Anda di halaman 1dari 2

PK15 - 1

MAKLUM BALAS MINIT MESYUARAT

Nama Mesyuarat : Minit Mesyuarat Panitia Sains Bil 1/2017 Daerah Hulu Selangor
Tarikh : 1 Februari 2017
Tempat : Bilik Bicara pendeta Zaba(PPDHS)
MUKA
PARA PERKARA TINDAKAN MAKLUM BALAS
SURAT
3 4.2 KP Sains juga dikehendaki menyediakan Ketua Panitia
Perancangan Strategik panitia masing-masing .
TOV adalah dari keputusan UPSR 2016.

4 4.6 Senarai semak pengurusan panitia perlu Ketua Panitia


dilengkapkan dan dihantar selepas tamat
mesyuarat. Bagi sekolah yang belum melengkapkan
senarai semak panitia perlu menghantar selewat-
lewatnya pada 6 Februari 2017 untuk perhatian
Puan Suraya bin Karim, Pen PPD Sains dan
Matematik (Rendah).
4 4.7 Pertandingan Bilik Sains Sekolah Rendah Negeri Ketua Panitia
Selangor Tahun 2017.Sehubungan dengan itu PPD
Hulu Selangor memohon semua sekolah membuat
penilaian kendiri terlebih dahulu dengan melengkap
dan mengembalikan borang instrument tersebut
sebelum atau pada 10 Februari .Penilaian di
peringkat Daerah ke sekolah yang telah disenarai
pendek akan dilaksanakan bermula 13 hingga 24
Februari 2017.

5 4.8.2.4 Program Kem Kembara Sains perlu dilaksanakan dan Penyelaras Kem
SK Lembah Beringin akan menjadi tuan rumah pada Kembara sains
program tersebut. Ketua Panitia Sains SK
Lembah Beringin

Disediakan oleh :
Urus setia Panitia Matematik
Tarikh: 16 Februari 2017
Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1 Februari 2015 - Keluaran 03 | Pindaan 00
Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1 Februari 2015 - Keluaran 03 | Pindaan 00