Anda di halaman 1dari 2

Analisis Keputusan PKSR Peperiksaan Pertengahan Tahun 2016

Nama Sekolah :SK Lubok Pelaie, Sibu Kelas : 4 / 5 / 6 Tarikh Ujian : 18 Mei 2016 Hingga 24 Mei 2016.

BM BI

Jum. M
Mata Pelajaran MM DST PM BIB PSV SEJ RBT TMK DM PK PJ

Ked.
Bil Pen. Pem. Pen. Pem.
Nama Murid M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M | M G M G M G M G
1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0
2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0
3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0
4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0
5 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0
6 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0
0 F
40 E
50 D
60 C
*ini sudah auto kira dan auto gred 70 B
Cuma tak dapat nak 85 A
kenalpasti kenapa gred D
sudah mula berwarna merah.
Jum. Gred A Gred B Gred C Gred D Jum. A, B, C & D Gred E Jum. E
Mata Pelajaran
Murid Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
Bahasa Malaysia ( Pen. ) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!
Bahasa Malaysia ( Pem. ) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!
Englsih Language (Pen.) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!
English Language (Pem.) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!
Matematik #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!
Sains #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!

Nama Guru Mata Pelajaran Diajar Tandatangan

BAHASA MALAYSIA
BAHASA INGGERIS
MATEMATIK
SAINS

Tandatangan Guru Kelas : Disahkan Oleh :

.. ..
( MOHD IDUAN BIN MASRI ) ( PHILIP RANGKONG )
Guru Besar

Cop Sekolah