Anda di halaman 1dari 14

SEKOLAH KEBANGSAAN MERBAU, MIRI

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN JASMANI

KSSR TAHUN 4, 2017

Disediakan Oleh: Disemak Oleh: Disahkan Oleh:

(NOORHAIDIR SAHIM ) (MOHD ZARIR) (WAN KASSIM@WAN HABIB


Guru Pendidikan Jasmani Ketua Panitia BIN TUANKU HJ TAIBU )
Tahun 4 Panitia Pendidikan Jasmani Guru Besar
Sek. Keb. Merbau, Miri
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI
KSSR TAHUN 4 2017

CADANGAN
MINGGU ASPEK/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
AKTIVITI
1 Gimnastik Asas 1.1, 2.1 dan 5.1 1.1.1 Melakukan hambur tangan dari tempat tinggi dan mendarat ke tempat rendah.
03.01.2017 Ansur maju
- Hambur Tangan 2.1.1 Mengenal pasti penyerapan daya semasa mendarat dengan kedua-dua belah kaki. menghambur
06.01.2017
5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.

2 Gimnastik Asas 1.1, 2.1 dan 5.1 1.1.1 Melakukan hambur tangan dari tempat tinggi dan mendarat ke tempat rendah.
9.01.2017- Menghambur
13.01.2017 Hambur Tangan 2.1.1 Mengenal pasti penyerapan daya semasa mendarat dengan kedua-dua belah kaki. dengan bantuan
rakan atau guru
5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.

Gimnastik Asas 1.1, 2.1 dan 5.1 1.1.1 Melakukan hambur tangan dari tempat tinggi dan mendarat ke tempat rendah.
Menghambur sendiri
Hambur Tangan 2.1.1 Mengenal pasti penyerapan daya semasa mendarat dengan kedua-dua belah kaki. tanpa bantuan

5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.

3 Gimnastik Asas 1.2, 2.2 dan 5.1 1.2.1 Melakukan imbangan dengan pelbagai tapak sokongan dalam kumpulan kecil di atas bangku gimnastik.
16.01.2017 Imbangan 3 orang
- Imbangan 2.2.1 Menyatakan perkaitan antara luas tapak sokongan dengan kestabilan.
20.01.2017
5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.

Gimnastik Asas 1.2, 2.2 dan 5.1 1.2.1 Melakukan imbangan dengan pelbagai tapak sokongan dalam kumpulan kecil di atas bangku gimnastik.
Imbangan 3 orang
Imbangan 2.2.1 Menyatakan perkaitan antara luas tapak sokongan dengan kestabilan. atau lebih

5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.

4 Gimnastik Asas 1.2, 2.2 dan 5.1 1.2.2 Melakukan dirian tangan dengan sokongan.
23.01.2017 Teknik kereta sorong
- Dirian Tangan 2.2.1 Menyatakan perkaitan antara luas tapak sokongan dengan kestabilan.
27.01.2017
5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.

CUTI PERSEKOLAHAN
SEMPENA TAHUN BAHARU CINA (28-29.01.2017)
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI
KSSR TAHUN 4 2017

CADANGAN
MINGGU ASPEK/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
AKTIVITI
5 Gimnastik Asas 1.2, 2.2 dan 5.1 1.2.2 Melakukan dirian tangan dengan sokongan.
31.01.2017 Dirian tangan
- Dirian Tangan 2.7.1 Mengenal pasti lakuan servis menggunakan tangan,kaki dan alatan. dengan sokongan
03.02.2017 dinding atau rakan
5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya.

Gimnastik Asas 1.3, 2.3 dan 5.2 1.3.1 Bergayut dan mengayun pada palang dengan kedua-dua belah tangan menggunakan genggaman atas, bawah
dan campur. Bergayut dan ayun
Bergayut dan Ayun tangan genggam
2.3.1 Mengenal pasti genggaman yang sesuai mengikut arah ayunan. atas dan bawah

5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat dan tindakan yang berisiko semasa melakukan aktiviti yang mencabar.

CUTI PERSEKOLAHAN SEMPENA HARI WILAYAH (01.02.2017)


Gimnastik Asas 1.3, 2.3 dan 5.2 1.3.1 Bergayut dan mengayun pada palang dengan kedua-dua belah tangan menggunakan genggaman atas, bawah
dan campur. Bergayut dan ayun
Bergayut dan Ayun tangan genggam
2.3.1 Mengenal pasti genggaman yang sesuai mengikut arah ayunan. campur

5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat dan tindakan yang berisiko semasa melakukan aktiviti yang mencabar.

6 GImnastik Asas 1.4, 2.4 dan 5.2 1.4.1 Melakukan putaran roda.
06.02.2017 Menguji kekuatan
- Putaran roda 2.4.1 Mengenal pasti perubahan pusat graviti semasa melakukan putaran roda. tangan dan putaran
10.02.2017 dengan bantuan
5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran. rakan

Cuti Tahun Baru Cina (10.02.2017 12.02.2017)


7 GImnastik Asas 1.4, 2.4 dan 5.2 1.4.1 Melakukan putaran roda. Putaran roda
13.02.2017 sendirian
- Putaran roda 2.4.1 Mengenal pasti perubahan pusat graviti semasa melakukan putaran roda.
17.02.2017
5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.

Pergerakan Berirama 1.5, 2.5 dan 5.3 1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif bertema berdasarkan pergerakan mengikut muzik yang didengar.

Aksi Kreatif Saya 1.5.2 Melakukan pergerakan kreatif bertema yang direka cipta mengikut muzik yang didengar.

2.5.1 Mengenal pasti pergerakan yang sesuai dalam pergerakan kreatif bertema mengikut muzik yang didengar.

5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya.


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI
KSSR TAHUN 4 2017

CADANGAN
MINGGU ASPEK/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
AKTIVITI
8 Pergerakan Berirama 1.5, 2.5 dan 5.3 1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif bertema berdasarkan pergerakan mengikut muzik yang didengar.
20.02.2017
- Aksi Kreatif Saya 1.5.2 Melakukan pergerakan kreatif bertema yang direka cipta mengikut muzik yang didengar.
24.02.2017
2.5.1 Mengenal pasti pergerakan yang sesuai dalam pergerakan kreatif bertema mengikut muzik yang didengar.

5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya.

Pergerakan Berirama 1.5, 2.5 dan 5.4 1.5.2 Melakukan pergerakan kreatif bertema yang direka cipta mengikut muzik yang didengar.

Jom ke Sawah 2.5.1 Mengenal pasti pergerakan yang sesuai dalam pergerakan kreatif bertema mengikut muzik yang didengar.

5.4.2 Membentuk kumpulan semasa melakukan aktiviti.

9 Pergerakan Berirama 1.5, 2.5 dan 5.4 1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif bertema berdasarkan pergerakan mengikut muzik yang didengar.
27.02.2017
- Kembara Hutan 1.5.2 Melakukan pergerakan kreatif bertema yang direka cipta mengikut muzik yang didengar.
03.03.2017
2.5.1 Mengenal pasti pergerakan yang sesuai dalam pergerakan kreatif bertema mengikut muzik yang didengar.

5.4.2 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.

Pergerakan Berirama 1.5, 2.5 dan 5.4 1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif bertema berdasarkan pergerakan mengikut muzik yang didengar.

Robot Rabat 1.5.2 Melakukan pergerakan kreatif bertema yang direka cipta mengikut muzik yang didengar.

2.5.1 Mengenal pasti pergerakan yang sesuai dalam pergerakan kreatif bertema mengikut muzik yang didengar.

5.4.2 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.

10 Kemahiran Asas 1.6, 2.6 dan 5.2 1.6.1 Menghantar bola ke pelbagai jarak dan arah menggunakan alatan dan anggota badan yang dibenarkan.
06.03.2017 Permainan Menghantar bola
- (Kategri Serangan) 2.6.1 Mengenal pasti aplikasi daya semasa menghantar dan menerima bola pada pelbagai jarak. dengan tangan atau
10.03.2017 kaki
Menghantar bola 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

Kemahiran Asas 1.6, 2.6 dan 5.4 1.6.2 Menerima hantaran bola dari pelbagai jarak menggunakan alatan dan anggota badan yang dibenarkan.
Permainan Menerima hantaran
(Kategori Serangan) 2.6.1 Mengenal pasti aplikasi daya semasa menghantar dan menerima bola pada pelbagai jarak. dengan tangan atau
kaki
Menerima Hantaran 5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI

KSSR TAHUN 4 2017

CADANGAN
MINGGU ASPEK/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
AKTIVITI
11 Kemahiran Asas 1.6, 2.6 dan 5.1 1.6.3 Mengelecek bola dalam ruang yang ditentukan.
13.03.2017 Permainan Mengelecek bola
- (Kategori Serangan) 2.6.3 Mengenal pasti ruang yang sesuai untuk bergerak dengan bola. dengan tangan atau
17.03.2017 kaki
Mengelecek Bola 5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti.

Kemahiran Asas 1.6, 2.6 dan 5.4 1.6.4 Melakukan pergerakan mengadang dengan membayangi pergerakan lawan.
Permainan Mengadang rakan
(Kategori Serangan) 2.6.4 Mengenal pasti kedudukan pengadang yang sesuai semasa membayangi pergerakan pihak lawan.

Mengadang 5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


18.03.2017 26.03.2017

12 Kemahiran Asas 1.6, 2.6 dan 5.4 1.6.4 Memintas dan menguasai bola dari pihak lawan.
27.03.2017 Permainan
- (Kategori Serangan) 2.6.4 Mengenal pasti kedudukan pengadang yang sesuai semasa membayangi pergerakan pihak lawan.
31.03.2017
Memintas dan 5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.
Menguasai Bola

Kemahiran Asas 1.6, 2.6 dan 5.2 1.6.5 Melakukan takel untuk mendapatkan bola.
Permainan
(Kategori Serangan) 2.6.5 Mengenal pasti pemasaan yang sesuai untuk memintas dan takel.

Melakukan Takel 5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

13 Kemahiran Asas 1.6, 2.6 dan 5.2 1.6.5 Melakukan takel untuk mendapatkan bola.
03.04.2017 Permainan
- (Kategori Serangan) 2.6.5 Mengenal pasti pemasaan yang sesuai untuk memintas dan takel.
07.04.2017
Melakukan Takel 5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

Kemahiran Asas 1.6, 2.6 dan 5.2 1.6.6 Menjaring ke sasaran dari pelbagai arah dengan menggunakan alatan dan anggota badan yang dibenarkan.
Permainan
(Kategori Serangan) 2.6.2 Mengenal pasti perkaitan antara titik kontak dengan arah pergerakan bola.

Menjaring 5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI
KSSR TAHUN 4 2017

CADANGAN
MINGGU ASPEK/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
AKTIVITI
14 Kemahiran Asas 1.7, 2.7 dan 5.3 1.7.1 Melakukan servis atas bahu menggunakan tangan dan alatan. Servis
10.04.2017 Permainan menggunakan
- (Kategori Jaring) 2.7.1 Mengenal pasti titik kontak semasa melakukan servis, menerima dan menghantar bola. tangan atau raket
14.04.2017
Servis Atas Bahu 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

Kemahiran Asas 1.7, 2.7 dan 5.3 1.7.1 Melakukan servis atas bahu menggunakan tangan dan alatan.
Permainan
(Kategori Jaring) 2.7.1 Mengenal pasti titik kontak semasa melakukan servis, menerima dan menghantar bola.

Servis Atas Bahu 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

15 Olahraga Asas 1.10 1.10.3 Berlari dan melompat menggunakan kaki kanan dan mendarat menggunakan kaki kiri dan sebaliknya.
17.04.2017 (Kemahiran Asas
- Lompatan) 2.10.2 Mengenal pasti cara bahagian-bahagian badan yang boleh digunakan semasa mendarat dengan selamat.
21.04.2017
Berlari dan Melompat 5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.

Olahraga Asas 1.10 1.10.4 Berlari dan melompat melepasi halangan pada pelbagai aras.
(Kemahiran Asas
Lompatan) 2.10.3 Mengenal pasti bahagian-bahagian badan yang boleh digunakan semasa mendarat dengan selamat.

Berlari dan Melompat 5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.

16 Kemahiran Asas 1.7, 2.7 dan 5.3 1.7.2 Melakukan servis dengan menggunakan kaki.
24.04.2017 Permainan Servis
- (Kategori Jaring) 2.7.1 Mengenal pasti titik kontak semasa melakukan servis, menerima dan menghantar bola. menggunakan bola
28.04.2017 kecil
Servis Menggunakan 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.
Kaki
Kemahiran Asas 1.7, 2.7 dan 5.3 1.7.2 Melakukan servis dengan menggunakan kaki. Servis
Permainan menggunakan bola
(Kategori Jaring) 2.7.1 Mengenal pasti titik kontak semasa melakukan servis, menerima dan menghantar bola. takraw

Servis Menggunakan 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.
Kaki
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI
KSSR TAHUN 4 2017

CADANGAN
MINGGU ASPEK/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
AKTIVITI
17 Kemahiran Asas 1.7, 2.7 dan 5.3 1.7.3 Menerima servis menggunakan anggota badan dan alatan.
01.05.2017 Permainan
- (Kategori Jaring) 2.7.1 Mengenal pasti titik kontak semasa melakukan servis, menerima dan menghantar bola.
05.05.2017
Menerima Servis 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

Kemahiran Asas 1.7, 2.7 dan 5.3 1.7.3 Menerima servis menggunakan anggota badan dan alatan.
Permainan
(Kategori Jaring) 2.7.1 Mengenal pasti titik kontak semasa melakukan servis, menerima dan menghantar bola.

Menerima Servis 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

CUTI SEMPENA HARI PEKERJA (01.05.2017)

18 Kemahiran Asas 1.7, 2.7 dan 5.4 1.7.4 Melakukan gerak kaki ke pelbagai arah.
08.05.2017 Permainan
- (Kategori Jaring) 2.7.2 Mengenal pasti cara dirian yang betul untuk memulakan pergerakan ke pelbagai arah.
12.05.2017
Gerak Kaki 5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.

Kemahiran Asas 1.7, 2.7 dan 5.2 1.7.5 Melakukan pukulan pepat.
Permainan Pukulan pepat
(Kategori Jaring) 2.7.2 Mengenal pasti cara dirian yang betul untuk memulakan pergerakan ke pelbagai arah. menggunakan
tangan
Pukulan Pepat 5.2.4 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif.

CUTI SEMPENA HARI WESAK (10.05.2017)

19 Kemahiran Asas 1.7, 2.7 dan 5.2 1.7.5 Melakukan pukulan pepat.
15.05.2017 Permainan Pukulan pepat
- (Kategori Jaring) 2.7.2 Mengenal pasti cara dirian yang betul untuk memulakan pergerakan ke pelbagai arah. menggunakan raket
19.05.2017
Pukulan Pepat 5.2.4 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif.

Kemahiran Asas 1.7, 2.7 dan 5.2 1.7.6 Melakukan pukulan kilas. Pukulan kilas
Permainan menggunakan
(Kategori Jaring) 2.7.2 Mengenal pasti cara dirian yang betul untuk memulakan pergerakan ke pelbagai arah. tangan

Pukulan Kilas 5.2.4 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI
KSSR TAHUN 4 2017

STANDARD CADANGAN
MINGGU ASPEK/TAJUK STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN AKTIVITI
20 Kemahiran Asas 1.7, 2.7 dan 5.2 1.7.6 Melakukan pukulan kilas. Pukulan kilas
22.05.2017- Permainan menggunakan raket
26.05.2017 (Kategori Jaring) 2.7.2 Mengenal pasti cara dirian yang betul untuk memulakan pergerakan ke pelbagai arah.

Pukulan Kilas 5.2.4 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif.

Kemahiran Asas 1.7, 2.7 dan 5.2 1.7.7 Mengumpan bola dengan tangan dan kaki.
Permainan Teknik setting bola
(Kategori Jaring) 2.7.3 Mengenal pasti postur badan semasa mengumpan bola. tampar

Mengumpan Bola 5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


27.05.2017 11.06.2017

21 Kemahiran Asas 1.8, 2.8 dan 5.4 1.8.1 Membaling bola ke sasaran dengan tangan lurus mengikut arah pusingan jam.
12.06.2017- Permainan Balingan bola kecil
16.06.2017 (Kategori Memadang) 2.8.1 Menyatakan pergerakan tangan semasa melakukan balingan tangan lurus dan balingan sisi.

Membaling Bola-Arah 5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.


Pusingan Jam
Kemahiran Asas 1.8, 2.8 dan 5.2 1.8.3 Memukul bola dan bergerak ke kawasan yang ditetapkan. Memukul
Permainan menggunakan
(Kategori Memadang) 2.8.2 Mengenal pasti titik kontak pada bola dan alat pemukul semasa memukul dan menahan bola. pemukul plastik

Memukul Bola 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

CUTI SEMPENA NUZUL AL-QURAN (12.06.2017)

22 Kemahiran Asas 1.8, 2.8 dan 5.1 1.8.5 Membaling bola dengan gaya balingan sisi.
19.06.2017- Permainan
23.06.2017 (Kategori Memadang) 2.8.1 Menyatakan pergerakan tangan semasa melakukan balingan tangan lurus dan balingan sisi.

Membaling Bola-Gaya 5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.


Sisi
Kemahiran Asas 1.8, 2.8 dan 5.1 1.8.6 Menangkap bola dari arah sisi.
Permainan
(Kategori Memadang) 2.8.3 Mengenal pasti kedudukan tangan semasa menangkap bola dari arah sisi pada pelbagai aras.

Menangkap Bola-Arah 5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.


Sisi
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI
KSSR TAHUN 4 2017

CADANGAN
MINGGU ASPEK/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
AKTIVITI
23
26.06.2017 CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
- 04.07.2017-08.07.2017
30.06.2017
24 Olahraga Asas 1.9, 2.9 dan 5.2 1.9.1 Berlari dalam laluan lurus dan selekoh dengan pelbagai kelajuan.
03.07.2017 (Kemahiran Asas
- Berlari) 2.9.1 Mengenal pasti teknik berlari yang betul mengikut laluan dan kelajuan yang berbeza.
07.07.2017
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.
Berlari Lurus dan
Selekoh

25 Olahraga Asas 1.9, 2.9 dan 5.2 1.9.2 Berlari berganti-ganti pada satu jarak.
10.07.2017 (Kemahiran Asas
- Berlari) 2.9.2 Mengenal pasti jarak yang sesuai semasa memberi dan menerima alatan.
14.07.2017
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.
Berlari Berganti-Ganti

Olahraga Asas 1.9, 2.9 dan 5.2 1.9.3 Berlari beritma melepasi halangan secara berterusan. Berlari pelbagai
26 (Kemahiran Asas halangan
17.07.2017 Berlari) 2.9.1 Mengenal pasti teknik berlari yang betul mengikut laluan dan kelajuan yang berbeza.
-
21.07.2017 Berlari Beritma 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

27 Konsep Kecergasan 3.1, 4.1 dan 5.2 3.1.3 Mengira kadar nadi selepas melakukan aktiviti selama satu minit.
24.07.2017
- Mengira Kadar Nadi 4.1.3 Menyatakan hubung kait antara jantung yang cergas dengan kadar nadi pemulihan.
28.07.2017
5.2.1 Merekod data kecergasan.

28 Rekreasi dan 1.14, 2.14 dan 5.1 1.14.1 Mendirikan khemah pasang siap. Mengenal alatan
31.07.2017 Kesenggangan khemah
- 2.14.1 Mengenal pasti bahagian-bahagian khemah pasang siap.
04.08.2017 Mendirikan Khemah
5.1.3 Menggunakan alatan mengikut kegunaannya.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI
KSSR TAHUN 4 2017

CADANGAN
MINGGU ASPEK/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
AKTIVITI
29 Rekreasi dan 1.14, 2.14 dan 5.1 1.14.1 Mendirikan khemah pasang siap.
07.08.2017 Kesenggangan Memasang khemah
-11.08.2017 2.14.1 Mengenal pasti bahagian-bahagian khemah pasang siap.
Mendirikan Khemah
5.1.3 Menggunakan alatan mengikut kegunaannya.

30 Rekreasi dan 1.14, 2.14 dan 5.4 1.14.2 Melakukan aktiviti pandu arah berdasarkan mata angin.
14.08.2017 Kesenggangan
- 2.14.2 Mengaplikasikan pengetahuan mata angin untuk mencari arah.
18.08.2017 Pandu Arah
5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti.

Rekreasi dan 1.14, 2.14 dan 5.14 1.14.2 Melakukan aktiviti pandu arah berdasarkan mata angin.
Kesenggangan
2.14.2 Mengaplikasikan pengetahuan mata angin untuk mencari arah.
Pandu Arah
5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti.

31 Rekreasi dan 1.14, 2.14 dan 5.2 1.14.3 Bermain permainan tradisional seperti Ting-ting Gula Batu dan Laga Ayam.
21.08.2017 Kesenggangan
- 2.14.3 Mengenal pasti strategi yang boleh digunakan untuk mengekalkan imbangan dan daya tahan otot dalam
26.08.2017 Ting-ting Gula Batu permainan Ting-ting Gula Batu dan Laga Ayam.

5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif.


32 Rekreasi dan 1.14, 2.14 dan 5.2 1.14.3 Bermain permainan tradisional seperti Ting-ting Gula Batu dan Laga Ayam.
04.08.2017 Kesenggangan
- 2.14.3 Mengenal pasti strategi yang boleh digunakan untuk mengekalkan imbangan dan daya tahan otot dalam
08.09.2017 Laga Ayam permainan Ting-ting Gula Batu dan Laga Ayam.

5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif.

CUTI SEMPENA HARI KEBANGSAAN (31.08.2017)


CUTI SEMPENA HARI RAYA AIDILADHA (01-02.2017)
33 Komponen 3.6, 4.6 dan 5.4 3.6.1 Melakukan ujian kecergasan fizikal dengan menggunakan Bateri Ujian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Latihan Ujian
11.09.2017- Kecergasan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK). SEGAK
15.09.2017
Kecergasan Fizikal 3.6.2 Merekod keputusan Ujian SEGAK.

Latihan Ujian SEGAK 4.6.1 Membandingkan skor pencapaian diri dengan norma Ujian SEGAK.

5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI
KSSR TAHUN 4 2017

CADANGAN
MINGGU ASPEK/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
AKTIVITI
34 Komponen 3.6, 4.6 dan 5.2 3.6.1 Melakukan ujian kecergasan fizikal dengan menggunakan Bateri Ujian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan
18.09.2017 Kecergasan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK). Latihan Ujian
- SEGAK
22.09.2017 Kecergasan Fizikal 3.6.2 Merekod keputusan Ujian SEGAK.

Latihan Ujian SEGAK 4.6.1 Membandingkan skor pencapaian diri dengan norma Ujian SEGAK.

5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

Olahraga Asas 1.11, 2.11 dan 5.1 1.11.3 Membaling, melontar, melempar dan merejam pelbagai alatan dengan rotasi pinggul.
(Kemahiran Asas Membaling objek
Balingan) 2.11.1 Mengenal pasti perkaitan antara rotasi pinggul dengan jarak balingan, lontaran, lemparan dan rejaman. leper/ceper seperti
gelung besar/kecil
Melempar/Merejam 5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti.

35 Olahraga Asas 1.10, 2.10 dan 5.2 1.10.1 Berlari dan melompat menggunakan sebelah kaki dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki.
25.09.2017 (Kemahiran Asas
- Lompatan) 2.10.1 Mengenal pasti sudut lonjakan semasa melompat pada satu jarak atau ketinggian.
29.09.2017
Berlari dan Melompat 5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.

Olahraga Asas 1.10, 2.10 dan 5.2 1.10.3 Berlari dan melompat menggunakan kaki kanan dan mendarat menggunakan kaki kiri dan sebaliknya.
(Kemahiran Asas
Lompatan) 2.10.2 Mengenal pasti cara bahagian-bahagian badan yang boleh digunakan semasa mendarat dengan selamat.

Berlari dan Melompat 5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.

36 Olahraga Asas 1.10, 2.10 dan 5.2 1.10.4 Berlari dan melompat melepasi halangan pada pelbagai aras.
02.10.2017 (Kemahiran Asas
- Lompatan) 2.10.3 Mengenal pasti bahagian-bahagian badan yang boleh digunakan semasa mendarat dengan selamat.
06.10.2017
Berlari dan Melompat 5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.

Olahraga Asas 1.11, 2.11 dan 5.1 1.11.1 Membaling, melontar, melempar dan merejam pelbagai alatan dari posisi melutut dan duduk. Membaling objek
(Kemahiran Asas leper/ceper seperti
Balingan) 1.11.2 Membaling, melontar, melempar dan merejam pelbagai alatan dari posisi berdiri. gelung besar/kecil

Membaling/Melontar 2.11.2 Mengenal pasti perkaitan antara ketinggian pelepasan semasa membaling, melontar, melempar dan merejam Melontar bola kecil
dengan jarak. atau gelung

5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti.


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI
KSSR TAHUN 4 2017

CADANGAN
MINGGU ASPEK/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
AKTIVITI
37 Konsep Kecergasan 3.1, 4.1 dan 5.2 3.1.3 Mengira kadar nadi selepas melakukan aktiviti selama satu minit.
09.10.2017
- Mengira Kadar Nadi 4.1.3 Menyatakan hubung kait antara jantung yang cergas dengan kadar nadi pemulihan.
13.10.2017
5.2.1 Merekod data kecergasan.

Konsep Kecergasan 3.1, 4.1 dan 5.2 3.1.3 Mengira kadar nadi selepas melakukan aktiviti selama satu minit.

Merekod Data 4.1.3 Menyatakan hubung kait antara jantung yang cergas dengan kadar nadi pemulihan.
Kecergasan
5.2.1 Merekod data kecergasan.

38 Konsep Kecergasan 3.1, 4.1 dan 5.2 3.1.1 Melakukan aktiviti yang meningkatkan suhu badan, kadar pernafasan, kadar nadi dan keanjalan otot.
16.10.2017
- Meningkatkan Suhu 4.1.1 Mengenal pasti aktiviti memanaskan badan dan menyejukkan badan.
20.10.2017 Badan dan Kadar
Pernafasan 5.2.1 Merekod data kecergasan.

Konsep Kecergasan 3.1, 4.1 dan 5.2 3.1.1 Melakukan aktiviti yang meningkatkan suhu badan, kadar pernafasan, kadar nadi dan keanjalan otot.

Meningkatkan Kadar 4.1.1 Mengenal pasti aktiviti memanaskan badan dan menyejukkan badan.
Nadi dan Keanjalan
Otot 5.2.1 Merekod data kecergasan.

Konsep Kecergasan 3.1, 4.1 dan 5.2 3.1.2 Melakukan aktiviti menyejukkan badan.
39
23.10.2017 Menyejukkan Badan 4.1.2 Menerangkan kepentingan memanaskan badan dan menyejukkan badan.
-
27.10.2017 5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.

Komponen 3.3, 4.3 dan 5.3 3.3.1 Melakukan pelbagai senaman regangan pada otot paha, bahu, tangan dan bahagian atas badan dengan lakuan
Kecergasan yang betul.

Regangan 4.3.1 Menamakan otot-otot yang terlibat semasa regangan.

5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya.


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI
KSSR TAHUN 4 2017

CADANGAN
MINGGU ASPEK/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
AKTIVITI
40 Komponen 3.5, 4.5 dan 5.2 3.5.1 Mengukur ketinggian dan menimbang berat badan.
30.10.2017 Kecergasan
- 3.5.2 Merekod ukuran tinggi dan berat badan.
03.11.2017 Mengukur Tinggi dan
Menimbang Berat 4.5.1 Membanding berat dan tinggi sendiri dengan rakan dan carta pertumbuhan normal.
Merekod Data
Komposisi Badan 5.2.1 Merekod data kecergasan.

Komponen 3.2, 4.2 dan 5.2 3.2.1 Melakukan senaman meningkatkan kapasiti aerobik dalam suatu jangka masa yang ditetapkan.
Kecergasan Berlari jarak
4.2.1 Menyatakan kapasiti aerobik yang tinggi dapat membantu pemulihan pernafasan dan kadar nadi selepas sederhana
Kapasiti Aerobik senaman. Melompat tali
skipping
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

41 Komponen 3.4, 4.4 dan 5.2 3.4.1 Melakukan senaman seperti separa cangkung, ringkuk tubi separa, jengkit kaki setempat, lentik belakang ubah
06.11.2017- Kecergasan suai, hamstring curl, tekan tubi ubah suai, tekan tubi dan bangkit tubi berulang kali dalam jangka masa 20-30 saat.
10.11.2017
Daya Tahan dan 4.4.1 Menamakan otot-otot yang terlibat semasa melakukan senaman kekuatan dan daya tahan otot.
Kekuatan Otot
5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat dan tindakan yang berisiko semasa melakukan aktiviti yang mencabar.
Separa Cangkung

Komponen 3.4, 4.4 dan 5.2 3.4.1 Melakukan senaman seperti separa cangkung, ringkuk tubi separa, jengkit kaki setempat, lentik belakang ubah
Kecergasan suai, hamstring curl, tekan tubi ubah suai, tekan tubi dan bangkit tubi berulang kali dalam jangka masa 20-30 saat.
4.4.1 Menamakan otot-otot yang terlibat semasa melakukan senaman kekuatan dan daya tahan otot.
Daya Tahan dan 5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat dan tindakan yang berisiko semasa melakukan aktiviti yang mencabar.
Kekuatan Otot
Ringkuk Tubi Separa
42 Komponen 3.4, 4.4 dan 5.2 3.4.1 Melakukan senaman seperti separa cangkung, ringkuk tubi separa, jengkit kaki setempat, lentik belakang ubah
13.11.2017- Kecergasan suai, hamstring curl, tekan tubi ubah suai, tekan tubi dan bangkit tubi berulang kali dalam jangka masa 20-30 saat.
17.11.2017
Daya Tahan dan 4.4.1 Menamakan otot-otot yang terlibat semasa melakukan senaman kekuatan dan daya tahan otot.
Kekuatan Otot
5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat dan tindakan yang berisiko semasa melakukan aktiviti yang mencabar.
Jengkit Kaki
Setempat

Komponen 3.4, 4.4 dan 5.2 3.4.1 Melakukan senaman seperti separa cangkung, ringkuk tubi separa, jengkit kaki setempat, lentik belakang ubah
Kecergasan suai, hamstring curl, tekan tubi ubah suai, tekan tubi dan bangkit tubi berulang kali dalam jangka masa 20-30 saat.

Daya Tahan dan 4.4.1 Menamakan otot-otot yang terlibat semasa melakukan senaman kekuatan dan daya tahan otot.
Kekuatan Otot
5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat dan tindakan yang berisiko semasa melakukan aktiviti yang mencabar.
Lentik Belakang Ubah
Suai
43 Komponen 3.4, 4.4 dan 5.2 3.4.1 Melakukan senaman seperti separa cangkung, ringkuk tubi separa, jengkit kaki setempat, lentik belakang ubah
20.11.2017- Kecergasan suai, hamstring curl, tekan tubi ubah suai, tekan tubi dan bangkit tubi berulang kali dalam jangka masa 20-30 saat.
24.11.2017
Daya Tahan dan 4.4.1 Menamakan otot-otot yang terlibat semasa melakukan senaman kekuatan dan daya tahan otot.
Kekuatan Otot
5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat dan tindakan yang berisiko semasa melakukan aktiviti yang mencabar.
Hamstring Curl

Komponen 3.4, 4.4 dan 5.2 3.4.1 Melakukan senaman seperti separa cangkung, ringkuk tubi separa, jengkit kaki setempat, lentik belakang ubah
Kecergasan suai, hamstring curl, tekan tubi ubah suai, tekan tubi dan bangkit tubi berulang kali dalam jangka masa 20-30 saat.

Daya Tahan dan 4.4.1 Menamakan otot-otot yang terlibat semasa melakukan senaman kekuatan dan daya tahan otot.
Kekuatan Otot
5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat dan tindakan yang berisiko semasa melakukan aktiviti yang mencabar.
Tekan Tubi/ Bangkit
Tubi

CUTI AKHIR TAHUN


25.11.2017 01.01.2018