Anda di halaman 1dari 1

S.J.

K (C) Khai Chee,Kati

33020 Kuala Kangsar,Perak.

Kebenaran Untuk Keluar dari Kawasan Sekolah

Saya ________________________________________________________________

No. KP _________________________________________ibu bapa / penjaga kepada

_____________________________________________________________________

dari Kelas Tahun ___________ ingin memohon kebenaran untuk keluar dari kawasan

sekolah pada (tarikh)______________________jam _______________kerana

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Saya tidak akan kembali ke sekolah / akan kembali ke sekolah pada jam___________.

Disahkan benar, Diluluskan / Tidak diluluskan

______________________ ___________________________

Asal : Murid

Salinan : Fail HEM (Kebenaran keluar kawasan sekolah)