Anda di halaman 1dari 1

Tom tt Slide thang 4

1. Think like plastic, feel like teeth


- Push
2. Cac dang di chuyn rng xay ra cung mt luc?
- Vd : torque, tip, rotation
- So sanh gia pp dy thng va mang
3. Neo chn cn cho cac chuyn ng hiu qua:
- Leveling
- Intrusion
- S dung vit
- Chun class II. III. ( Hinh anh sabrina) / anh bn

4. Cn di chuyn / Hay nghi nh khay chinh , nhng hay cam nhn chuyn
ng cua rng
5. Cac dang di chuyn rng co th cung xay ra ng thi hay khng? Ta co th
anh lun, chinh torque ngay t u??
6. S dung Minisvis tro chi a thay i
7. C ch co ging vi mc cai truyn thng ??