Anda di halaman 1dari 1

MODUL BIMBINGAN KELOMPOK

Bidang PKM
Tajuk
Objektif Pada akhir aktiviti bimbingan kelompok, murid dapat:


Sasaran Tahun)
Masa 15 Minit (10:55 AM 11:25PM)
Bahan Tiada
Langkah- Langkah 1 :
langkah
1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan perjalanan aktiviti

kepada semua murid.

2. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid mendengar dan

memerhatikan gerak laku yang dipaparkan oleh Guru Bimbingan

dan Kaunseling.

Langkah 2 :

Langkah 3 :

Penutup :

Rumusan
Falsafah