Anda di halaman 1dari 1

3. Murid-murid ini perlu diberi bimbingan kerjaya.

Dengan ini, mereka akan dapat


menginkatkan konsep kendiri yang lebih positif.
4. Kerjasama dengan ibu bapa juga perlu diperoleh. Ibu bapa perlu diberi
maklumat tentang masalah yang dihadapi oleh anak-anak mereka. Perbincangan
dibuat dari semasa ke semasa dan apa juga cadangan untuk menangani
masalah perlu dibuat bersama.
5. Guru perlu menggunakan modifikasi

Anda mungkin juga menyukai