Anda di halaman 1dari 3

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LAKI-LAKI METHODIST

Tel: 20782293

JALAN HANG JEBAT, 50150 KUALA LUMPUR Ruj. Kami : mbsskl/06/04/005/T1

Tarikh: 2 FEB 2017

JADUAL UJIAN SELARAS TINGKATAN EMPAT, 2017

TARIKH WAKTU MATA PELAJARAN MASA PENGAWAS


03.03.2017 0830 - 1030 IGCSE English 3 2 Jam 4 K :RA/AFAM/VR
( Khamis ) (Set 1 & Set 2) 4 C :RH/AF/NAK

07.03.2017 0850 1050 Bible Knowledge 2 jam 4 K :YLY/NMT/RA/ KIJ/VR/KPL/NAR


(Selasa) 1055 1120 Rehat 4 C :CM/AFAM/VR/WKT/ECL/RB
1220 1420 Literature in English 2 jam 4 M:KPL/ARM/RH/NAR/AMN/NFM
1220 1420 Kesusasteraan Tamil 2 jam 4 A :NNS/TPC/MHH/NAW/MRMN/SFA
4 W:RV/NFM/KAH/NS/NAK/SOR/NS
1420 1430 Pembersihan Kelas
4 P :AI/NAR/RRR/PD/RH/RV/KIJ
08.03.2017 0800 1000 Bahasa Melayu 2 jam 4 K :KIJ/TPC/VR/VR/NAR/NRH
(Rabu) 1055 1120 Rehat 4 C :MAB/LET/ FG/RH/AF/VR/MAS
1220 1420 Pendidikan Islam 2 jam 4 M:AMN/NS/NS/RH
1220 1420 Pendidikan Moral 2 jam 4 A :SSK/NZ/NSNNS/SFA/CM
4 W:ARH/NMT/SOR/KAH/NS/CM
1420 1430 Pembersihan Kelas
4 P :PD/MHH/HAD

09.03.2017 0800 1000 Bahasa Cina 2 jam 4 K :RA/AFAM/VR/YLY/VR/NAR/NRH


(Khamis) 0800 1000 Bahasa Tamil 2 jam 4 C :RH/AF/NAK/CM/LET/VR/NAR/MAS/FG
0800 1000 Tassawur Islam 2 jam 4 M:NFM/YSG/RA/KPL/NS/KAH/IH
1055 1120 Rehat 4 A :MHH/KLY/MAB/KJ/NZ/TPC/SFA
4 W:SOR/NAW/RRR/NFM/NMT/SZD/NS
1220 1420 Fizik 2 jam
4 P :NAR/MHH/KPL/AI/HAD/RH/PD
1220 1420 Sains 2 jam
1420 1430 Pembersihan Kelas

10.03.2017 0800 1000 Bahasa Inggeris 2 jam 4 K :YSG/NMT/TPC/KIJ/MAS/VR


(Jumaat) (Duduk mengikut kelas set) 4 C :AF/VR/RB/ECL/FG
1030 1055 Rehat 4 M:RH/NFM/RA/NNS/YSG/NS
1125 1225 Literasi Komputer 2 jam 4 A :MRMN/SSK/AFAM/KLY/PD
4 W:NS/NS/NAK/NAW/NFM
1125 1235 Pembersihan Kelas
4 P :RH/RV/MHH/KIJ/PD/NAR

13.03.2017 0800 1000 Matematik Tambahan 2 jam 4 K :NMT/KIJ/NRH/YSG/VR/VR/NNS


(Isnin) 1055 1120 Rehat 4 C :AF/EKT/RH/NAK/FG/MAB
1220 1420 Kimia 2 jam 4 M:IH/RH/NAR/NS/KAH
1220 1420 Ekonomi Asas 2 jam 4 A :SFA/MAB/NAW/PD/MRMN
4 W:NS/SOR/NS/NFM/ARH/NAK
1420 1430 Pembersihan Kelas
4 P :NAR/MHH/KPL/KIJ/RV

14.03.2017 0800 1000 Prinsip Akaun 2 jam 4 K :YLY/NMT/RA/ KIJ/VR/KPL/NAR


(Selasa) 0800 1000 Sains Komputer 2 jam 4 C :CM/AFAM/VR/WKT/ECL/RB
1055 1120 Rehat 4 M:KPL/ARM/RH/NAR/AMN/NFM
1220 1420 Biologi 2 jam 4 A :NNS/TPC/MHH/NAW/MRMN/SFA
4 W:RV/NFM/KAH/NS/NAK/SOR/NS
1220 1420 Perniagaan 2 jam
4 P :AI/NAR/RRR/PD/RH/RV/KIJ
1420 1430 Pembersihan Kelas
15.03.2017 0800 1000 Sejarah 2 jam 4 K :KIJ/TPC/VR/VR/NAR/NRH
(Rabu) 1055 1120 Rehat 4 C :MAB/LET/ FG/RH/AF/VR/MAS
1320 1420 Pendidikan Jasmani dan 1 jam 4 M:AMN/NS/NS/RH
Kesihatan 4 A :SSK/NZ/NSNNS/SFA/CM
1420 1430 Pembersihan Kelas 4 W:ARH/NMT/SOR/KAH/NS/CM
4 P :PD/MHH/HAD

16.03.2017 0745 1045 Pendidikan Seni Visual 3 jam 4 K :RA/AFAM/VR/YLY/VR/NAR/NRH


(Khamis) (Amali) 4 C :RH/AF/NAK/CM/LET/VR/NAR/MAS/FG
1055 1120 Rehat 4 M:NFM/YSG/RA/KPL/NS/KAH/IH
1220 1420 Geografi 2 jam 4 A :MHH/KLY/MAB/KJ/NZ/TPC/SFA
4 W:SOR/NAW/RRR/NFM/NMT/SZD/NS
Pembersihan Kelas
4 P :NAR/MHH/KPL/AI/HAD/RH/PD
1420 1430
17.03.2017 0800 1000 Matematik 2 jam 4 K :YSG/NMT/TPC/KIJ/MAS/VR
(Jumaat) 1030 1055 Rehat 4 C :AF/VR/RB/ECL/FG
1125 1225 Pendidikan Sivik & 1 jam 4 M:RH/NFM/RA/NNS/YSG/NS
Kewarganegaraan 4 A :MRMN/SSK/AFAM/KLY/PD
4 W:NS/NS/NAK/NAW/NFM
1125 1235 Pembersihan Kelas
4 P :RH/RV/MHH/KIJ/PD/NAR

*Peperiksaan bagi mata pelajaran Bahasa Cina dan Bahasa Tamil akan dijalankan mengikut kelas masing-masing.

PERHATIAN:

1. Peperiksaan Bahasa Inggeris/IGCSE diadakan di kelas set masing-masing.


2. Peperiksaan PSV (Amali) : Guru perlu memastikan 2 buah baldi disediakan sebelum memulakan peperiksaan.
Satu baldi diisi dengan air bersih dan satu baldi dikosongkan untuk pelajar menuang air kotor.

TINDAKAN GURU :

1. Membaca peraturan peperiksaan yang terdapat di dalam jadual peperiksaan kepada pelajar pada hari pertama
peperiksaan.
2. Memastikan keadaan bilik/dewan peperiksaan adalah bersih sebelum memulakan kertas.
3. Memastikan pelajar duduk mengikut pelan kedudukan pelajar.
4. Mengisi dan melengkapkan borang kawalan peperiksaan dan borang kawalan kelas.
5. Membuat rondaan di sekitar bilik/dewan peperiksaan dan tidak boleh duduk semasa mengawas peperiksaan.
6. Tidak membuat kerja-kerja lain KECUALI mengawas peperiksaan.
7. Memastikan pelajar tidak duduk berkelompok semasa membuat ulang kaji.
8. Mengawasi peperiksaan dengan cermat untuk mengelakkan sebarang penipuan.
9. Memastikan pelajar tidak tidur semasa peperiksaan/ulang kaji .
10. Tidak dibenarkan menggunakan telefon bimbit untuk tujuan lain KECUALI atas sebab peperiksaan.
11. Mengutip semua kertas jawapan dan kertas soalan selepas tamat peperiksaan.
12. Mengutip semua kertas tulis (bersih atau telah diconteng) dan pulangkan ke bilik cetakan.
13. Memastikan murid membersihkan kelas sebelum bersurai.
14. Memastikan lampu, kipas dan penghawa dingin ditutup sebelum bersurai.

TINDAKAN PELAJAR :
1. Hadir untuk menduduki peperiksaan atau mengulang kaji di dalam kelas masing-masing.
2. Setiausaha kelas menyediakan pelan kedudukan pelajar mengikut angka giliran/abjad dan ditampalkan pada
papan notis kelas.
3. Memastikan peralatan lukisan, kain lap dan surat khabar dibawa untuk mengalas meja semasa peperiksaan PSV
(Amali). Jika meja atau lantai kotor, pelajar dikehendaki membersihkan lantai atau meja tersebut dengan segera.
Peralatan lukisan yang telah digunakan perlu dibungkus dan dibawa balik ke rumah untuk dibersihkan. Pelajar
membawa kain buruk untuk mengelap meja atau lantai yang basah.
4. Sekiranya tidak hadir menduduki peperiksaan, pelajar dikehendaki membawa sijil sakit ke sekolah atau ibu bapa
pelajar dikehendaki membawa surat ketidakhadiran ke sekolah. Markah akan direkodkan sebagai tidak hadir
(TH). Kegagalan membawa sijil/surat ketidakhadiran akan mengakibatkan pelajar mendapat markah 0.

PELAJAR DILARANG :
1. Keluar dari bilik/dewan peperiksaan sebelum tamat peperiksaan.
2. Membawa sebarang alatan telekomunikasi, bahan bacaan dan beg ke dalam bilik peperiksaan.
3. Memakai atau membawa jam tangan smart watch ke dalam bilik peperiksaan.
4. Tidur semasa peperiksaan/ulang kaji berlangsung.
5. Membawa masuk penutup kalkulator/sarung botol minuman/liquid paper ke dalam bilik/dewan peperiksaan.
6. Meniru, cuba meniru, membantu untuk meniru atau cuba berkomunikasi semasa peperiksaan. Hal ini akan
mengakibatkan pelajar mendapat markah 0. Pelajar yang dibuktikan kesalahannya dalam kes meniru, akan
DIBUANG SEKOLAH atau diminta BERTUKAR SEKOLAH dan semua jawatannya akan DILUCUTKAN.
Sebarang rayuan tidak akan dilayan.

Disediakan oleh : Disahkan oleh :

____________________ ____________________

(Pn Noraziah binti Kassim@Aziz) (En Wong Chee Kheon)


Penyelaras Tingkatan 4 Pengetua