________
Serina mengayuh basikal dengan kekuatan yang berbeza bagi memutarkan dinamo
basikalnya untuk menyalakan lampu basikal tersebut. Kecerahan lampu basikal
diperhatikan.
Kelajuan putaran dinamo Kecerahan lampu basikal
E Perlahan Malap
F Laju Terang
G Paling laju Paling terang

a) Pemerhatian : ___________________________________________
____________________________________________

b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________

102. Topik: ____________________


Tiga objek telah dijatuhkan pada ketinggian 20 meter. Masa yang diambil oleh setiap
objek untuk sampai ke permukaan tanah direkodkan.
a) Pemerhatian :

___________________________________________
____________________________________________

b) Inferens : _____________________________________________
_____________________________________________