Anda di halaman 1dari 26

PENGENALAN

Program Transisi Tahun Satu merupakan satu program yang bertujuan untuk membantu
murid menghadapi perubahan daripada pendidikan tidak formal di rumah atau tadika kepada
pendidikan lebih formal di Tahun Satu sekolah rendah. Dalam masa yang sama program ini juga
dapat memastikan agar semua murid Tahun Satu yang datangnya dari latar belakang, pengalaman
dan sosio ekonomi yang berbeza akan dapat memulakan proses pembelajaran di Tahun Satu pada
tahap pencapaian yang hampir sama.

Matlamat Program

Program Transisi Tahun Satu akan dapat :

1. Membimbing murid melalui fasa alam tadika kepada alam persekolahan secara formal.

2. Menyediakan dan membantu murid-murid menyesuaikan diri dengan situasi persekitaran,


guru-guru dan kawan-kawan baru dalam masa yang singkat.

3. Menarik minat murid untuk berasa seronok untuk datang ke sekolah untuk belajar.

Objektif

Di akhir program, murid-murid dapat:

1. Mengembangkan sosio-emosi dan menyesuaikan diri kepada persekitaran pembelajaran

yang formal.
2. Dapat mengenalpasti potensi dan minat murid dari awal sesi persekolahan dari segi

kognitif, kebolehan, kecenderungan dan keupayaan murid dalam sesuatu bidang atau

mata pelajaran.
3. Membimbing murid Tahun 1 berkaitan amalan, budaya dan adab ketika berada di

sekolah.
4. Mengeratkan hubungan dengan para guru supaya proses pembelajaran dapat

dilaksanakan dengan lancar dan berkesan.

TEMA PROGRAM

MINDA CERGAS MATA BERCAHAYA


1
MINDA CERGAS
Kemampuan murid-murid Tahun Satu membina dan mengaplikasikan kemahiran berfikir
secara aktif melalui aktiviti berkumpulan dan saling bantu membantu di antara satu
dengan lain serta penglibatan yang menyeluruh dalam aktiviti-aktiviti yang dirancang
awal lagi menunjukkan Minda Cergas. Dalam masa yang sama, murid-murid juga
diharapkan dapat meningkatkan perasaan ingin tahu mereka melalui aktiviti-aktiviti yang
mencabar serta bersesuaian dengan tahap umur dan pencapaian sedia ada. Selain dari itu
melalui aktiviti-aktiviti tersebut akan wujud proses komunikasi yang dapat meningkatkan
tahap keyakinan diri di kalangan murid di samping dapat memantapkan pemupukan nilai-
nilai murni yang ada atau yang dibawa dari pra sekolah.

MATA BERCAHAYA
Murid-murid Tahun Satu ini dapat merasakan satu keseronokan untuk terus belajar
bersama-sama dengan kawan-kawan, suasana, persekitaran dan guru-guru yang baru.
Semangat dan minat mereka akan terus meningkat dari masa ke semasa melalui aktiviti-
aktiviti yang disediakan tanpa menimbulkan sebarang permasalahan kepada sekolah, guru
mahupun ibu bapa atau penjaga mereka. Keadaan ini dapat diterjemahkan melalui mata
bercahaya mereka yang sentiasa bercahaya pada setiap masa dan ketika untuk
meneruskan proses pembelajaran mereka di Tahun Satu.

2
AHLI JAWATANKUASA
PROGRAM TRANSISI
TAHUN SATU 2017

PENGERUSI

En. Johnson Bin Yakut

NAIB PENGERUSI 1

Cik Raliah Bt. Mahmud

3
NAIB PENGERUSI 2

Puan Nurzamilah Abdullah

NAIB PENGERUSI 3

Cik Hartini Bt. Abdullah

PENYELARAS & SETIAUSAHA

Cik Bibi Nuraqma Bt. Latip

GURU MATA PELAJARAN TAHUN 1

Cik Bibi Nuraqma Binti Latip

Puan Nur Ain Syafika Tan Abdullah

Cik Hartini Bt. Abdullah

En. Sapuan B. Kaderi

En. Kong Nein Khong

En. Mohd. Safwan HAzim B. Aziddin

Pn. Theresa Bt. Sibun

BIDANG TUGAS GURU BAGI

PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU 2017

BIDANG TUGAS GURU-GURU MATAPELAJARAN

Memahami konsep dan tujuan Program Transisi

4
Menggunakan pelbagai pendekatan terhadap murid yang berbeza.
Membantu merancang aktiviti yang memenuhi keperluan JERI murid.
Merekod dan mengemaskinikan rekod pembelajaran 3M dan dalam aktiviti pra huruf, pra
nombor dan pra warna.
Membuat laporan dari semasa ke semasa kepada jawatankuasa mengenai perkembangan
setiap murid dalam mata pelajaran mereka.
Merangka strategi untuk menyelesaikan tahap penguasaan 3M murid yang berbeza.
Menyimpan hasil keputusan penilaian, pemerhatian dan ujian sepanjang tahun.
Menjaga dan mengemaskini sudut dan ruang mata pelajaran masing-masing.
Membuat dan membaiki ABM untuk dipamerkan di sudut atau ruang mata pelajaran.
Menyediakan rancangan tahunan bertema dan rangka aktiviti untuk minggu transisi.

BIDANG TUGAS GURU KELAS

Memahami konsep dan tujuan Program Transisi.


Menyediakan persekitaran kelas yang ada persamaan dengan tadika.
Melukis pelan bilik darjah.
Menyediakan sudut ruang mata pelajaran.
Menjaga dan memantau keceriaan dan kebersihan kelas berdasarkan garis panduan yang
diberikan.
Prihatin dan sentiasa menjaga kebajikan murid semasa di sekolah dan bertanggungjawab
kepada ibu bapa dan penjaga murid.
Menyediakan senarai bahan dan peralatan untuk kegunaan bilik darjah
Mengumpul maklumat untuk tujuan pengrekodan daripada ibu bapa atau penjaga murid.
Menyimpan rekod profil dan rekod kesihatan murid.
Membahagikan murid kepada kumpulan mengikut kecerdasan dan tahap kemampuan murid
selepas minggu transisi.
Mengumpul dan menyediakan laporan murid tentang penguasaan nilai, rutin dan peraturan
dalam bilik darjah secara berterusan.
Mengutip dan merekod yuran daripada ibu bapa dan penjaga.

BIDANG TUGAS GURU PENYELARAS TAHUN SATU

Merangka dan menyelaras aktiviti untuk tiga minggu (sepanjang Program Transisi
dijalankan).
Merancang aktiviti untuk hari pendaftaran, Majlis Suaikenal Tahun Satu 2017 dan Majlis
Penutupan Minggu Transisi 2015.
Mencari sumber kewangan untuk melaksanakan aktiviti yang hendak dirancang.
Mengumpul rekod serta laporan untuk dirumuskan kepada pihak pentadbir.

5
Mengemaskini fail perlaksanaan program transisi secara berterusan.
Membantu menyedia dan mengedar bahan edaran kepada ibu bapa penjaga.
Membantu memantau sepanjang perlaksanaan program.
Bertindak sebagai pakar rujuk.

BIDANG TUGAS SETIAUSAHA AJK KERJA

Mencatat minit mesyuarat dan taklimat yang dilakukan secara formal atau tidak.
Membantu merancang aktiviti untuk hari pendaftaran, minggu transisi, majlis suai kenal
murid Tahun Satu dan Majlis Penutup Minggu Transisi.
Menyedia dan mengedarkan aturcara bagi setiap majlis formal sepanjang program diadakan.
Mengedar surat edaran dan jemputan kepada pihak yang berkenaan.
Memastikan maklumat disampaikan jelas dan mendapat maklumbalas seperti yang
dikehendaki.
Menyimpan fail dan rekod perlaksanaan program.
Menyediakan laporan bertulis mengenai perlaksanaan program di akhir tahun.

SENARAI NAMA MURID TAHUN 1

6
RANCANGAN PROGRAM
TRANSISI
& GURU PENYAYANG TAHUN
SATU 2017
7
MINGGU 1
TEMA : SEKOLAH SAYA
Hari/ Tarikh Masa Perkara / Aktiviti Catatan/
1 0720 0730 1.1 Pendaftaran Guru Kelas
Isnin Mengambil kehadiran Tahun 1
Penerangan guru kelas tentang aktiviti yang
akan dijalankan sepanjang hari ini.

8
0730 0800 1.2 Perjumpaan dan Perhimpunan
Ucapan selamat datang oleh Guru Besar. GB
murid diperkenalkan dengan barisan guru- PK1
guru yang mengajar subjek Tahun 1 PKHEM
Murid bersalamanan dengan guru guru PK KK
yang terlibat. Semua Guru
Subjek Tahun 1

0800 0900 1.3 Aktiviti Suai Kenal Guru Subjek BM


murid berdiri dalam satu bulatan yang besar
saling bersalaman dan bertanya khabar Guru Penyelaras/
murid diagihkan dengan tag nama masing Guru Bimbingan
masing. & Kaunseling
Murid diminta mewarnakan nama masing
masing dalam kertas yang telah disediakan.

0900 1000 1.4 Lawatan sekitar kawasan sekolah


Bilik Guru Guru Subjek MT
Bilik Sumber
Dewan Makan RMT
Tandas
*guru diminta menerangkan tatacara dan
peraturan bagi setiap tempat yang dilawati.
*guru juga menerangkan tatacara murid
sewaktu rehat.

10.00 10.30 REHAT


1030 1130 1.5 Ice breaking Guru Subjek BI
murid menyanyikan lagu Good Morning
dan tepuk terima kasih.
murid menjalankan aktiviti nyanyian rasa
sayang dan sayang sekolah saya
murid diminta berbaris mengikut
ketinggian.
murid dipilih secara rawak untuk
menyatakan
nama kawan apabila guru tunjuk ke arah
sesiapa sahaja.

1130 1200 1.6 Aktiviti mewarna Guru Pemulihan


Sambungan aktiviti mewarna tag nama.
Murid membuat bulatan dan dipilih secara -membina
rawak untuk menyatakan nama kawan hubungan baik
mereka. sesama kawan.

9
1200 - 1300 1.7 Peraturan sekolah dipatuhi
murid diagihkan kepada 4 kumpulan Guru Subjek PM
melalui undian.
murid bergerak ke dalam kumpulan
masing-masing.
murid diminta melantik ketua dan dengar
arahan untuk setiap tugasan yang diberikan
.
murid diminta membentangkan hasil kerja
masing-masing.
setiap kumpulan diminta melukis satu
objek yang dilihat mengikut kertas undi
dan warnakan seperti yang terdapat di
sekitar kawasan sekolah seperti tandas,
bilik guru perpustakaan dan lain-lain.
Setiap kumpulan diminta menerangkan
peraturan setiap tempat tersebut.

Murid mengemas kelas, berbaris dan


bersalaman dengan guru sebelum pulang.

Hari / Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan
2 0720 0730 2.1 Pengurusan kelas Guru Kelas Tahun 1
Selasa ambil kedatangan
nyanyi lagu tema sayang sekolah saya
saling bersalaman dan tepukan bersatu

0730 0830 2.2 Aktiviti fizikal Guru Subjek PJ


berbaris ke dewan
nyanyian lagu NEGARAKU & IBU
PERTIWIKU
senamrobik dan permainan
tepuk terima kasih

*balik ke kelas masing-masing dengan teratur

2.3 Melawat kawasan sekolah Guru BM


0830 -1000 Stor Sukan
Pusat sumber
Bilik Pemulihan
Bilik Pendidikan Agama Islam

10
*Guru menerangkan peraturan dan tatacara
semasa berada di tempat tempat ini.
1000 -1030 REHAT
1030 1130 2.4 Mewarna Guru Subjek BI
Murid diberikan lembaran aktiviti iaitu
mewarnakan gambar. peralatan sukan Lembaran aktiviti
Murid yang diingatkan supaya mewarna
dengan cantik kerana hasil kerja yang
terbaik akan dipamerkan dan ditampal
didalam kelas.
1130 1230 2.5 Aktiviti LDK Guru Subjek Sains/
Murid diminta membuat barisan iaitu Guru Penyelaras
murid perempuan satu barisan, murid lelaki Program Transisi
satu barisan. Tahun 1(SF)
Murid mendengar arahan dari guru
sebelum menjalankan aktiviti.
Aktiviti dinamakan Duniaku Dunia
Baru
Perbincangan dengan murid tentang tujuan
aktiviti ini diadakan.
1230 1300 2.6 Nyanyian Guru Subjek PI
menyanyi lagu dan membuat aksi
guru mengingati bahan yang perlu dibawa
pada keesokan hari .
balik secara teratur
Hari / Masa Perkara / Aktiviti Catatan/
Tarikh bahan-bahan
3 0700 0800 3.1 Pengurusan Kelas Guru Kelas
Rabu ambil kedatangan dan berbaris di tapak Tahun Satu
perhimpunan/ di dalam kelas.
Penerangan guru kelas tentang aktiviti
yang akan dijalankan sepanjang hari ini.

0800-0900 3.3 Pergerakan Motor Halus Guru Subjek DST


murid mewarnakan gambar yang diberi Lembaran kerja
(Aktiviti Mewarna)
penggunaan warna yang sesuai
cara mewarna yang betul
mempamerkan hasil murid

0900 - 1000 3.4 Tatasusila dan adab Guru Subjek BI


tayangan video tentang menghormati
orang yang lebih tua, guru dan jiran Video
menyedarkan murid-murid kepentingan

11
menghormati kepada orang yang lebih
tua, guru dan jiran
1000 1030 REHAT

1030 1130 3.6 Dinamika kumpulan Guru Subjek MT


murid mendengar arahan guru untuk
aktiviti yang akan dijalankan.
murid diminta mencabut undi untuk
menentukan kumpulan masing masing.
murid bergerak dalam kumpulan dan
AKTIVITI BISIK
guru menerangkan kepentingan aktiviti
kepada murid.
1130 1230 3.7 Nyanyian Guru Subjek BM
membaca lirik lagu Negaraku dan
Ibu Radio dan lirik
Pertiwiku DAN LAGU SEKOLAH lagu
membimbing murid-murid menyanyi
dengan hormat dan tepat.
Murid mengemas kelas dan beratur untuk
balik.

Hari / Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan
4 0700 0730 4.1 Pengurusan kelas Guru Kelas Tahun 1
Khamis ambil kedatangan
nyanyi lagu tema

0730 0830 4.2 Aktiviti Mengingat Guru Subjek PJ


guru menunjukkan sepuluh benda dan
menyuruh murid menamakannya
sepuluh benda kemudian diletakkan dalam Kotak
satu kotak Sepuluh benda
guru meminta murid menyatakan 5 benda
yang dilihat dengan betul
memberi ganjaran kepada peserta

0830 1000 4.3 Aktiviti Estatika dan daya kreatif Guru Subjek MT
menggunting dan menampal gambar
berdasarkan arahan.

12
Menghias hasil kerja masing masing
Guru memilih hasil kerja terbaik.
1000 - 1030 REHAT
1030 1130 4.5 Menonton Video Guru Subjek BI
murid beratur dan bergerak ke makmal
komputer Komputer Riba
menyaksikan video yang ditayangkan LCD Skrin
guru mengemukakan soalan
murid memberi jawapan
penerapan nilai moral dalam video

1130 1230 4.6 Nyanyian Guru Subjek PM &


membaca lirik lagu Ibu Pertiwiku PK
Lagu kanak - kanak
balik secara teratur, (muzik dan radio)
bersalaman dengan guru

Hari / Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan
5 5.1 Pengurusan Kelas Guru Kelas
Jumaat ambil kedatangan dalam kelas Tahun 1
0700 0730

5.2 Pergerakan Motor Halus Guru Subjek DST


murid mewarnakan gambar yang diberi
penggunaan warna yang sesuai Lembaran kerja
0730 0830
cara mewarna yang betul
mempamerkan hasil murid

0830 0930 5.3 Susun Puzzle Guru Subjek BI


murid dibahagiakan dalam 4 kumpulan
melalui undian.
Setiap kumpulan diminta mendengar
arahan sebelum menjalankan aktiviti.
Setiap kumpulan akan diberikan sampul
surat dan diminta menyelesaikan puzzle
dalam masa yang ditetapkan.
Kumpulan yang paling cepat
menyelesaikan puzzle dianggap sebagai
pemenang.

13
5.4 Mengira Guru Subjek PM
Murid diminta pergi ke kawasan letak (SF)
kereta.
Murid diminta mencari nombor kereta
0930 1000
seperti yang disebut oleh guru.
Murid diminta menyatakan warna
kenderaan dalam kertas yang disediakan.
Murid yang paling cepat menjawab
dengan betul dikira sebagai pemenang.
5.5 Nyanyian Guru Subjek BM
Rasa sayang hey & DM
1030 1130 Sekolah saya
Lagu kanak kanak
Tepuk terima kasih
Murid mengemas kelas sebelum balik.

MINGGU 2

14
TEMA : DIRI SAYA
Hari/
Masa Perkara / Aktiviti Catatan/
Tarikh
6 0720 0730 1.1 Kehadiran Guru Kelas
Isnin Mengambil kehadiran Tahun 1
Penerangan guru kelas tentang aktiviti
yang akan dijalankan sepanjang hari ini.

0730 0800 1.2 Perhimpunan pagi


mendengar laporan dari GB, PK1, PK GB, PK1,
HEM dan PK KK PK HEM
dan PK
KK

0080 0830 1.2 Indahnya Duniaku Guru Subjek DSV


Murid dibawa ke sekitar kawasan
sekolah.
Murid diminta menyatakan apa yang
mereka lihat dan nampak.
murid diminta menyatakan ciptaan Tuhan
yang mereka dapat lihat di kawasan
sekitar sekolah.
Murid diberikan sekeping kertas untuk
melukis Permandangan yang mereka
lihat.

0830 0930 1.3 Mewarna Guru Subjek BM


Murid mewarna hasil kerja mereka
sewaktu kelas sebelum ini. Guru Penyelaras
Murid diminta mewarnakan dengan
cantik.
Lukisan tercantik akan ditampal didalam
kelas.

0930 1000 1.4 Adab & Peraturan


Murid diterangkan tentang adab ketika Guru Subjek MT
hendak ke tandas, bilik RMT dan ketika
waktu rehat.
Sesi soal jawab dengan murid.
Murid diminta berbaris sebelum keluar
kelas.
10.00 10.30 REHAT
1030 1130 1.5 Saya yang Bersopan Guru Subjek BI
Murid diminta membaca dialog yang
disediakan oleh guru.

15
Guru bersoal jawab dengan murid
tentang mengapa perlu bersopan.
Guru meminta murid memadankan
tuturkata yang sopan yang bersesuaian
dengan gambar yang ditunjukkan.

1130 1200 1.6 Nyanyian Guru Subjek BA


Menyanyi lagu Saya Bersih
Murid diminta menyatakan cara menjaga -amalkan kebersihan
kebersihan diri berdasarkan nyanyian diri.
tadi.

1200 - 1300 1.7 Mewarna dan melabel gambar.


Murid menyanyikan lagu Head- Guru Subjek DSV
shoulder-kness-and toes
Murid diberikan gambar anggota badan.
Murid diminta mewarnakan gambar dan
melengkapkan gambar bahagian anggota
badan.

Hari / Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan
7 0720 0730 2.1 Pengurusan kelas Guru Kelas Tahun 1
Selasa ambil kedatangan
nyanyi lagu tema sayang sekolah saya
saling bersalaman dan tepukan bersatu

0730 0830 2.2 Aktiviti fizikal Guru Subjek PJ

16
berbaris ke tapak perhimpunan dan BA
nyanyian lagu NEGARAKU & IBU
PERTIWIKU
senamrobik dan permainan
tepuk terima kasih

*balik ke kelas masing-masing dengan teratur

2. 3 Kotak beracun. Guru BM


0830-1000 Murid menyanyikan lagu hormati diri
Soal jawab tentang maksud lagu.
Permainan Kotak beracun. (10 situasi)
Murid diterangkan cara aktiviti ini
dijalankan.
.
1000 -1030 REHAT
1030 1130 2.4 Nilai rakan Guru Subjek BI
Murid diterangkan bagaimana aktiviti
dijalankan. Lembaran aktiviti
Murid diagihkan dengan 2 helaian
lembaran aktiviti Pertandingan Murid
terbersih.
Murid memilih dua orang rakan untuk
dinilai.
Cari murid terbersih di dalam kelas.
1130 1230 2.5 Teka silang kata. Guru Subjek PM/
Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan. Guru Penyelaras
Setiap kumpulan memilih nombor soalan Program Transisi
untuk menyelesaikan teka silangkata. Tahun 1
Kumpulan yang menjawab lebih banyak
betul dikira sebagai pemenang.
1230 1300 2.6 Nyanyian
menyanyi lagu dan membuat aksi Guru Subjek BA
Lagu saya rajin
guru mengingati bahan yang perlu dibawa
pada keesokan hari .
balik secara teratur

Hari / Masa Perkara / Aktiviti Catatan/


Tarikh bahan-bahan
8 0700 0800 3.1 Pengurusan Kelas Guru Kelas
Rabu ambil kedatangan para murid Tahun Satu
Penerangan guru kelas tentang aktiviti
yang akan dijalankan sepanjang hari ini.

17
0800-0900 3.3 LDK- Cita cita saya Guru Subjek PM &
Murid- murid bergerak dalam kumpulan BA
melalui cabutan undi.
Murid diterangkan cara aktiviti dijalankan.
Setiap kumpulan diminta menyatakan
tugas setiap cita-cita yang mereka dapat.
0900 - 1000 3.4 Mewarna Guru Subjek BI
Murid mewarna gambar kelas saya.
Murid diminta mewarna dengan cantik
dan kemas.
Hasil kerja terbaik akan ditampal di
dalam kelas.
1000 1030 REHAT

1030 1130 3.6 dinamika kumpulan Guru Subjek MT


murid mendengar arahan guru untuk
aktiviti yang akan dijalankan.
murid diminta mencabut undi untuk
menentukan kumpulan masing masing.
murid bergerak dalam kumpulan dan
AKTIVITI BISIK
guru menerangkan kepentingan aktiviti
kepada murid.
1130 1230 3.7 Nyanyian Guru Subjek BM
membaca lirik lagu Negaraku dan
Ibu Radio dan lirik
Pertiwiku DAN LAGU SEKOLAH lagu
membimbing murid-murid menyanyi
dengan hormat dan tepat.
Murid mengemas kelas dan beratur untuk
balik.

Hari / Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan
9 0700 0730 4.1 Pengurusan kelas Guru Kelas Tahun 1
Khamis ambil kedatangan
nyanyi lagu tema

0730 0830 4.2 Gigi Saya Guru Subjek PK &

18
Murid menyanyi sambil dibimbing oleh BI
guru.
Murid diajar cara menggosok gigi dengan
cara yang betul. Berus gigi &
Soal jawab tentang nama gigi dan gambar gigi
fungsinya secara ringkas.
0830 1000 4.3 Makanan berkhasiat Guru Subjek BI &
Murid diminta menggunting dan MT
menampal gambar makanan pada
lembaran aktiviti yang disediakan. Lembaran aktiviti
1000 - 1030 REHAT
1030 1130 4.5 Aktiviti kendiri Guru Subjek BM
Murid diminta mengisi maklumat tentang
diri dalam kertas yang disediakan.
Murid dipanggil secara rawak untuk
membaca dihadapan kawan-kawan.
1130 1230 4.6 Nyanyian Guru Subjek PM
membaca lirik lagu Ibu Pertiwiku
Lagu kanak - kanak (muzik dan radio)
balik secara teratur,
bersalaman dengan guru

Hari / Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan
10 0700 0730 5.1 Pengurusan Kelas Guru Kelas
Jumaat ambil kedatangan dalam kelas Tahun 1
Penerangan guru kelas tentang aktiviti
yang akan dijalankan sepanjang hari ini.

19
5.2 Mewarna Guru Subjek DST
murid mewarnakan gambar (yang
berkaitan dengan matapelajaran DST) Lembara kerja
yang diberi
0730 0830 penggunaan warna yang sesuai
cara mewarna yang betul
mempamerkan hasil murid

5.3 Susun Puzzle Guru Subjek BI


murid dibahagiakan dalam 4 kumpulan
melalui undian.
Setiap kumpulan diminta mendengar
arahan sebelum menjalankan aktiviti.
Setiap kumpulan akan diberikan sampul
0830 0930
surat dan diminta menyelesaikan puzzle
dalam masa yang ditetapkan.
Kumpulan yang paling cepat
menyelesaikan puzzle dianggap sebagai
pemenang.

5.4 Mengira Guru Subjek MT


Murid diminta mengira objek yang
0930 1000
terdapat dalam lembaran aktiviti.
Murid yang mengira dengan cepat dan
tepat dikira sebagai pemenang.
5.5 Nyanyian Guru Subjek BM
Rasa sayang hey (NJ) & DM (JO)
1030 1130 Sekolah saya
Lagu kanak kanak
Tepuk terima kasih
Murid mengemas kelas sebelum balik.

20
MINGGU 3
TEMA : SAYA BIJAK!
Hari/
Masa Perkara / Aktiviti Catatan/
Tarikh
11 0720 0730 1.1 Pendaftaran Guru Kelas
Isnin Mengambil kehadiran Tahun 1
Penerangan guru kelas tentang aktiviti
yang akan dijalankan sepanjang hari ini.

0730 0800 1.2 Perhimpunan pagi


mendengar laporan dari GB, PK1, PK GB, PK1,
HEM dan PK KK PK HEM
dan PK
KK

0800 0930 1.3 Padankan perkataan & ejaan. Guru Subjek BM


Murid diberikan lembaran aktiviti
Murid diminta menyiapkan lembaran Lembaran aktiviti
aktiviti dengan bimbingan guru.
1.4 Padankan
Murid diberikan lembaran aktiviti .
Guru menerangkan cara aktiviti
dijalankan.
Murid memadankan ayat dengan gambar
yang sesuai.

0930 1000 1.5 Mari mengira!


Murid diberikan lembaran aktiviti. Guru Subjek MT
Murid diminta menulis nombor dan
mewarnakan gambar. Lembaran aktiviti.
10.00 10.30 REHAT
1030 1130 1.6 Shapes! Guru Subjek BI
Murid ditunjukkan dengan 4 bentuk asas.
Murid diminta mewarna mengikut arahan
yang tertulis pada setiap bentuk.
1130 1200 1.7 Teka silang kata Guru Subjek BA
Murid ditunjukkan dengan teka silang

21
kata. -amalkan kebersihan
Guru membaca pembayang dan murid diri.
memberi jawapan yang betul.

1200 - 1300 1.8 Anyamanku!


Guru menerangkan cara menjalankan Guru Subjek DSV
aktiviti.
Murid menyiapkan aktiviti secara
berpasangan.
Murid diminta mengemas kelas selepas
aktiviti dijalankan.

Hari / Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan
12 0720 0730 2.1 Pengurusan kelas Guru Kelas Tahun 1
Selasa ambil kedatangan
nyanyi lagu tema sayang sekolah saya
saling bersalaman dan tepukan bersatu

0730 0830 2.2 Aktiviti fizikal Guru Subjek PJ dan


berbaris ke tapak perhimpunan BA
nyanyian lagu NEGARAKU & IBU
PERTIWIKU
senamrobik dan permainan
tepuk terima kasih

*balik ke kelas masing-masing dengan teratur

2. 3 Ceritakan! Guru BM
0830-1000 .Murid ditunjukkan dengan sekeping
gambar. Lembaran aktiviti.
Murid diminta menyatakan aktiviti yang
terdapat dalam gambar.
Murid mewarna gambar.
.
1000 -1030 REHAT
1030 1130 2.5 Puzzle Guru Subjek BI
Murid diberikan lembaran aktiviti.
Murid diminta menamakan objek objek Lembaran aktiviti
yang terdapat di dalam kelas.
Murid diberi teka silangkata objek di dalam
kelas.
1130 1230 Jalan selamat! Guru Subjek PM

22
Murid diminta melengkapkan lembaran
aktiviti.
Sesi soal jawab berkaitan dengan aktiviti.
Perbincangan tentang cara-cara menjaga
keselamatan diri di sekolah.

1230 1300 2.6 Suaikan Guru Subjek PK


Murid melengkapkan lembaran aktiviti.
guru mengingati bahan yang perlu dibawa
pada keesokan hari .
balik secara teratur

Hari / Masa Perkara / Aktiviti Catatan/


Tarikh bahan-bahan
0700 0800 3.1 Pengurusan Kelas Guru Kelas
ambil kedatangan dan berbaris di bawah Tahun Satu
makmal komputer.

0800-0900 3.3 Teka silangkata Guru Subjek PM &


Murid diedarkan dengan lembaran aktiviti. BA
Murid mengeja perkataan bersama-sama
guru. Lembaran aktiviti
Murid menyelesaikan aktiviti teka silang
kata dalam lembaran aktiviti yang
disediakan.
0900 - 1000 3.4 Spelling Guru Subjek BI
13 Murid ditunjukkan dengan 10 perkataan
Rabu
dan mengeja bersama-sama.
Murid diberi ujian mengeja. Lembaran aktiviti
Murid yang mendapat paling banyak
betul dikira sebagai pemenang.
1000 1030 REHAT

1030 1130 3.6 Nombor Guru Subjek MT


Murid diminta membulatkan nombor
mengikut arahan serta menulis nombor di
dalam perkataan.
1130 1230 3.7 Mari bercerita Guru Subjek BM
Murid ditunjukkan dengan gambar oleh
guru.
Murid diminta menceritakan apa yang
mereka lihat di dalam gambar.

23
Hari / Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan
0700 0730 4.1 Pengurusan kelas Guru Kelas Tahun 1
ambil kedatangan
nyanyi lagu tema

0730 0830 4.2 Tubuh saya Guru Subjek PJ &


Murid menyanyikan lagu Tubuh saya BI
Murid menamakan bahagian tubuh
Perbincangan tentang fungsi tubuh.
0830 1000 4.3 Parts of my body Guru Subjek BI &
Murid menyanyi lagu head-shoulder-knee MT
and toes.
Murid menamakan bahagian tubuh, Lembaran aktiviti
14
Murid melengkapkan lembaran aktiviti.
Khamis
1000 - 1030 Rehat
1030 1130 4.2 Mari mengeja Guru Subjek BM
Murid diberikan beberapa suku kata
Murid diminta melengkapkan suku kata
menjadi perkataan.
Murid membuat lembaran aktiviti.

1130 1230 4.3 Nilai murni Guru Subjek PM


Murine dipertontonkan dengan tayangan
video
Murid diminta menceritakan apa yang
mereka tonton dan menyatakan nilai-nilai
murni yang terdapat dalam video.
Murid diperingatan untuk persediaan
keesokan harinya.

24
Hari / Catatan/
Masa Perkara / Aktiviti
Tarikh bahan-bahan
5.1 Pengurusan Kelas Guru Kelas
ambil kedatangan dalam kelas Tahun 1
0700 0730

0730 0830 5.2 Persediaan persembahan kelas Guru Subjek DST


0830 0930 nyanyian lagu Negaraku, Ibu Guru Subjek BI
Pertiwiku, Lagu sekolah. Guru Subjek PM
Praktis persembahan nyanyian kelas
15 0930 1000
Mengemas meja untuk acara
Jumaat penutupan Program Transisi Tahun 1
2015

1000 - 1030 REHAT

5.3 Majlis Penutupan Program Transisi Tahun 1 Guru Besar


2015 PK1
Ucapan alu-aluan Guru Besar PKHEM
1030 1200 Ucapan PK1, PK HEM & PKKK PKKK
Persembahan Murid Tahun 1 Guru Penyelaras
Penyampaian Hadiah kepada murid yang Guru Mata
berprestasi cemerlang Tahun 1. Pelajaran Tahun 1
Majlis bersurai.

25
PENUTUP

Program Transisi Tahun 1 pada tahun 2017 ini


diharap dapat berjalan dengan baik hasil
kerjasama daripada semua pihak.Pihak sekolah
berharap semua ibu bapa/penjaga dapat
menghantar anak-anak mereka yang telah cukup
umur untuk mendaftar di kelas pendidikan pra
sekolah supaya mendapat pendidikan awal kanak-
kanak secara menyeluruh. Justeru,segala
perancangan yang telah dirancang oleh pihak
sekolah dapat dijalankan dengan jayanya.

26

Anda mungkin juga menyukai