Anda di halaman 1dari 8

Perancangan Strategik SJK(T) Dengkil 2017-2020

PELAN STRATEGIK SJK(T) DENGKIL


TAHUN 2017-2020

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/01
Bidang Keutamaan
Kurikulum dan Pentaksiran
PPPM
KPI Pengarah/PPD/Sek Peningkatan Peratus Murid Tahap 1 Menguasai Kemahiran Literasi dan Numerasi semasa 3 tahun di Tahap 1
Sektor/PPD/Sekolah SJK(T) Dengkil
Bidang/Unit Program Pemulihan Khas/LINUS

TERAS SASARAN
ISU-ISU PELAN
STRATEG STRATEGI KPI
STRATEGIK TINDAKAN TOV 2017 2018 2019 2020
IK
(Berdasark (Huraian (Berdasarkan 11 (Berdasarkan (Pernyataan
an 4 teras isu/masalah anjakan PPPM atau 25101 inisiatif indikator yang Saringa
strategik) tentang BK atau fungsi atau pelan boleh diukur) n2
fungsi organisasi/SWOC) tindakan di 2016
organisasi) JPN/PPD/Sekolah)

1. Pencapaian Pencapaian Meningkatkan Tahun 1 BM - 63% BM - 90% BM - 90% BM - 95% BM - 100%


LINUS belum penguasaan LINUS peratus murid LBM 90% Thn 1
BI- 87% BI- 90% BI- 90% BI- 90% BI- 90%
NUM - NUM - NUM - NUM - NUM -
melepasi target terbaik selaras menguasai LBI - 67% 93% 95% 95% 95% 95%
peringkat dengan target LINUS NUM - 90%
kebangsaan kebangsaan BM - 87% BM - 95% BM - 95% BM - 100% BM - 100%
BI - 87% BI - 90% BI - 95% BI - 97% BI - 100%
TAHUN 2 Thn 2 NUM - NUM - NUM - NUM - NUM -
LBM 95% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Masih Mengurangkan Meningkatkan LBI - 83% Thn 3 BM - 93% BM - BM - 100% BM - 100% BM - 100%
terdapat bilangan pelajar tidak bilangan murid BI - 91% 100% BI - 100% BI - 100% BI - 100%
NUM - 95%
murid Tahun menguasai 3M yang menguasai NUM - BI - 100% NUM - NUM - NUM -
95% NUM - 100% 100% 100%
1 dan 2 yang 3M
TAHUN 3 100%
belum
LBM 100%
menguasai
LBI - 100%

e] 1
Perancangan Strategik SJK(T) Dengkil 2017-2020

TERAS ISU-ISU PELAN SASARAN


STRATEG STRATEGI KPI
STRATEGIK TINDAKAN TOV 2017 2018 2019 2020
IK
NUM 100%

kemahiran
asas 3M

PELAN TAKTIKAL

e] 2
Perancangan Strategik SJK(T) Dengkil 2017-2020

TAHUN 2017

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/02
Bidang Keutamaan
Kurikulum dan Pentaksiran
PPPM
KPI Pengarah/PPD/Sek Peningkatan Peratus Murid Tahap 1 Menguasai Kemahiran Literasi dan Numerasi semasa 3 tahun di Tahap 1
Sektor/PPD/Sekolah SJK(T) DENGKIL
Bidang/Unit Kurikulum (LINUS/PEMULIHAN KHAS)
Strategi 1. Mengurangkan bilangan murid Linus & Linus tegar

Pengurusan
Bi Tarikh/ Kos / Sasaran
Program/Projek Objektif T/jawab KPI TOV Risiko / Pelan
l Tempoh Sumber (ETR)
Kontigensi
1 Saya Pandai Baca Murid dapat Guru Januari - Modul
(Bacaan Pagi) mengeja dan Pemulihan Oktober bacaan / Bilangan murid
membaca Khas buku cerita tahu membaca
dengan betul bergred dapat
mengikut suku ditingkatkan.
kata.

2 Dengar Cerita Saya Murid dapat Guru Hari Isnin Kad Cerita Bilangan murid
(Literasi BM & BI) bertutur dalam Pemulihan setiap Mudah bertutur dalam
BM & BI Khas, Guru MP minggu Bahasa Malaysia
dengan betul dan Bhs
dan lancar Inggeris dapat
ditingkatkan

3 Program LINUS Sifar % murid Guru Januari - Modul 100% murid


menguasai Pemulihan Oktober bacaan menguasai
LINUS dapat Khas, Guru LINUS
mencapai KPI LINUS
kebangsaan

e] 3
Perancangan Strategik SJK(T) Dengkil 2017-2020

PELAN OPERASI TAHUN 2017

Sektor/PPD/Sekolah SJKT Dengkil JADUAL 3


Bidang/Unit LINUS2.0,Pemulihan Khas JPS/SJK-PS/03
Objektif Murid dapat mengeja dan membaca dengan betul mengikut suku kata.
Program/Projek Saya Pandai Baca
Tarikh/Tempoh Januari - Oktober
Kumpulan Sasaran Murid LINUS dan Pemulihan Khas
Tanggungjawab Guru Pemulihan Khas
Proses Kerja 1. Menyediakan modul bacaan
2. Memantau murid secara individu dan berkumpulan.

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan
baikan program (semasa dan akan datang).
Program ini berimpak tinggi dan akan diteruskan
Program ini perlu diteruskan dengan penambahbaikan
Program ini tidak berimpak dan tidak akan diteruskan

Catatan:

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

e] 4
Perancangan Strategik SJK(T) Dengkil 2017-2020

PELAN OPERASI TAHUN 2017

Sektor/PPD/Sekolah SJKT Dengkil JADUAL 3


Bidang/Unit LINUS2.0,Pemulihan Khas JPS/SJK-PS/03
Objektif Murid dapat bertutur dalam BM & BI dengan betul dan lancar
Program/Projek Dengar Cerita Saya (Literasi BM & BI)
Tarikh/Tempoh Hari Isnin (setiap minggu)
Kumpulan Sasaran Murid LINUS dan Pemulihan Khas
Tanggungjawab Guru Pemulihan Khas, Guru LINUS
Proses Kerja 1. Menyediakan kad bacaan
2. Murid bercerita semasa Perhimpunan Pagi dengan suara kuat dan jelas

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan
baikan program (semasa dan akan datang).
Program ini berimpak tinggi dan akan diteruskan
Program ini perlu diteruskan dengan penambahbaikan
Program ini tidak berimpak dan tidak akan diteruskan

Catatan:

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

PELAN OPERASI TAHUN 2017

e] 5
Perancangan Strategik SJK(T) Dengkil 2017-2020

Sektor/PPD/Sekolah SJKT Dengkil JADUAL 3


Bidang/Unit LINUS2.0,Pemulihan Khas JPS/SJK-PS/03
Objektif % murid menguasai LINUS dapat mencapai KPI kebangsaan
Program/Projek Program LINUS Sifar
Tarikh/Tempoh Januari - Oktober
Kumpulan Sasaran Murid LINUS dan Pemulihan Khas
Tanggungjawab Guru Pemulihan Khas, Guru LINUS
Proses Kerja 1. Menyediakan modul bacaan
2. Memantau murid secara individu dan berkumpulan.
3. Memastikan murid dapat menyelesaikan modul sehingga selesai Program LINUS Sifar

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan
baikan program (semasa dan akan datang).
Program ini berimpak tinggi dan akan diteruskan
Program ini perlu diteruskan dengan penambahbaikan
Program ini tidak berimpak dan tidak akan diteruskan

Catatan:

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM TAHUN 2017

e] 6
Perancangan Strategik SJK(T) Dengkil 2017-2020

Sekolah Sekolah Kebangsaan KLIA JADUAL 4


Bidang/Unit Kurikulum JPS/SJK-PS/04
Bil Program/Proje Tempoh Tarikh Penilaian
Cadangan
k Pelaksanaa Pemantaua Keberkesanan Catatan
Penambahbaikan
n n Program
1

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2017-2020

e] 7
Perancangan Strategik SJK(T) Dengkil 2017-2020

Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk Pendidikan Berkualiti Insan JADUAL 5
VIS Terdidik Negara Sejahtera
ISI Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi JPS/SJK-
Negara I
PS/05
Sektor/PPD/Sekolah SEKOLAH KEBANGSAAN KLIA

Bidang/Unit
Sasaran Prestasi Prestasi Sebenar (Pertengahan & Akhir Tahun)
Pelan Tindakan KPI 201 201 201 202
TOV 2017 2018 2019 2020 Catatan
7 8 9 0

Ulasan:

Laporan Disediakan Oleh: Tandatangan:

e] 8