Anda di halaman 1dari 7

Pelan Taktikal 2017 Panitia Sains SK Jaya Baru, Kinabatangan

Strategi 1 - Memastikan pembelajaran dan pengajaran yang berkesan

Bil Program / Tanggungjaw Tempoh / Kos / Pelan


Output KPI
. Projek ab Hari Sumber Kontigensi
1 Bijak Semua guru Mac - RM 100 Memantapkan Guru dapat Kursus
Mengajar Sains November kemahiran guru mengaplikasik Dalaman
yang mengajar an kemahiran
Sains dalam
pembelajaran
dan
pengajaran

2 Pembinaan Semua guru Mac - RM500 Memperbanyakka Murid dapat Perkembanga


modul Sains November n koleksi bahan membuat latih n staf
soalan Tahun pembelajaran dan tubi dengan
1-6 pengajaran banyak melalui
bahan yang
telah dibina
Pelan Taktikal 2017 Panitia Sains SK Jaya Baru, Kinabatangan

Strategi 2 - Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains

Pelan
Bil Program / Tanggungjaw Tempoh / Kos /
Output KPI Kontigens
. Projek ab Hari Sumber
i
1 Teknik Ketua Panitia 2 kali (Feb - RM 500 Murid tahu cara Bilangan Teknik
menjawab Sains Ogos) PIBG menjawab soalan murid menjawab
Kertas 1 dan sebenar dan cara mendapat A soalan oleh
Kertas 2 pemarkahan dan lulus guru Sains
UPSR dalam UPSR (dalaman)
meningkat

2. Panduan Ketua Panitia 2 kali (April- RM500 Murid tahu cara Bilangan Teknik
menjawab Sains Jun) PIBG menjawab soalan murid menjawab
soalan Sains sebenar dan cara mendapat A soalan oleh
bagi murid pemarkahan dan lulus guru Sains
Tahun 4 dan dalam PPT (dalaman)
5 dan PAT
meningkat

3. Kelas GPK 1 dan 4 kali Bayaran dari Murid lulus dalam Bilangan Kelas
tambahan Penyelaras sebulan (Feb murid peperiksaan murid Tambahan
UPSR anjuran Tahun 6 dan Ogos) RM 20 UPSR meningkat mendapat A Malam
ATM PIBG sebulan kepada 100% dan lulus (ATM)
dalam UPSR
meningkat

4. Kelas GPK 1 dan 4 kali Bayaran dari Murid lulus dalam Bilangan Kelas
tambahan Penyelaras sebulan murid peperiksaan murid tambahan
UPSR Tahun 6 Tahun 6 dan (FebOgos) RM40 meningkat mendapat A Sabtu,
PIBG setahun kepada 100% dan lulus Intensif
Setiap Isnin dalam UPSR Isnin &
& Selasa dan meningkat . Selasa dan
Cuti Sekolah Cuti
Sekolah
Pelan
Bil Program / Tanggungjaw Tempoh / Kos /
Output KPI Kontigens
. Projek ab Hari Sumber
i
5. Latih tubi Semua guru Mac-Sept Bayaran dari 100% murid Bilangan Program
berasaskan Sains Tahun 6 murid dapat murid Klinik Sains
modul oleh RM 15 memanfaatkan mendapat A
guru Sains setahun bahan dan lulus
tahun 6 dalam UPSR
meningkat

6. Sains Semua guru Jan- Sept Bayaran dari 100% murid Bilangan Tutorial
bersama Sains Tahun 6 Setiap hari murid dapat murid Akhbar
Akhbar DIDIK Isnin RM 40 memanfaatkan mendapat A DIDIK
setahun bahan dan lulus
dalam UPSR
meningkat
Pelan Taktikal 2017 Panitia Sains SK Jaya Baru, Kinabatangan

Strategi 3 - Menarik minat murid terhadap mata pelajaran Sains

Bil Program / Tanggungjaw Tempoh / Kos / Pelan


Output KPI
. Projek ab Hari Sumber Kontigensi
1 Terokai Dunia Semua guru April Rm 400 Semua murid Bilangan Program
Sains Sains PIBG Tahun 1- 6 murid Minggu
mengambil meminati Panitia Sains
bahagian Sains 2016
bertambah
2 Pertandingan Guru Sains 1 hari Sumber Mencungkil idea Bilangan Aktiviti
Reka Binaan Tahun 6 (Oktober) dari murid kreativiti murid murid selepas UPSR
meminati
Sains
bertambah

3 Perlumbaan Guru Sains 1 hari Sumber Mencungkil idea Bilangan Aktiviti


Kereta Buatan Tahun 6 (Oktober) dari murid kreativiti murid murid selepas UPSR
Sendiri meminati
Sains
bertambah
4 Program Semua guru Hari Rabu RM 200 Semua murid Bilangan Perhimpunan
Popkuiz Sains Sains setiap PIBG dapat murid pagi Rabu
minggu pengetahuan meminati
(Feb Sept) Sains Sains
bertambah
5 Lawatan Semua guru 1 hari RM 60 Semua murid Bilangan Lawatan
Sambil Sains (Jun) seorang dapat murid Sambil
Belajar pengetahuan meminati Belajar
Sains Sains
bertambah

Pelan Taktikal 2017 Panitia Sains SK Jaya Baru, Kinabatangan

Strategi 4 - Meningkatkan kecemerlangan guru.


Menyediakan pakej bahan PdP Sains untuk tugasan
murid
Bil Program / Tanggungjaw Tempoh / Kos / Pelan
Output KPI
. Projek ab Hari Sumber Kontigensi
1 Celik ICT Semua guru Mac- Memantapkan Guru dapat Perkembanga
Sains Oktober kemahiran guru mengaplikasika n Staf
mengajar Sains n
menggunakan kemahiran ICT
peralatan ICT dalam
dan penggunaan pembelajaran
VLE-Frog dan
pengajaran

2 Peta Semua guru Mac- Memantapkan Guru dapat Perkembanga


Pemikiran Sains Oktober kemahiran guru mengaplikasika n Staf
I-Think Sains membina dan n kemahiran
mengajar dalam
menggunakan pembelajaran
peta dan
I-Think Sains pengajaran

3 Didik Hibur Semua guru Jan Memantapkan Guru dapat Perkembanga


Sains Sains Oktober kemahiran guru mencipta dan n staf
menyelitkan mengaplikasika
unsur Didik Hibur n unsur Didik
di dalam kelas Hibur dalam
pembelajaran
dan
pengajaran

Pelan Taktikal 2017 Panitia Sains SK Jaya Baru, Kinabatangan

Strategi 5 Memantapkan kemahiran guru yang mengajar Sains

Bil Program / Tanggungjaw Tempoh / Kos / Pelan


Output KPI
. Projek ab Hari Sumber Kontigensi
1 Kursus Semua guru Februari 4 orang x 1 Meningkatkan Guru dapat Perkembanga
Peningkatan Sains (1 hari) hari x RM5 kemahiran guru mengaplikasika n Staf
PdP (secara = RM 20 mengajar Sains n
dalaman) kemahiran
dalam
pembelajaran
dan
pengajaran
2 Taklimat Semua guru Januari 4 orang x 1 Meningkatkan Guru faham Perkembanga
Penataran Sains (1 hari) hari x RM5 pemahaman dan mahir n Staf
Format Baru = RM 20 guru tentang dengan format
Sains UPSR format UPSR baru UPSR
(secara terutama guru
dalaman) tahun 1 hingga 3

3 Bengkel Semua guru Mac 4 orang x 1 Meningkatkan Guru membina Perkembanga


Pembinaan Sains (1 hari) hari x RM5 pemahaman soalan ujian n staf
Items = RM 20 guru tentang mengikut
mengikut pembinaan item konstruk dan
konstruk soalan mengikut menyediakan
konstruk dan JSU
menyediakan
JSU

Anda mungkin juga menyukai