Anda di halaman 1dari 5

TUGASAN TUTORIAL GPI1083 (GENERIK PENDIDIKAN ISLAM)

PROGRAM : PPISMP AMB. JUN 2016 (2.07)

Topik Tugasan Nama Pembentang Tarikh Catatan


1 Analisis dan huraikan MUHAMMAD FAIZ 9
ayat-ayat al-Quran dan BIN SALLEHIN @13/1/17
al-Sunnah berkaitan
bidang ekonomi,
politik, sosial, kebajikan
dan pendidikan.

2 Bincangkan peranan NURUL SYAFIQAH 16/1/17


aqidah dan kesannya BINTI ZULKIFLI
dari sudut asas aqidah
Islamiyah, syahadah
dan rukun Iman dengan
merujuk sekurang-
kurangnya 3 buah kitab
Aqidah Islamiyah yang
berbeza.

MUHAMMAD ASRUL 20/1/17


Bincangkan aspek-aspek HAZIQ BIN ANUAR
berikut dengan merujuk
sekurang-kurangnya 3
buah kitab/ rujukan:

- konsep
Rabbani &
Nubuwwah
- konsep
Kehidupan dan
Kematian
- konsep Ilmu
dan Insan

2 Pembentangan dalam 23/1/17


bentuk power-point; NURHAZWANI BINTI
jelaskan perkara-perkara ZAIN ALWI
yang merosakkan
aqidah dan langkah
pencegahannya.

1
3 Buat satu pembentangan NUR ZARIF ANISA 27/1/17
dan tayangan video BINTI SABRI
berkaitan Falsafah
Solat. ( merangkumi
konsep solat dari
pelbagai perspektif serta
kepentingan solat dalam
kehidupan muslim)

Topik Tugasan Nama Pembentang Tarikh Catatan


4 Buat satu ulasan artikel MUHAMMAD AFIFI BIN 30/1/17
berkaitan : RAMLI
Jual beli dan Jual
beli saham

Pinjaman dan
Hutang

Sewaan, Riba
dan Gadaian

4 Bincangkan asas MOHAMMAD DANIAL 3/2/17


muamalat Islam serta BIN MOHD SUPANI
konsep halal dan haram
dari sudut pemakanan
dan pekerjaan dengan
merujuk pelbagai
sumber sebagai
menyokong hujah anda.

2
5 Buat ulasan berdasarkan
video-video di YouTube,
isu-isu semasa, artikel-
artikel kekeluargaan
berkaitan tajuk-tajuk di
bawah:

Pembentukan Keluarga 6/2/17


Muslim
Ahmad Hamdan Isa
Peranan Lelaki dalam 10/2/17
Institusi Keluarga

Azrin Mamat
Peranan Wanita dalam 13/2/17
Institusi Keluarga

6 Menggunakan peta i- Amir Jauhari 17/2/17


THINK ( Double Bubble Jamaluddin
Map); huraikan
perbezaan antara akhlak

dan moral dalam


kehidupan seharian.

Menggunakan peta i-
THINK ( Tree Map );
hurai dan kategorikan
sifat-sifat mahmudah
serta mazmumah.

Jelaskan konsep ummah


dan ukhuwwah dari
sudut kepimpinan dan M. Amirul Ashraf 20/2/17
adab-adab perjuangan Zakaria
dengan merujuk
sekurang-kurangnya 3
sumber bacaan/ rujukan.

3
6 Pembentangan dalam M. Azri Zainudin 24/2/17
bentuk power-point;
analisis sekurang-
kurangnya 3 isu-isu
semasa yang berlaku
dalam aspek :
Sosial
Ekonomi
Politik

7 Menggunakan peta i- M. Syaheem Rozalee


THINK ( Flow Map),
rumuskan kronologi 27/2/17
Peristiwa Penghijrahan
Rasulullah SAW serta
senaraikan 3 pengajaran
dari peristiwa tersebut.

7 Kandungan Piagam M. Syujaie Badrul 3/3/17


Madinah Hisham
Konsep kepimpinan
Islam

8 Bincangkan definisi Nor Azwa Nadhira 6/3/17


khalifah dengan
merujuk sekurang-
kurangnya 3 sumber
bacaan/ rujukan serta
bincangkan perkaitannya
dengan kehidupan
manusia seharian.

Menggunakan peta i-
THINK ( Bubble Map ),
huraikan peranan
khalifah dalam

-Perkara amar makruf Nurhazwani Zain Alwi 10/3/17


serta mencegah
kemungkaran.
-Menjaga agama
-Menjaga diri dan
keluarga.

8 Peranan Khalifah Nurul Afini Marzuki 13/3/17


menjaga Agama.

4
Peranan Khalifah
menjaga diri dan
keluarga