Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu

Kelas : 2B,2J,2U,2H

Tarikh (Hari) : 17/2/2016 (Rabu)

Masa : 1.00 2.00pm

Bilangan Murid : ____/10

Kumpulan 1 Kumpulan 2
Nama Murid

Tajuk Perkataan KVK+KV Perkataan KVK+KV


Kemahiran 1. Menyebut nama 1. Menyebut nama
benda dalam gambar benda dalam gambar
yang ditunjukkan yang ditunjukkan
oleh guru. oleh guru.
2. Menulis perkataan 2. Menulis perkataan
berdasarkan gambar. berdasarkan gambar.
Pengetahuan Sedia Ada Murid dapat membaca Murid dapat membaca
perkataan KVK+KV perkataan KVK+KV
Hasil Pembelajaran Pada akhir pembelajaran, murid dapat
1. Menyebut 3 1. Menyebut 4
daripada 5 nama daripada 5 nama
benda dalam gambar benda dalam gambar
dengan betul secara dengan betul secara
individu. individu.
2. Menulis perkataan 2. Menulis perkataan
KVK+KV 3 daripada 5 KVK+KV 4 daripada
perkataan dengan 5 perkataan dengan
betul secara betul secara
kumpulan dalam kumpulan dalam
permainan permainan
pengukuhan. pengukuhan.
Bahan Bantu Mengajar Roda impian slaid Roda impian slaid
power point, computer, power point, computer,
lcd, lembaran lcd, lembaran
kerja,papan putih kecil. kerja,papan putih kecil
Penerapan Nilai Kesabaran, kerjasama, ketekunan
Kemahiran Berfikir Membanding dan membeza, meneliti bahagian
dan keseluruhan.

Langkah/Fasa Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan


Masa (Min) KB, Nilai,
BBM
Set Induksi 1. Guru mengucapkan selamat dan BBM:Roda
5 min bertanya khabar semua murid. impian
2. Guru menunjukkan roda impian.Roda
impian ini mengandungi gambar nama
benda yang hendak dipelajari.

Guru:Murid-murid , dah bersedia


untuk belajar.
Murid: ya, cikgu

Kumpulan 1 Kumpulan 2

Langkah 1 1. Murid belajar dengan computer. BBM:Komputer


Penyampaian 2. Murid membunyi 5 perkataan , slaid power
15 min KVK+KV melalui komputer. point.
3. Slaid power point beranimasi.

Perkataan
A) baldi
B) kunci
C) lampu
D) pintu
E) sinki

Langkah 2 1. Guru menerangkan peraturan BBM:Roda


Pengukuhan permainan roda impian. impian, kad kad
15 min -Secara bergilir-gilir, murid-murid huruf, manila
memusing roda impian . kad.
- selepas itu, murid perlu menjawad Nilai:
soalan yang terdapat di atas roda Kesabaran,
impian. kerjasama.
-Sebagai contoh, murid memusing
roda impian dan berhenti di kotak
tulis perkataan yang disebut oleh
guru. Murid hendak menuliskan
perkataan tersebut di papan putih
yang disediakan oleh guru.
-kalau murid memusingkan roda impian
dan berhenti di kotak yang ada
gambar. Murid dikehendaki mencari
huruf untuk menjadi perkataan
tersebut dalam kumpulan.
Langkah 3 1. Guru 1. Guru BBM:Lembaran
(Optional) menyedarkan menyedarkan kerja
Penilaian lembaran kerja lembaran kerja Nilai ketekunan
2. Murid diminta 2. Murid diminta , berdikari.
membuat membuat latihan
latihan bersama-sama
bersama-sama 3. Guru memberi
3. Guru memberi bimbimgan jika
bimbimgan jika murid terdapat
murid terdapat kesalahan
kesalahan

Penutup 1. Guru merumuskan tajuk BBMKotak


pembelajaran bersama murid. hadiah.
2. Guru mengeluarkan semua hadiah.
Refleksi

Nama Penerangan Refleksi dan Perasaan Cadangan


Aktiviti Aktiviti Semasa Menjalankan Tindakan
Aktiviti