Anda di halaman 1dari 9

BIMBINGAN DAN ARAHAN

BUPATI LABUHANBATU UTARA

PADA APEL GABUNGAN PNS


DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

PIDATO

SENIN, 08 APRIL 2013


ASSALAMUAIKUM Wr.Wb.
SELAMAT PAGI, SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA.

YANG SAYA HORMATI:

SAUDARA WAKIL BUPATI LABUHANBATU UTARA.


SAUDARA SEKRETARIS DAERAH
PARA STAF AHLI BUPATI DAN PARA ASISTEN SEKDAKAB
LABUHANBATU UATARA
PARA KEPALA SKPD DI JAJARAN PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
PARA PEJABAT ESELON III DAN IV, SERTA SELURUH
APARATUR SIPIL NEGARA, PESERTA APEL YANG SAYA
BANGGAKAN.

TERLEBIH DAHULU, MARILAH KITA MENGUCAPKAN


PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ILLAHI ROBBI TUHAN YANG
MAHA KUASA, YANG MANA PADA PAGI INI KITA MASIH
DIBERI RAHMAD, HIDAYAH DAN INAYAH-NYA, SEHINGGA
KITA DAPAT BERKUMPUL DI HALAMAN KANOTR BUPATI,
UNTUK MELAKSNAKAN APEL GABUNGAN APARATUR SIPIL
NEGARA DILINGKUMGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LANUHNBATU UTARA, DALAM KEADAAN SEHAT WAL AFIAT.

SHALAWAT DAN SALAM, MARI KITA HADIAHKAN


KEHADAPAN JUNJUNGAN KITA NABI MUHAMMAD SAW,
SEMOGA DENGAN BANYAKNYA KITA BERSHALAWAT, KITA
AKAN MENDAPAT SYAFAATNYA DI HARI KEMUDIAN. AMIN.
HARI INI, SENIN 27 PEBRUARI 2017, SEPERTI BIASA KITA
MELAKSANAKAN APEL GABUNGAN APARATUR SIPIL
NEGARA, BAIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, MAUPUN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA ATAU TKS. APEL
GABUNGAN INI BUKAN HANYA ACARA SEREMONIAL
BELAKA, TETAPI SEBAGAI SALAH SATU SARANA
PENINGKATAN DISIPLIN KITA, SELAKU APARATUR
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, SEBAGAI
ABDI NEGARA DAN ABDI MASYARAKAT. DI AWALI DENGAN
APEL SETIAP HARI SENIN SEPERTI INI, SUPAYA DILANJUTKAN
PADA PELAKSANAAN APEL PAGI, APEL SIANG DAN APEL
SORE, DI SKPD MASING-MASING. DENGAN DEMIKIAN AKAN
TERTANAM PADA DIRI APARATUR SIPIL NEGARA DISIPLIN JAM
MASUK DAN JAM KELUAR KERJA.

DIMULAI DARI DISIPLIN KEHADIRAN PARA ASN, SUDAH


BARANG TENTU PEKERJAAN YANG MENJADI TUGAS DAN
TANGGUNG JAWABNYA AKAN DAPAT DIKERJAKAN TUGAS
DAN TANGGUNG JAWABNYA AKAN DAPAT DIKERJAKAN DAN
DISELESAIKAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA. KITA HARUS
MENYADARI TANGGUNG JAWAB MORAL, BUKAN HANYA
MELEPAS RODI DAN BEKERJA SECARA RUTINITAS, TIDAK
MEMPUNYAI KREATIVITAS DAN INOVASI.

SAYA MELIHAT APEL GABUNGAN YANG KITA


LAKSANAKAN SUDAH MENGALAMI KEMAJUAN, BAIK
JUMLAH PESERTA APEL, KERAPIAN BARISAN, UNIFORM ASN,
ATRIBUT, PAPAN NAMA, TANDA JABATAN DAN PETUGAS
PELAKSANA APEL, SUPAYA PADA HARI JUMAT MELAKUKAN
LATIHAN DAN GLADI BERSIH. SUPAYA PADA HARI SENIN
BERIKUTNYA DALAM PELAKSANAAN APEL GABUNGAN
DAPAT BERJALAN BAIK.

SEMINGGU YANG LALU, TEPATNYA HARI SENIN


TANGGAL 20 PEBRUARI 2017, DI TEMPAT INI TELAH
DILAKSANAKAN PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL
ESELON II, III DAN IV, SERTA PEJABAT FUNGSIONAL
PENGAWAS DAN KEPALA SEKOLAH.

SALAH SATU PEJABAT TINGGI PRATAMA ATAU PEJABAT


ESELON II YANG TURUT DILANTIK ADALAH KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA, YANG NAIK TINGKAT DARI KANTOR
MENJADI DINAS TYPE B. SEIRING DENGAN ITU, KEPALA
KANTOR ESELON III.A MENJADI KEPALA DINAS DENGAN
ESELON II.B. UNTUK ITU, SEKALI LAGI SAYA UCAPKAN
SELAMAT.

PESERTA APEL YANG SAYA HORMATI,

BAHWA DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN


BANGSA, SEBAGAIMANA DIAMANATKAN DALAM UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
PERPUSTAKAAN SEBAGAI WAHANA BELAJARA SEPANJANG
HAYAT MENGEMBANGKAN POTENSI MASYARAKAT AGAR
MENJADI MANUSIA YANG BERIMAN DAN BERTAKWA KEPADA
TUHAN YANG MAHA ESA, BERAKHLAK MULIA, SEHAT,
BERILMU, CAKAP, KREATIF, MANDIRI DAN MENJADI WARGA
NEGARA YANG DEMOKRATIS, SERTA BERTANGGUNG JAWAB
DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NASIONAL.
SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA BAHWA
PERPUSTAKAAN ADALAH INSTITUSI PENGELOLA KOLEKSI
KARYA TULIS, KARYA CETAK, DAN/ATAU KARYA REKAM
SECARA PROFESIONAL DENGAN SISTEM YANG BAKU GUNA
MEMNUHI KEBUTUHAN PENDIDIKAN. PENELITIAN,
PELESTARIAN, INFORMASI, DAN REKREASI PARA
PEMUSTAKA.

UNTUK ITU SAYA MINTA KEPADA KEPALA DINAS


PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN BESERTA JAJARANNYA,
SUPAYA DAPAT MEMBERIKAN LAYANAN KEPADA
PEMUSTAKA, MENINGKATKAN KEGEMARAN MEMBACA,
SERTA MEMPERLUAS WAWASAN DAN PENGETAHUAN UNTUK
MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, KHUSUSNYA
MASYARAKAT KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

ADAKAN RAPAT DENGAN SEKRETARIS, PARA KABID


DAN PARA KASUBBID, UNTUK MEMBUAT FORMULASI
DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DALAM
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN, AGAR DIMINATI DAN
DIKUNJUNGI PARA PEMUSTAKA. SAYA MAU PERPUSTAKAAN
DAPAT MENINGKATKAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT,
SEHINGGA DAPAT MEMBERIKAN APA YANG DIBUTUHKAN
OLEH PEMUSTAKA.

KEMBANGKAN DAN DAYAGUNAKAN PERPUSTAKAAN


SEBAGAI SUMBER INFORMASI. CARI TEROBOSAN,
KREATIVITAS DAN INOVASI UNTUK MENCIPTAKAN MINAT
BACA MASYARAKAT, BAIK PELAJAR MAUPUN MASYARAKAT
LUAS. MULAI DARI DESAIN RUANGAN, TATALAKSANA
PERPUSTAKAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA
KENYAMANAN RUANGAN. SAYA YAKIN HAL INI BILA
DILAKUKAN, ANIMO MASYARAKAT KE PERPUSTAKAAN
AKAN BERTAMBAH.

UNTUK MENARIK MINAT MASYARAKAT DIANTARANYA


DENGAN MEMBERIKAN BANTUAN BUKU KE PERPUSTAKAAN
DESA, PERPUSTAKAAN DESA, PERPUSTAKAAN SEKOLAH,
RUMAH IBADAH, DAN OPERASIKAN MOBIL PERPUSTAKAAN
KELILING DI TEMPAT-TEMPAT YANG ADA KERAMAIAN,
SEBAGAI GERAKAN GEMAR MEMBACA.

TENTANG KEARSIPAN DIBUTUHKAN PENINGKATAN


AKTUALISASINYA. BANYAK DOKUMEN PEMERINTAH
DAERAH, BAIK YANG ADA DI SEKRETARIAT DAERAH MAUPUN
YANG ADA DI SKPD BELUM TERHIMPUN. JANGAN SEPELE
DENGAN KEARSIPAN. KARENA DI ARSIP INI AKAN TERLIHAT
DOKUMEN DATA PEMERINTAH DAERAH. UNTUK ITU
FUNGSIKAN ARSIP SEBAGAIMANA MESTINYA.

SAUDARA-SAUDARA SEKALIAN,

SEBELUM SAYA MENGAKHIRI AMANAT INI, YANG


PERLU MENJADI STRESSING POINT ADALAH;

1. TINGKATKAN DISIPLIN. UNTUK ITU, KEPADA


SAUDARA SEKRETARIS DAERAH, AGAR
MENINGKATKAN PENERAPAN PERATUTAN
PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL, KEPADA SEMUA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.
2. TINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
DI SEMUA SKPD, DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

SAUDARA-SAUDARA SEKALIAN,

DEMIKIAN AMANAT YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN


PADA KESEMPATAN INI. AKHIRNYA, MARI KITA BERSERAH
DIRI KEPADA ALLAH SWT. TUHAN YANG MAHA KUASA.
SEMOGA KITA SENANTIASA MENDAPAT PETUNJUK DAN
BIMBINGAN-NYA DALAM BERKARYA, DAN MENGABDI
KEPADA BANGSA, NEGARA DAN MASYARAKAT.

SELAMAT BERTUGAS !

BILLAHITTAUFIQ WALHIDAYAH,

WASSALAMUALAIKUM WR. WB.

SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA


SEKALIAN.

AEKKANOPAN, 08 APRIL 2013


BUPATI LABUHANBATU UTARA

dto

H. KHAIRUDDIN SYAH, SE