Anda di halaman 1dari 2

LATIHAN 1

NAMA :
TAHUN :
HARI /TARIKH :

Lengkapkan peta buih di bawah dengan perkataan yang


mempunyai sebutan e pepet.

AKTIVITI PENGUKUHAN
NAMA :
TAHUN :
HARI /TARIKH :

Jawab soalan di bawah dengan betul.

1) Siapakah yang pergi ke Rumah Kanak-kanak Seri Intan?


2) Apakah yang diberikan kepada penghuni rumah ?

3) Siapakah yang memberi arahan kepada murid-murid ?

4) Jika anda seorang kanak-kanak yatim, apakah perasaan anda ketika itu?