Anda di halaman 1dari 1

Assalamualaikum wr wr.

Ya ALLAH YA TUHAN KAMI,


Segala puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan serta
segala nikmat yang telah engkau berikan kepada kami , pada saat ini engkau pertemukan kami kembali dalam acara Zikir
Bersama
Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Rahiim jadikanlah acara ini acara yang Engkau Ridhoi, Engkau Rahmati, Engkau
berikan Taufihq dan Hidayah-Mu sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan membawa barokah serta manfaat bagi
kami.

Ya ALLAH YA RABBANA YA KARIIM.


Kiranya momentum acara ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya Rahmat dan karuniaMu bagi kami
dalam mengemban tugas Negara tercinta ini, yang merupakan amanah Mu yaitu sebagai abdi negara dan abdi
Masyarakat sehingga tugas kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ini dapat kami laksanakan dengan
sebaik-baiknya, penuh tanggungjawab serta semangat yang tinggi, demi terwujudnya Visi dan misi Kabupaten
Labuhanbatu Utara ini.

Ya ALLAH YA RAHMAN YA RAHIM.


Berikanlah kekuatan kepada kami sehingga kami mampu mengemban beban tugas kami yang amat berat ini, namun
sudah menjadi tekad dan komitmen kami untuk melaksanakan tugas dan amanah ini dengan sebaik baiknya dan sepenuh
hati kami,, untuk itu kami mohon berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada kami.
Kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di hati kami, janganlah engkau cerai beraikan kami, jauhkanlah kami dari
rasa dendam dan permusuhan di antara kami demi terwujudnya keakraban, persaudaraan, kerukunan, kedamaian,
kekompakan dan ketentaraman dalam diri kami.

YA ALLAH YA HAQQ TUHAN YANG MAHA BENAR


Pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada lidah kami, dan
pada semua raga kami, agar kami dapat melihat kebenaran adalah benar dan mampu mengikutinya, serta dapat melihat
yang salah itu adalah salah, dan mampu menjauhinya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-yang yang
engkau ridhoi bukan jalan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang engkau murkai.

YA ALLAH YA JALIL TUHAN YANG MAHA MULIA


Anugerahkan kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja dan kemudahan
dalam segala urusan kami . Bukakanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan, ajarkan kepada kami apa yang
belum kami ketahui dan sempurnakan segala kekurangan yang kami miliki serta penuhilah segala kebutuhan kami.
Jadikanlah kami termasuk golongan orang yang senantiasa ingat kepadamu, selalu mensyukuri nikmatMu dan selalu
beribadah dan mengabdikan diri kepadamu.

YA ALLAH YA HAKIM TUHAN MAHA BIJAKSANA


Sucikanlah hati kami dari kemunafikan, jauhkan amalan kami dari riya, bersihkan perkataan kami dari dusta, dan
singkirkan dari diri kami segala niat yang tidak terpuji, Segungguhnyalah engkau maha mengetahui apa yang
tersembunyi dalam hati kami.
Ya Allah, dalam sujud kami bermohon KepadaMu
Kabulkanlah doa kami yang hina ini dihadapanMu
Yang hanya bisa berharap dan memohon keridhoanMu
Yang sangat berharap ampunan, rahmat dan setitik kasihMu ..

YA ALLAH YA GHAFFUR TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN.


Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dosa para pemimpin kami dan
dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah Kabulkanlah doa kami ini.
Rabbana wala tuhammilna ma laa tookotalanaabih.