Anda di halaman 1dari 6

Tema 1: Pencapaian Kendiri

Unit 1: Pilihan Kerjaya


A)Tokoh Berjaya

Tan Sri Tony Fernandes

Potensi Diri
Golongan Huraian Pekerjaa
n
Peribadi Bersifat kreatif, daya imaginasi
artistik tinggi, berciri seni
Peribadi Memenuhi matlamat,
berdaya bekerjasama dengan orang lain,
usaha memujuk orang
Peribadi Minat akan kerja-kerja biasa dan
konvensional berulang, mengendalikan data,
pengiraan
Peribadi Menyelesaikan masalah untuk
penyelidik mencari kesimpulan,
menganalisis
Peribadi Suka aktiviti mekanikal (mesin,
realistik pepohon, haiwan) di luar
bangunan atau lapangan
Peribadi Suka bersama-sama orang lain,
sosial bergaul, menyampaikan sesuatu
Pekerjaan di
Malaysia
Iklan Kekosongan Kerja

Band 2:Menyenaraikan kelayakan akademik/ikhisas dan kemahiran


bagi pelbagai kerjaya dengan betul

Jika anda ingin memohon pekerjaan sebagai juruteknik


rendah, nyatakan kelayakan yang diperlukan:
Bil Soalan Jawaban
.
1. Kelayakan
kademik
2. Kelayakan
ikhtisas
3. Kelebihan
tambahan
4. Kelebihan yang
lain

Aktiviti Tambahan
Dengan menggunakan bahan yang sesuai, buatkan
keratan akhbar tentang iklan jawatan kosong.

Cita-cita Invidu
Nama:
Cita-cita:
Sebab memilih i.______________________________________
cita-cita _
tersebut ________________________________________
ii.______________________________________
________________________________________
iii._____________________________________
_
________________________________________
Cara-cara i.______________________________________
merealisasikan _
cita-cita ________________________________________
ii.______________________________________
________________________________________

Unit 2:Membuat Keputusan


Ban Deskriptor
d
5 Mengumpul maklumat tentang kesan positif dan kesan negatif mengenai kerjaya
yang dipilih terhadap diri sendiri dan keluarga dengan lengkap
6 Membuat rumusan tentang kesan positif dan kesan negatif mengenai kerjaya
yang dipilih terhadap diri sendiri dan keluarga secara kreatif
Jawab soalan-soalan di bawah
(a)Lengkapkan peta pemikiran berikut berdasarkan situasi dan
keputusan yang diberi

Sally merupakan seorang atlet olahraga di sekolahnya. Dia


diberi pilihan sama ada hendak meneruskan persekolahan di
sekolahnya sekarang atau menerima tawaran di Sekolah Sukan
Sukan Bukit Jalil. Keputusan yang dibuat oleh Sally adalah
belajar di Sekolah Sukan Sukan Bukit Jalil.

Belajar di Sekolah Sukan Sukan Bukit

Kesan Positif Kesan Negatif


Terhadap diri sendiri: Terhadap diri sendiri:
i.__________________________ i.________________________
___________________________ _
___________________________ _________________________
ii. _
._________________________ _________________________
___________________________ _
___________________________ ii.
._______________________
_________________________
_
_________________________
_

Terhadap ibu bapa: Terhadap ibu bapa:


i.__________________________ i.________________________
___________________________ _
___________________________ _________________________
ii. _
._________________________ _________________________
___________________________ _
___________________________ ii.
._______________________
_________________________
_
_________________________
_

(b)Berdasarkan keputusan yang dibuat oleh Sally, apakah yang


dapat anda rumuskan tentang kesan positif dan negative
terhadap diri sendiri dan keluarga?

Diri Sendiri:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Keluarga:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________